Інформація про новину
  • Переглядів: 270
  • Дата: 31-05-2022, 01:25
31-05-2022, 01:25

29. Як організми пристосувалися до життя у водному і ґрунтовому середовищах

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  28. Які пристосування організмів до жит...
Наступна сторінка:   30. Із чого складається організм людини

Назви відомі тобі водойми з прісною і солоною водою.

Вибери з переліку назви тварин, які живуть у водоймах: муха, кит, щука, дощовий черв’як, кріт, карась. Що між ними спільного? Як ти вважаєш, чи зможуть ці водні тварини жити в наземно-повітряному середовищі? Відповідь обґрунтуй.

Водне середовище життя — це різноманітні водойми планети: річки, озера, ставки, джерела, моря і океани. У цьому середовищі добові й сезонні коливання температури не такі значні, як у наземно-повітряному. Кисень і світло розподілені нерівномірно. Їхня кількість зменшується з глибиною.

Рослини по-різному пристосовуються до існування у водному середовищі. У напівзанурених у воду латаття білого і глечиків жовтих (мал. 93) продихи розташовані на верхньому боці листка. Зелені й червоні водорості повністю занурені у воду. У таких рослин немає продихів і газообмін відбувається всією поверхнею стрічкоподібних листків.

Для рослин водного середовища вода служить опорою. Тому поміж водних рослин немає дерев з міцним

стовбуром, натомість багато рослин із гнучким тілом. За водоростями ти зможеш спостерігати в акваріумі.

У водному середовищі мешкають різноманітні тварини (колаж).

Багато тварин водного середовища дихають киснем, що міститься у воді. Риби й раки дихають за допомогою зябер. А от кити й дельфіни дихають атмосферним повітрям. Із цією метою вони час від часу піднімаються на поверхню водойми та вдихають повітря.

Рибам, китам і дельфінам рухатись у товщі води допомагають розвинені м’язи, плавники і хвіст, обтічна форма тіла. У камбали, яка веде придонний спосіб життя, тіло, навпаки, сплющене. Водоплавним птахам, бобру, видрі, жабі плавати допомагають кінцівки з плавальними перетинками.

Риби невеликих розмірів часто плавають косяками (мал. 94). Тоді хижаки нападають на них рідше, ніж на поодиноких особин.

Завдання 1. Склади запитання, що стосуються одного мешканця водного середовища, використовуючи слова: «як», «де», «коли», «чому», «яке значення». Постав їх однокласницям/однокласникам.

Китова акула — найбільша риба на планеті.

Тварині таких розмірів необхідна велика кількість поживних речовин. Китова акула харчується дрібними водними організмами (наприклад, рачками, маленькими рибками). Корм отримує фільтруванням води, яку пропускає крізь майже 10 000 дрібненьких зубів. Тож ця тварина не становить небезпеки для людини.

Дізнайся, де мешкає китова акула. Поміркуй, чому її назвали китовою.

Завдання виконай у позаурочний час.

Тобі знадобляться: довідкові видання про рослини і тварин водного середовища, доступ до інтернету.

Виконанню завдання сприятимуть власні спостереження за тваринами водного середовища.

Завдання. Дізнайся про пристосування до життя у водному середовищі двох рослин і двох тварин (за власним вибором).

Послідовність виконання дослідження

Крок 1. Добери інформацію про пристосування досліджуваних організмів до водного середовища життя. Інформація має стосуватись живлення, дихання, руху, захисту від ворогів.

Крок 2. Оформ дібрану інформацію у вигляді таблиці чи презентації.

Запиши, які організми було досліджено та що вдалося дізнатися про їхні пристосування до життя у водному середовищі

Пригадай, що тобі відомо про ґрунт і його мешканців.

Ґрунтове середовище життя утворене верхнім родючим шаром суходолу, що називається ґрунтом. Порівняно з повітряно-наземним і водним середовищами воно найщільніше. Тваринам рухатися в ньому важче, ніж у повітрі, воді, по землі.

На відміну від наземно-повітряного середовища, у ґрунтовому майже немає світла й мало кисню. Натомість більше вологи, і менші коливання температури в різні пори року.

Ґрунтове середовище населене різноманітними тваринами (мал. 95). Зазвичай вони мають невеликі розміри, компактне тіло. Це здебільшого безхребетні тварини — комахи й черви. Трапляються і хребетні, як-от кріт і сліпак. Час від часу вони піднімаються на поверхню ґрунту, щоб забезпечити себе киснем. Пригадай, що дощовий черв’як дихає поверхнею тіла. Йому вистачає кисню, що міститься в ґрунті.

Тварини мають різні пристосування до руху в щільному ґрунтовому середовищі життя. Наприклад, дощовий черв’як просувається між частинками ґрунту завдяки гнучкому тілу. Воно вкрите ледь помітними щетинками, якими тварина чіпляється за часточки ґрунту під час руху. Кріт риє ходи передніми кінцівками, які мають форму лопаток й оснащені міцними кігтями. Подібну будову мають риючі кінцівки комахи вовчок, за допомогою яких вона швидко заривається у ґрунт, прокладає в ньому довгі ходи. Для руху в ґрунті сліпак риє ходи, вигризаючи ґрунт великими передніми зубами.

Пристосуванням дощового черв’яка до зміни вологості й температури ґрунту є заглиблення в нього на 1—1,5 м. На такій глибині тварині достатньо вологи й тепла.

Існують тварини, які можуть жити у двох середовищах. Наприклад, колорадський жук зимує у ґрунті, а літо проводить у наземно-повітряному середовищі.

