Інформація про новину
  • Переглядів: 426
  • Дата: 2-06-2022, 22:48
2-06-2022, 22:48

1. Природа: складники і методи дослідження. Шлях наукового пізнання природи

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  39. Як долають екологічні проблеми суча...
Наступна сторінка:   2. Інструменти природодослідника. Прав...

Все досліджуй, давай розуму перше місце. Пісрагор, давньогрецький мислитель

1. Що є складниками природи?

Ви вже знаєте, що природа — це все, що оточує людину й виникло без її втручання. Природа й людина тісно пов’язані. І якщо природа може існувати без людини, то людина без природи — не може.

Світ природи чарує людей своєю красою, надихаючи художників, літераторів, композиторів на створення чудових творів мистецтва.

Природа дає людям тепло, світло, повітря, їжу, ліки, сировину для виготовлення різних необхідних речей. Крім того, вона збагачує людину знаннями, тим самим роблячи її розумнішою, сильнішою.

Що є складниками природи?

Складники (компоненти) природи — гірські породи, води, повітря, ґрунти, організми, космічні тіла (мал. 1.1).

2. Які методи застосовують для дослідження природи?

Кожен і кожна з нас щоденно досліджують навколишній світ, здобуваючи нові знання. Напевно у нас виникає багато запитань, і на деякі з них ми не можемо відповісти одразу. А для відповіді на інші необхідно застосувати додаткові методи дослідження.

Методи дослідження — сукупність певних способів для отримання інформації про об’єкт дослідження, наприклад, ліс як природна система.

Досліднику / дослідниці природи необхідно вибрати правильний шлях дослідження або метод, яким він / вона користуватиметься. З’ясуймо, чим різняться такі методи, як експеримент і спостереження.

Спостерігають явища чи організми в природних умовах за допомогою органів чуття. Під час спостереження ми не втручаємося у природний перебіг подій (мал. 1.2). Експеримент, або дослід, проводять у спеціально створених умовах, що дають змогу багаторазово відтворювати явище, яке спостерігають.

Метод спостереження — найдавніший. Саме шляхом спостережень люди з давніх-давен вивчали природу. Наприклад, спостерігаючи за добовим рухом Сонця, вони встановили, що сходить світило завжди з однієї сторони

небокраю, а заходить — з іншої. Також наші спостережливі предки помітили, що в одні пори року світловий день скорочується, а в інші — подовжується; навесні на деревах і чагарниках набухають бруньки, а згодом з’являються листки і квітки; після блискавки буває грім.... І ще багато-багато іншого!

Коли самих лише спостережень недостатньо, дослідники природи вдаються до експериментів.

Пригадайте експерименти, які ви проводили в попередніх класах. Які з них запам’яталися вам найбільше?

Експеримент влаштовують, коли потрібно пояснити, чому відбуваються ті чи інші явища, які умови прискорюють або сповільнюють процеси, що спостерігаються.

За допомогою експерименту можна дізнатися, наприклад, що відбувається з тілами при нагріванні й охолодженні, які тіла притягуються магнітом, як різні добрива впливають на ріст і розвиток рослин.

Проводячи спостереження й експерименти, ви маєте навчитися відповідати на такі запитання:

1. Навіщо робимо? (Визначаємо мету спостереження чи експерименту).

2. Що буде, якщо... ? Припустимо., можливо. (Формулювання робочої гіпотези).

3. Що використовуємо? (Складаємо перелік).

4. Як робимо? (Плануємо порядок виконання роботи і здійснюємо дослідження).

5. Що отримали чи побачили? (Фіксуємо результати дослідів).

6. Який з цього висновок? (Підсумовуємо, про що дізналися, здіснюючи дослідження, які особливості природного явища чи організму виявили).

7. Чи все вдалося зробити? (Оцінювання роботи, утруднень, що виникли, їх причини).

Влаштовуючи будь-яке дослідження природи, намагайтесь дотримуватися цього плану.

Крім спостереження й експерименту, послуговуються й іншими методами дослідження. Вони також вам знайомі.

Розгляньте мал. 1.3 та встановіть метод дослідження природи, зображений на ньому.

Під час дослідження часто доводиться виконувати різноманітні вимірювання.

Вимірювання — метод дослідження природних об’єктів і явищ за допомогою вимірювальних приладів.

Завдяки вимірюванню було встановлено, наприклад, що синій кит, маса якого близько 150 т, є найбільшою з відомих тварин на нашій планеті. А гора Говерла (висота 2061 м) — найвища вершина Українських Карпат і водночас найвища точка України.

— Які вимірювання ви проводили у своєму житті?

— Якими вимірювальними приладами користувалися?

Більшість експериментів і спостережень неможливо провести без вимірювань.

У дослідженнях природи також широко застосовується метод моделювання.

Моделювання — метод дослідження, за якого об’єкт досліджень (оригінал) замінюється іншим, подібним до нього об’єктом (моделлю).

Наприклад, глобус є моделлю земної кулі, а небесна сфера — моделлю зоряного неба.

Моделлю можна вважати й акваріум. У ньому штучно створюють умови для риб та інших підводних мешканців, подібні до умов їх існування у природних водоймах (мал. 1.4).

У наш час на допомогу дослідникам прийшли новітні технології, зокрема комп’ютерне моделювання. Такий метод дає змогу передбачити, наприклад, наслідки катастроф — як природних, так і спричинених діяльністю людей, або вплив нових ліків на організм людини чи тварин.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Основні методи дослідження природи — спостереження, експеримент (дослід), вимірювання та моделювання.

Перед початком дослідження, відповідно до обраної теми, потрібно визначити його мету, необхідне обладнання й порядок виконання роботи.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Що таке природа? Що є складниками природи?

2. Які методи дослідження природи ви знаєте?

3. Що таке спостереження? Чим спостереження відрізняється від експерименту?

4. Наведіть приклади досліджень, під час яких необхідне вимірювання.

5. Що таке моделювання? Наведіть приклади досліджень, під час яких використовують моделі.

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

Визначте, який метод дослідження допоміг природодослідникам встановити кожен із цих фактів:

• Брудний сніг тане швидше за чистий.

• Дніпро — найдовша річка України: її довжина на території нашої країни становить 981 км.

• Квітки матіоли розпускаються ввечері й упродовж ночі розливають медовий аромат.

• У теплій воді цукор розчиняється швидше, ніж у холодній.

• Забарвлення яєць зозулі повністю збігається із забарвленням яєць тих птахів, до чиїх гнізд вона підкладає свої яйця.

ПРАКтиЧНЕ ЗАВДАННЯ «Планування і проведення експерименту «Взаємодія магніту з різними тілами» виконайте за посиланням

https://bit.ly/330UHen1

або QR-кодом.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ

планування і проведення спостереження об’єкта природи «спостереження за дикою твариною»

Це завдання допоможе вам навчитися планувати й проводити спостереження за будь-яким об’єктом природи.

1. Перед початком роботи складіть план спостереження, який включатиме мету й основні етапи (в разі утруднень зверніться по допомогу до вчителя).

2. Проведіть спостереження за пропонованою твариною.

Під час спостереження зверніть увагу на особливості зовнішньої будови тварини (колір, покриви, частини тіла тощо) та як вона рухається, чим живиться, як добуває корм.

Або за посиланням:

https://www.youtube.com/watch?v=oeBNCRNoipo

3. Запишіть результати спостереження.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  39. Як долають екологічні проблеми суча...
Наступна сторінка:   2. Інструменти природодослідника. Прав...^