Інформація про новину
  • Переглядів: 1357
  • Дата: 30-05-2022, 22:46
30-05-2022, 22:46

5. Вимірюємо лінійні розміри, об'єм і масу тіл

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  4. Як виконати дослідження
Наступна сторінка:   6. Як дослідити фізичні властивості ті...

Розглянь колаж. Що між тілами 1 і 2 спільного, а чим вони відрізняються? Для чого призначені прилади 3, 4, 5, 6? Які з них можна використати, щоб більше дізнатися про тіла 1 і 2?

Пригадай і назви відомі тобі одиниці вимірювання відстані, довжини, часу, маси.

—Запиши в нотатник означення слова «приладдя».

Тіла розрізняють за такими ознаками (характеристиками): форма, розміри, маса, об’єм.

Тіла можуть мати правильну і неправильну форму.

Тіла, у яких можна виміряти довжину, ширину й висоту, називають тілами правильної форми. Решта належать до тіл неправильної форми.

Довжина, ширина, висота — це лінійні розміри тіла. Дізнатися, які розміри тіла називають шириною, довжиною і висотою, тобі допоможе малюнок 17.

Характеристики тіл визначають вимірюванням.

Лінійні розміри тіла вимірюють в одиницях вимірювання — метрах (м), сантиметрах (см), міліметрах (мм), 1м = 100 см, 1 см = 10 мм.

Кожне тіло має об’єм і масу. Об’ємом тіла називають місткість простору, який воно займає. Об’єм вимірюють в одиницях вимірювання — літрах (л), мілілітрах (мл), метрах кубічних (м3), дециметрах кубічних (дм3), сантиметрах кубічних (см3), міліметрах кубічних (мм3). 1 л = 1000 мл.

Масу вимірюють в одиницях вимірювання — кілограмах (кг), грамах (г). 1 кг = 1000 г.

Завдання 1. На основі наукової довідки склади таблицю «Характеристики тіла й одиниці їх вимірювання».

Тобі знадобляться: два тіла прямокутної форми (наприклад, підручник і мобільний телефон), лінійка/косинець, прилад для вимірювання маси.

Дотримуйся правил безпеки під час виконання дослідження природи в класі.

Послідовність виконання дослідження Крок 1. Виміряй довжину, ширину й висоту підручника.

Крок 2. Виміряй довжину, ширину й висоту мобільного телефона.

Яке з досліджених тіл має більшу довжину, а яке — більшу ширину?

Крок 3. Виміряй масу підручника й мобільного телефона. Дотримуйся інструкції, наданої вчителем/вчителькою.

Крок 4. Результати вимірювань запиши в зошит.

Досліджувані

тіла

Характеристики тіл

Довжина

мм

Ширина,

мм

Висота,

мм

Об’єм,

мм3

Маса,

г

           
           

Кожне з досліджених тіл має певну довжину, ширину, висоту, об’єм і масу. Величину цих характеристик тіла визначали за допомогою вимірювальних приладів та обчислень (об’єм).

Поміркуй, довжину, ширину, висоту, масу яких тіл зі свого оточення ти зможеш виміряти й визначити. Це природні тіла чи рукотворні? Виміряй лінійні розміри й масу одного з них.

З’ясувати, яке тіло важче, а яке легше, можна за допомогою важільних терезів (мал. 18). Шалька (тарілка в терезах, на яку кладуть зважуване тіло або важки) з легшим тілом піднімається вгору, а шалька з важчим тілом опускається вниз.

За малюнком 18 визнач, яке тіло важче, а яке — легше.

Тобі знадобляться: невелика картоплина, прилад для вимірювання маси, мірний посуд (мірний циліндр або мірна склянка), вода.

Дотримуйся правил безпеки під час виконання дослідження природи в класі.

Для визначення об’єму тіл неправильної форми їх лінійні розміри не вимірюють.

Послідовність виконання дослідження

Крок 1. Розглянь форму картоплини. Це тіло правильної чи неправильної форми?

Крок 2. За допомогою вимірювального приладу визнач масу однієї картоплини.

Крок 3. Розглянь малюнок 19. На ньому показано, як за допомогою мірної склянки й води вимірювали об’єм камінця.

Як бачимо на малюнку, після занурення камінця вода у склянці піднялася на 10 мл: 33 мл — 23 мл = 10 мл. Отже, об’єм камінця дорівнює 10 мл.

Крок 4. Виміряй подібним чином об’єм картоплини.

Крок 5. Оформи результати всіх виконаних вимірювань у зошиті.

Масу тіла неправильної форми вимірюють зважуванням. Об’єм тіла неправильної форми можна встановити обчисленням різниці об’ємів води з уміщеним тілом і без нього.

Серед вимірювальних приладів багато електронних. Вони не мають шкали, але оснащені спеціальними чутливими датчиками. Такі прилади показують результат вимірювання майже миттєво.

Оціни зручність використання зображених на колажі електронних приладів.

1. Назви одну одиницю вимірювання об’єму тіл, дві одиниці вимірювання маси тіл, три характеристики тіл.

2. Поясни, що необхідно знати і вміти, аби виміряти: а) масу та розміри тіла правильної форми; б) об’єм тіла неправильної форми.

3. Розглянь на колажі листки з трьох різних дерев.

Дай відповіді на запитання:

1) за допомогою яких методів дослідження природи можна визначити колір, розміри, масу та форму листків;

2) яким деревам належать зображені листки?

4. Об’єм металевого кубика визначили двома способами:

1) перемножили значення довжини, ширини, висоти;

2) виміряли об’єм кубика витісненням води.

Вислови припущення, однаковим чи різним був об’єм. За можливості виконай подібне дослідження з іншим тілом, щоб перевірити своє припущення.

5. Назви групи, в які можна об’єднати тіла, зображені на колажі.

Запиши характеристики одного з тіл.

6.

Про які характеристики тіл ідеться в прислів’ях: «У глибокій воді — велика риба», «Там того поля на заячий скік», «Маленька крапля великий камінь точить», «Горобець маленький, а серденько має». Пригадай або придумай власне прислів’я чи загадку про характеристики тіл, поділися ними із знайомими.

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Коршевнюк, Ярошенко 2022

 
Попередня сторінка:  4. Як виконати дослідження
Наступна сторінка:   6. Як дослідити фізичні властивості ті...^