Інформація про новину
  • Переглядів: 172
  • Дата: 27-05-2022, 05:50
27-05-2022, 05:50

61. Поняття екології

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  60. Вплив діяльності людини на довкілля
Наступна сторінка:   62. Екологічні проблеми і способи їхньо...

Пригадаймо, поміркуймо

Назвіть основні складники біосфери.

Які чинники негативно впливають на навколишнє середовище?

Ми вже знаємо, що все у природі взаємопов’язане. Наука, яка вивчає взаємодії рослин, тварин, грибів, мікроорганізмів і вірусів між собою та з довкіллям, називається екологією.

Сучасна екологія досліджує дію цивілізаційних процесів на довкілля з метою запобігання негативним наслідкам техногенної діяльності людини. За характером організмів, які вивчає екологія, вирізняють екологію людини, екологію тварин, екологію рослин тощо.

За розмірами досліджуваних систем екологію поділяють на молекулярну і макроекологію. Виокремлюють розділи екології, що досліджують екологічні процеси в екосистемах різних кліматичних зон: арктичну, тропічну тощо. Необхідність створення безпечних умов перебування людини в космосі зумовила формування космічної екології (мал. 61.1). Вирішенням практичних проблем довкілля шляхом застосування екологічних принципів займається прикладна екологія (зокрема, агроекологія вивчає агроекосисте-ми). Нині формується екологія заповідної справи, що розробляє принципи створення природних та біосферних заповідників, заказників, екомережі загалом.

Оскільки екологічні умови в містах, особливо в мегапо-лісах, мають свою специфіку, формується екологія міста, що

вивчає екосистеми та притаманні їм процеси за міських умов.

У 20-30-х роках XX століття відомий вітчизняний науковець Володимир Вернадський (мал. 61.2) розробив вчення про біосферу, яке мало вирішальне значення для подальшого розвитку екології. Учений звернув увагу на зростання загрози глобальних змін у біосфері під впливом діяльності людини, що започаткувало новий напрям у глобальній екології — дослідження ноосфери (сфера взаємодії суспільства й природи, коли людська діяльність має вирішальне значення для подальшого розвитку). Розмаїття об’єктів дослідження та рівнів обстежуваних біосистем зумовлює наявність широкого кола методів екології, а також інших наук. Скажімо, фізіологічна екологія використовує методи фізіології тварин та рослин, різних розділів географії, флористики, фауністики тощо.

Опорні точки. Екологія — молода наука, яка має широке коло дослідження впливу людини на навколишнє середовище та взаємозв'язки природних компонентів між собою.

Запитання для повторення

1. Що таке екологія?

2. Які розділи екології ви знаєте?

3. Хто такий Володимир Вернадський і яка його роль у вивченні екології?

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  60. Вплив діяльності людини на довкілля
Наступна сторінка:   62. Екологічні проблеми і способи їхньо...^