Інформація про новину
  • Переглядів: 1073
  • Дата: 27-05-2022, 05:58
27-05-2022, 05:58

Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Янкавець 2022

Категорія: Природознавство, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник Природознавство 5 клас Ярош...
Наступна сторінка:   Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Ко...

 Рік видання: 2022

 Видавництво: "Ранок"

 Автори: Янкавець О. О., Дубчак О. Д., Ільченко Г. В.


 

Зміст

1. Цінність знань про природу в житті й діяльності людини

2. Спостереження, експеримент, вимірювання, моделювання

3. Шляхи наукового пізнання природи

4. Дослідники природи: видатні постаті, відкриття, винаходи

5. Правила безпеки життєдіяльності під час досліджень природи

6. Джерела знань про природу

7. Інструменти природодослідника. Обладнання

8. Тіла природні й рукотворні, живої і неживої природи. Фізичні х ...

9. Дослідження фізичних властивостей речовин. Властивості повітря ...

10. Частинки, із яких складаються речовини. Матеріали. Рух частин ...

11. Розчини в природі і побуті. Дифузія. Використання тіл, речови ...

12. Різноманітність явищ: механічні, Теплові, світлові, звукові. ...

13. Механічні явища. Рух. Залежність руху від різних чинників

14. Теплові явища. Нагрівання й охолодження тіл. Зміни агрегатног ...

15. Звукові явища. Звук: джерела і приймачі, поширення і відбиван ...

16. Світло: джерела поширення. Способи орієнтування на місцевості ...

17. Поняття сили та енергії. Пристрої для перетворення сили (про ...

18. Будова Земної кулі та методи її вивчення

19. Зовнішні оболонки Землі: Гідросфера, літосфера, атмосфера

20. Гідросфера, її склад і зміни. Стани й розподіл води на Землі

21. Атмосфера, її склад і зміни. Властивості повітря

22. Погода і спостереження за нею

23. Літосфера. Склад земної поверхні

24. Форми рельєфу та способи його зображення

25. Способи зображення Землі

26. Безпечні й небезпечні природні явища в гідросфері, атмосфері ...

27. Розвиток уявлень людини про Землю. Місце Землі в Сонячній сис ...

28. Рухи Землі та їхні наслідки

29. Спостереження за Сонцем та Місяцем. Сонце і здоров'я людини

30. Тіла живої природи, їхні властивості

31. Поняття клітини

32. Багатоклітинні організми: тварини, рослини, гриби. Як людина ...

33. Поживні речовини, вода, світло, тепло, повітря в житті органі ...

34. Процеси життєдіяльності тварин і рослин - живлення, дихання, ...

35. Особливості опори тварин. Способи їхнього пересування

36. Особливості опори рослин. Рухи рослин

37. Життя грибів. Їстівні й отруйні гриби

38. Середовище існування організмів. Нерівномірність поширення чи ...

39. Основні середовища життя. Пристосування організмів до умов іс ...

40. Рослини та тварини рідного краю

41. Клітина як найменша частинка організму людини. Частини тіла, ...

42. Їжа та харчування. Значення травлення

43. Повітря і дихання. Значення дихання

44. Захист органів дихання від небезпечних упливів довкілля. Турб ...

45. Серце і кровообіг. Тренування серця

46. Опірність організму хворобам

47. Функції шкіри. Гігієна шкіри та одягу

48. Опора тіла і рух. Скелет, м’язи, постава

49. Розвиток і зміцнення опорно-рухової системи

50. Навколишнє середовище — джерело життєвоважливих для людини ре ...

51. Пристосування людини до навколишнього середовища

52. Здоровий спосіб життя. Вода як чинник здоров’я. Питна вода. С ...

53. Безпечна поведінка на водоймах. Особиста й побутова гігієна

54. Корисні та шкідливі звички. Наслідки забруднення довкілля для ...

55. Організм людини як цілісна система, на яку впливає навколишнє ...

56. Ставлення людини до природи

57. Природні й рукотворні об’єкти — Компоненти життєвого середови ...

58. Використання природничо-наукових знань у повсякденному житті

59. Винаходи та вироби, які підказала природа

60. Вплив діяльності людини на довкілля

61. Поняття екології

62. Екологічні проблеми і способи їхнього вирішення

63. Екозвички

Словник термінів з природознавства за 5 клас (Янкавець, 2022)

 

Від авторського колективу

У навчальному предметі «Пізнаємо природу» цього року ми з вами познайомились із дуже цікавими темами та розглянули їх із точки зору окремих предметів: фізики, хімії, біології, географії, історії, добробуту тощо. У результаті власного пошуку та дослідницької діяльності ви отримали предметні знання.

У першій темі «Вчимося досліджувати природу» ми дізналися, для чого та як досліджують природу і що повинні знати й уміти природодослідник / природодослідниця.

Друга тема «Досліджуємо тіла, речовини, явища» розкрила нам таємниці властивостей, які мають тіла й речовини. Ми осмислили, як це пов’язане з їхньою будовою та які зміни відбуваються з тілами й речовинами.

Третя тема «Дізнаємося про Землю і Всесвіт» показала нам, яку будову має планета Земля і як рухається наша планета, а також розкрила відомості про Сонце й Місяць.

У четвертій темі «Вивчаємо живу природу Землі» ми дізналися, хто належить до організмів та як їх вивчають, що необхідно організмам для життя, як вони це отримують і використовують, а найцікавіше — як організми взаємодіють із середовищем існування.

У п’ятій темі «Пізнаємо організм людини у його середовищі існування» ми дізналися про організм людини, із чого він складається та від чого залежить його життєдіяльність, а головне — як піклуватися про здоров’я і чому це важливо.

Шоста тема «Вчимося у природи і дбаємо про її збереження» нам дала відповідь на запитання «Як людина взаємодіє з природою і що робити для її збереження?».

Наступного року буде ще цікавіше! А влітку спробуйте використати свої знання задля досліджень і спостережень та будьте справжніми екологічно свідомими помічниками природи!
Попередня сторінка:  Підручник Природознавство 5 клас Ярош...
Наступна сторінка:   Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Ко...^