Інформація про новину
  • Переглядів: 347
  • Дата: 27-05-2022, 05:53
27-05-2022, 05:53

Словник термінів з природознавства за 5 клас (Янкавець, 2022)

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  63. Екозвички
Наступна сторінка:   1. Звідки людина дізнається про природ...

Адаптація — процес, коли будь-яка жива істота пристосовується до умов навколишнього середовища в період еволюційного розвитку.

Атмосфера — повітряна оболонка Землі.

Атом — найменша хімічно неподільна частинка речовини.

Біомімікрія — свідоме наслідування результатів дії природи.

Вітер — сукупність горизонтальних рухів повітря відносно земної поверхні.

Гідросфера — водна оболонка Землі.

Глобус — куляста модель Землі або іншої планети.

Дифузія — процес взаємного проникнення молекул однієї речовини з-поміж молекул іншої.

Дихання — сукупність процесів, що забезпечують поглинання організмом кисню, його використання в перетворенні речовин і видалення вуглекислого газу.

Екватор — уявне коло, проведене на поверхні Землі на рівній відстані від обох полюсів.

Експеримент — вивчення тіл і явищ у спеціально створених умовах.

Енергія — здатність якогось тіла виконувати певну роботу або бути джерелом тієї сили, що виконуватиме роботу.

Еталон — мірило, зразок для порівнювання із чим-небудь.

Затемнення — явище, коли одне небесне тіло тимчасово закриває світло від іншого небесного тіла.

Звичка — особлива форма поведінки людини, що виявляється в здатності робити ті чи ті дії, закріплені внаслідок багаторазового їхнього повторення.

Звук — коливання частинок у повітрі, рідинах, твердих тілах.

Імунітет — спосіб захисту організму від чужорідних тіл або власних клітин, у процесі розвитку яких відбулися порушення.

Карта — зменшене, узагальнене зображення поверхні Землі.

Кров — тканина, яка складається з рідкої частини (плазми) та особливих клітин.

Літосфера — тверда оболонка Землі, яка складається із земної кори та частини верхньої мантії.

Масштаб — число, яке показує, у скільки разїв зменшено зображення поверхні порівняно з її справжніми розмірами.

Матеріал — те, із чого виготовляється будь-яке тіло.

Механічний рух — зміна положення тіла чи його частин у просторі з часом.

Моделювання — створення моделі (копії) чого-небудь із метою дослідження властивостей, поведінки, процесів тощо обраного об’єкта пізнання.

Молекула — найменша частинка речовини, що зберігає хімічні властивості цієї речовини.

Муляж — натурального розміру зліпок із гіпсу, воску, парафіну, пластику тощо, який точно відтворює форму предмета.

Нульовий меридіан — уявна лінія, що з’єднує полюси Землі та є лінією початку відліку географічних координат довготи.

Опора організму — наявність у ньому певних утворень, що забезпечують постійне положення органів усередині нього та можливість його пересування.

Пізнання — отримання й накопичення суспільством знань про світ та саму людину.

Повітря — суміш газів, із яких складається атмосфера Землі.

Подразливість — здатність реагувати на впливи зовнішнього середовища чи зміни у внутрішньому середовищі.

Постава — природне положення тулуба в розслабленому стані.

Прості механізми — пристрої, які дозволяють виконувати роботу, докладаючи невеликих

зусиль та змінюючи напрямок дії сили на зручний для людини.

Розчин — однорідна суміш речовин, які рівномірно розподілені між молекулами іншої речовини.

Рух — зміна положення тіла відносно інших тіл у просторі з часом.

Самовідтворення (розмноження) — властивість живих організмів створювати собі подібних.

Саморегуляція — властивість живих організмів зберігати стабільність внутрішніх процесів.

Сила тяжіння — сила, із якою Земля притягує до себе.

Спостереження — пізнання тіл і явищ природи у звичних для них умовах існування за допомогою органів чуття.

Температура — ступінь нагрівання тіл або речовин.

Тканини — клітини, що мають спільне походження та виконують однакові функції.

Траєкторія — лінія, яку описує тіло в просторі.

Шівидкість — фізична величина, що показує, яку відстань долає фізичне тіло за певну одиницю часу.

Шлях — довжина траєкторії, відстань, яку тіло подолало під час механічного руху.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

 
Попередня сторінка:  63. Екозвички
Наступна сторінка:   1. Звідки людина дізнається про природ...^