Завдання 1. Перелічи особливості ґрунтового середовища.

Завдання 2. У крота та сліпака недорозвинені очі. Як ти вважаєш, чому?

Завдання виконай у позаурочний час.

Тобі знадобляться: довідкові видання про рослини і тварин ґрунтового середовища, доступ до інтернету.

Виконанню завдання сприятимуть власні спостереження за тваринами ґрунтового середовища.

Завдання. Дізнайся про пристосування до життя у ґрунтовому середовищі двох тварин (за власним вибором).

Виконай це дослідження згідно з кроками, наведеними в дослідженні мешканців водного середовища.

Запиши, які тварини було досліджено та що вдалося дізнатися про їх пристосування до життя в ґрунтовому середовищі.

Обговоріть, що допомагає організмам виживати в різних середовищах життя. Створіть лепбук/плакат/постер «Пристосування організмів до існування в різних середовищах життя». Продемонструйте його іншим групам.

Дощовий черв’як отримав свою назву через те, що після дощів виповзає на поверхню ґрунту. Він змушений вилазити з нірки, щоб не задихнутися. Адже вода заливає його підземну домівку, і в ній для дихання не вистачає кисню.

Дощові черв’яки — великі трудівники. Вони пропускають через себе грудочки ґрунту разом із залишками рослин.

Ґрунт розпушується, збагачується повітрям і поживними речовинами. На ділянках, де багато дощових черв’яків, урожайність підвищується. Тож значення дощових черв’яків важливе не лише для природи, а й для людини, яка вирощує культурні рослини.

Ознайом з інформацією пізнавального калейдоскопа тих, хто не знає про користь дощових черв’яків. У жодному разі не знищуй цих тварин. Якщо після дощу побачиш їх на проїжджій частині дороги чи пішохідній доріжці, перенеси в безпечне місце. Вони самі повернуться в ґрунт.

Користуючись додатковими джерелами інформації (довідниками, енциклопедіями, інтернет-ресурсами), підготуй повідомлення про тварину — мешканця будь-якого материка за планом: 1) назва тварини; 2) де мешкає (куточок планети); 3) середовище життя; 4) які особливості будови тіла забезпечують пристосування тварини до середовища життя; 5) як тварина пристосована до руху, добування корму та захисту від ворогів. Відібрану інформацію презентуй однокласницям і однокласникам.

1. Назви одну тварину ґрунтового середовища життя, два пристосування тварин до життя в ґрунтовому середовищі і три — у водному середовищі.

2. Чим водне середовище відрізняється від наземно-повітряного, а чим — від ґрунтового? 3

3. Поясни, чому водне середовище нерівномірно заселене організмами. Наведи приклади мешканців водойм.

4. Назви відомих тобі мешканців ґрунту. Як вони пристосовані до існування в ньому?

5. Розглянь організми на колажі. У яких середовищах вони живуть?

6. Уяви, що організми з колажу помінялись місцями проживання. Чи зможуть вони жити в нових умовах? Поясни свою відповідь.

7.

Уяви себе письменником-фантастом. Вигадай організм, який може жити в усіх середовищах життя. Придумай назву цій істоті та склади її характеристику: які має покриви тіла, чим живиться, як дихає і рухається, добуває корм, убезпечує себе від ворогів (якщо їх має), інші особливості (на свій розсуд). Намалюй цю істоту або створи її зображення, скориставшись можливостями комп’ютера.

САМООЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТЕМИ 4

Завдання 1. Оціни свої досягнення в пізнанні природи. Результати самооцінювання фіксуй у зошиті.

Картка самооцінки досягнень у пізнанні природи

 

/ / І /»»И 1Л

/Т ґ* 1П І/*/1 /?/1

Ні

 
   

11 V

Я знаю:

- властивості організмів

й умови, необхідні для їхнього життя;

- представників рослин, тварин і грибів своєї місцевості;

- методи дослідження організмів;

- небезпечних тварин, рослини, гриби та як діяти в ситуаціях зустрічі з ними;

- види середовищ існування організмів, особливості кожного середовища

     

Я розумію:

- значення повітря, води, тепла, світла, поживних речовин для організмів;

- функції органів в житті рослин і тварин;

- вплив чинників середовища на організми;

- відмінності між мешканцями різних середовищ

     

Я вмію:

- наводити приклади тварин і рослин різних середовищ існування;

     

Досягнення

Повністю

Частково

Ні

- класифікувати тварин/ рослини за середовищем життя, за пристосувальною ознакою;

- моделювати зв’язки організмів із середовищем існування;

- добирати і представляти текстову/аудіоінформацію про пристосування організмів до умов існування

     

Завдання 2. Оціни свою роботу в групі, скориставшись таблицею на с. 36.

Завдання 3. Створи лепбук, щоб відобразити моменти, які запам’яталися під час вивчення цієї теми. Використовуй замальовки, знаки, інфографіку, світлини.

Тема

5j

ПІЗНАЄМО ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ В СЕРЕДОВИЩІ ЙОГО ІСНУВАННЯ

З чого складається організм людини Навіщо і як людина дихає Яку роботу виконує серце в організмі людини

Для чого людині кістки і м’язи Як правильно вимірювати пульс Що таке збалансоване харчування Як зберігати і зміцнювати здоров’я

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Коршевнюк, Ярошенко 2022

 
Попередня сторінка:  28. Які пристосування організмів до жит...
Наступна сторінка:   30. Із чого складається організм людини^