Інформація про новину
  • Переглядів: 201
  • Дата: 31-05-2022, 01:13
31-05-2022, 01:13

19. Що таке гідросфера Землі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  18. Спостерігаємо за погодою
Наступна сторінка:   20. Чим особлива літосфера Землі

Поміркуй, що, на твою думку, об’єднує малюнки в один колаж.

Скориставшись фізичною картою світу, з’ясуй, чого на ній більше — суходолу чи ділянок, укритих водою.

Водну оболонку Землі називають гідросферою. Вона розміщена між атмосферою і земною корою. У складі гідросфери розрізняють Світовий океан, поверхневі води, льодовики, підземні води. А ще людина створює штучні водойми, наприклад ставки, канали, водосховища.

Усі материки й острови омиваються водами Світового океану. Це океани, моря, затоки та протоки. Світовий океан укриває 70 % площі земної кулі. Різноманітні солі надають водам океанів і морів солоно-гіркого присмаку. Така вода називається солоною.

Поверхневі води — це річки, озера, ставки, водосховища, болота. Підземними водами заповнені трїщини й пустоти земної кори. В них вода може перебувати в рїдкому, твердому й газоподібному агрегатних станах. Прикладами підземних вод є гейзери, артезіанські води. Для жителів

великих міст облаштовують бювети з артезіанською водою (мал. 62). Її видобувають із глибин понад 100 м.

У воді річок, ставків, струмків, підземних і ґрунтових водах уміст солей незначний. Таку воду називають прісною. На Землі прісної води набагато менше, ніж солоної.

Завдання 1. Попрацюй з фізичною картою України (див. передній форзац). Відшукай на ній найбільші річки й озера, запиши їхні назви.

Дослідження виконай у позаурочний час.

Послідовність виконання дослідження Крок 1. З’ясуй, які водойми є у твоїй місцевості та скільки їх. Крок 2. Дізнайся, як використовується вода цих водойм.

Крок 3. Склади інформаційну довідку про водойми своєї місцевості.

Запиши самостійно, що вдалося дізнатися про водні об’єкти своєї місцевості.

Назви умови, за яких вода змінює один агрегатний стан на інший.

Усі водні об’єкти Землі об’єднані колообігом води — так називають неперервне переміщення води на Землі. Коло-обіг води відбувається завдяки здатності води змінювати агрегатний стан під впливом температури.

Коливання температури забезпечують умови для переміщення води на великі відстані. Наприклад, теплої днини з поверхні водойм вода випаровується. Невидима водяна пара, піднімаючись угору, охолоджується і перетворюється на рідину. Згодом ця рідина випадає на землю у вигляді дощу, граду, снігу. Одна частина опадів проникає в ґрунт і поповнює запаси підземних вод, а інша — стікає в річки й озера. Через деякий час вода-мандрівниця зрештою потрапляє в море або океан (мал. 63).

Завдяки колообігу води на планеті підтримується вологість повітря, встановлюється клімат в тій чи іншій місцевості. А ще вода бере участь у формуванні рельєфу Землі. Без води життя людей, тварин і рослин неможливе. Вода міститься в кожному живому організмі, без неї неможливі процеси їхньої життєдіяльності.

Завдання 2. За малюнком 63 визнач, якою цифрою позначено кожне з явищ, описане в науковій довідці.

Завдання 3. Скористайся текстом довідки та склади схему «Значення колообігу води в природі».

Часто нещільно закритий або зіпсований водопровідний кран є причиною втрат питної води.

Якщо кран зіпсувався, вчасно нагадай дорослим про необхідність його ремонту або заміни. Надай переконливості своєму нагадуванню таким конкретним доказом. Збери воду, що протягом 5 хвилин тоненькою цівкою витікає з нещільно закритого крана. Виміряй її об’єм. Навіть тоненька цівка води з такого крана упродовж доби може обернутися помітними втратами цієї життєво необхідної речовини. Втрата води призведе до нераціональних витрат сімейного бюджету.

Вартість нераціонально використаної води і стане твоїм переконливим доказом, чому не треба зволікати з ремонтом і заміною кранів.

1. Назви один складник поверхневих вод, два складники Світового океану, три водні об’єкти України.

2. Назви способи економного споживання води, які ти використовуєш у повсякденному житті.

3. Склади розповідь про одну з природних водойм планети, подорож до якої ти мрієш здійснити. Чим ця водойма тебе приваблює? Запиши свою розповідь у зошит або на диктофон мобільного телефона. Поділися нею з друзями.

4. Упорядкуй назви водойм за збільшенням об’єму води, що в них міститься: океан, ставок, море.

5. Поясни, які фізичні явища супроводжують колообіг води.

6. За діаграмою на малюнку 64 визнач, у якому природному тілі вміст води найбільший.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Коршевнюк, Ярошенко 2022

 
Попередня сторінка:  18. Спостерігаємо за погодою
Наступна сторінка:   20. Чим особлива літосфера Землі^