Інформація про новину
  • Переглядів: 179
  • Дата: 27-05-2022, 05:44
27-05-2022, 05:44

56. Ставлення людини до природи

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  55. Організм людини як цілісна система, ...
Наступна сторінка:   57. Природні й рукотворні об’єкти — Ко...

Пригадаймо, поміркуймо Що таке природа?

Яка вона буває?

За якими ознаками живі об’єкти відрізняються від неживих? Чи здатна людина завдати шкоди природі? Як саме?

Із початку становлення людського суспільства природа для людини давала все: житло, їжу, одяг, предмети захисту, знаряддя праці. Із часом людина брала від природи все більше і більше, бо зростали її потреби, збільшувалася кількість людей на планеті.

Якою є роль природи в житті людини? Природа — це природне середовище існування людини, у якому вона отримує все необхідне, але людина — це частина природи, поза якою вона не може існувати.

Людина живе в оточенні тіл природи. Рослини дають їй продукти харчування, корм для свійських тварин, сировину для промисловості, речовини для виготовлення ліків тощо (мал. 56.1).

Тварини забезпечують людину цінними харчовими продуктами. Вони є зручним видом транспорту у важкодоступних

місцях земної поверхні (гори, пустелі) і в сільській місцевості (мал. 56.2). Хутро, шкіра та вовна деяких тварин забезпечують людину теплим одягом. Отже, людина є частиною природи і не просто частиною, а вінцем природи.

У давнину люди майже повністю залежали від природи (мал. 56.3). Найдавніші люди займалися збиральництвом та мисливством. Людина не могла протистояти природним стихіям: ані пожежам, ані повеням, ані посухам, ані великим хижакам. Тому й тривалість життя давньої людини була не більшою за 28 років.

Одним із важливих кроків людського суспільства стало окультурення рослин та одомашнення тварин. Це дало можливість отримувати врожаї та розводити тварин, які давали їжу, хутро. А виведення нових сортів рослин дозволило отримувати більші врожаї. Те саме відбувалося з одомашненням тварин. Людина навчилася виводити нові породи тварин. Із часом кількість виведених сортів рослин та порід тварин зростала, а залежність життя людини від збиральництва стала меншою. Людина розорювала землі, облаштовувала свій побут. З’являлися все нові й нові засоби праці.

Далі, вивчивши природу, люди не лише пристосовувалися до неї, але й активно змінювали її в бажаному для себе напрямі. Вплив господарської та інших видів діяльності людини на природу зростає щороку.

Ми з’ясували, що людина змінює природу. Та чи завжди це відбувається на користь природі? Чи може людина існувати без самої природи?

Ще сто років тому здавалося, що влада над природою безмежна. Та із часом виявилося, що своєю діяльністю людина змінює природу, завдаючи непоправної шкоди довкіллю.

Як ми вже знаємо, життя людини залежить від таких чинників, як повітря, вода, ґрунти, рослинний та тваринний світ. А отже, з одного боку, людина вийшла з-під влади природи, а з іншого, — зв’язок із природою в людини не може обірватися, бо це призведе до вимирання людини.

Розгляньмо кожен із цих природних чинників.

Повітря — важлива складова життя людини. Склад повітря має бути незмінним (азоту — 78 %, кисню — 21 %, вуглекислого газу та інших газів — 1 %); якщо відбудуться зміни у складі повітря, то це призведе до хвороб органів дихання, а в подальшому — до смерті.

Вода. Організм людини не може прожити без води, бо вона бере участь у різних процесах, що відбуваються в організмі людини. І від того, яка вода потрапляє в організм, залежить і здоров’я людини.

Ґрунти. Кількість родючих ґрунтів на планеті зменшується. Ґрунти виснажуються. Та кількість добрив, яку люди вносили в ґрунти, була занадто великою, що й спричинило зменшення кількості родючих ґрунтів.

Господарюючи, людина вирубувала ліси, осушувала болота та річки. Усе це призвело до зменшення розмаїття живих організмів на Землі (мал. 56.4).

Доволі часто цей вплив завдає непоправних змін природі. Через активну й не завжди раціональну діяльність людина все частіше стає причетною до зникнення представників живої природи — тварин і рослин. Надмірне промислове будівництво, осушення заболоченої місцевості, вирубування лісів призводить до зникнення рослин і тварин на значних площах.

Отже, людина, утручаючись у природу, повинна пам’ятати, що природа залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні людині для існування. Тому головний обов’язок кожної людини і всього суспільства в цілому — це дбайливе ставлення до природи, збереження представників рослинного і тваринного світу.

Опорні точки. Життя людини залежить від багатьох природних чинників: повітря, ґрунту, води. Людина, утручаючись у природу, повинна пам'ятати, що природа залишається єдиним і незмінним джерелом усіх багатств, які потрібні людині для існування

Запитання для повторення

1. Від чого залежить життя людини?

2. Як і для чого людина освоює природу?

3. Що природа дає людині?

4. Організуйте разом із керівництвом вашого навчального закладу конкурс плакатів на тему «Що потрібно робити людині для того, щоб зберегти природу?». Це приверне увагу громадськості до такої важливої проблеми сучасності.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  55. Організм людини як цілісна система, ...
Наступна сторінка:   57. Природні й рукотворні об’єкти — Ко...^