Інформація про новину
  • Переглядів: 1581
  • Дата: 2-06-2022, 22:49
2-06-2022, 22:49

3. Дослідники природи: видатні постаті, відкриття, винаходи. Джерела знань про природу

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  2. Інструменти природодослідника. Прав...
Наступна сторінка:   4. Тіла природні та рукотворні, живої і ...

На світі все колись було вперше.

Сосрокп, давньогрецький літератор

Тих, хто досліджує природу, називають натуралістами, або природодослідниками.

Знання про природу здобуті працею багатьох талановитих людей, що жили за різних часів і в різних країнах. Але серед них вирізняються імена тих, чий внесок у природничі науки є насправді безцінним.

1. Які вчені зробили найвагоміший внесок у дослідження природи?

Італійський природодослідник Галілео Галілей (1564-1642) сконструював перший телескоп із трикратним збільшенням, а згодом — зі збільшенням у 32 рази (мал. 3.1).

Завдяки телескопу Галілео Галілей зробив декілька важливих астрономічних відкриттів. Серед них — гори і кратери на Місяці, плями на Сонці, Молочний Шлях (Чумацький Шлях) як скупчення окремих зір.

Нідерландськй натураліст Антоні ван Левенгук (16321723) сконструював власний мікроскоп, за допомогою якого першим у світі побачив, як виглядають капіляри, червоні клітини крові — еритроцити, описав найпростіших, дріжджі, лусочки шкіри (мал. 3.2). Дослідивши за допомогою мікроскопа зубний наліт, Антоні ван Левенгук відкрив людству мікроскопічний

світ, населений мільярдами бактерій. Пізніше він виявив схожі організми в інших середовищах, у тому числі й у харчових продуктах.

У XIX столітті жив і працював видатний англійський науковець Чарльз Дарвін (1809-1882) (мал. 3.3). Він створив теорію розвитку живої природи, яка стала основою біологічної науки ХХ століття. Також у своїх працях Чарльз Дарвін навів численні докази на користь природного походження людини від тварин, а саме від людиноподібних мавп.

Мал. 3.3. Чарльз Дарвін, науко-вець-натураліст, та його праця «Походження видів

Своєю плідною працею значно збагатив світову науку видатний український науковець Володимир Іванович Вернад-ський (1863-1945), який був одним із засновників і першим президентом Академії наук України.

Природознавець, який заснував декілька сучасних наук про Землю. Він створив вчення про біосферу — особливу оболонку Землі, в якій поширене життя. Основні ідеї про біосферу В. І. Вернадський виклав у своїй найвідомішій праці «Біосфера» (мал. 3.4).

Мал. 3.4. Володимир Іванович Вернадський і його наукова праця «Біосфера»

Важливий внесок у розвиток природничих наук здійснили багато українських учених, серед яких Мороженко Н. М., Рудницький С. Л., Казимирчак-Полонська О. І.

Мороженко Ніна Миколаївна

(1928-2009) Українська науко-виця, яка вивчала астрономію, докторка фізико-математичних наук. Присвятила все своє життя вивченню будови Сонця і процесів, які на ньому відбуваються

Рудницький Степан Львович

(1877-1937) Український географ, який заклав підґрунтя політичної географії України, проголошував ідею самостійності та незалежності України. Організатор і директор Українського науково-дослідного інституту географії і картографії

казимирчак-Полон-ська Олена Іванівна

(1902-1992) Українська науковиця, яка вивчала астрономію. Основні її роботи присвячені вивченню руху комет. Була членкинею Міжнародного астрономічного союзу

Сучасні природничі науки виникли не відразу. Найбільшим відкриттям сучасності передували приголомшливі відкриття минулого. Невідомо, яким був би світ без цих винаходів.

2. Які є джерела знань про природу?

До джерел знань про природу належать енциклопедії, хрестоматії з природознавства, словники, довідники, атласи

географічних карт, атласи-визначники рослин і тварин, науково-популярна література природознавчого змісту, інтер-нет-ресурси тощо (мал. 3.5).

ПРИГАДАЙТЕ

Якім з цих джерел інформації (мал. 3.5) ви вже користувалися?

Про які об’єкти природи ви отримали інформацію з них?

Енциклопедія — це видання, що містить узагальнені відомості з однієї або кількох галузей знань і практичної діяльності, викладені в коротких статтях, розміщених в алфавітному або систематичному (за певними напрямами / галузями) порядку.

Термінологічний словник — це словник, у якому зібрано терміни, вживані у певній галузі науки, розтлумачено їх значення, вказано походження.

Довідник — це видання, що містить короткі наукові відомості, розташовані в певному порядку (алфавітному або систематичному), зручному для їх швидкого знаходження.

Географічний атлас — це збірник географічних карт з одноманітним зовнішнім оформленням і змістом, підпорядкованим меті його складання.

Нині до традиційних (книжкових) джерел інформації додалися ресурси інтернету, завдяки яким можна не тільки

здобувати потрібні відомості про об’єкти природи чи явища, а й швидко обмінюватися різною інформацією — картографічною, текстовою, відео- та звуковою. Але пам’ятаємо, що поряд із своїми позитивними сторонами інтернет є одним із джерел особистої і комп’ютерної небезпеки.

ПРИГАДАЙТЕ

Яких правил безпеки необхідно дотримуватися під час роботи в інтернеті?

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Натуралісти, або природодослідники, — це науковці, які вивчають природу. основними джерелами знань про природу є енциклопедії, довідники, словники, географічні карти й атласи, атласи-визначники рослин і тварин тощо.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Назвіть відомі вам джерела знань про природу.

2. Як називають науковців, які вивчають природу?

3. Кого зі всесвітньо відомих природодослідників ви можете назвати? Який їхній внесок у природничі науки?

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Якими джерелами знань ви скористаєтеся, якщо вам потрібно:

А прокласти туристичний маршрут,

Б підготувати повідомлення про українських науковців-натуралістів, В довідатися про особливості планет Сонячної системи,

г встановити назви рослин, зібраних для гербарію,

Д дізнатися, чому тіла під час нагрівання розширюються?

2. Поясніть вислів Софокла на початку цього параграфа (с. 19).

ПРАКтиЧНЕ ЗАВДАННЯ «ознайомлення з джерелами інформації природничого змісту» виконайте за посиланням

https://bit.ly/3nZlUp5

або QR-кодом.

Узагальнення знань із теми «Вчимося досліджувати природу»

1. Природа — це все, що оточує людину і виникло без її втручання.

2. Метод — це спосіб пізнання природи.

3. Етапи дослідження природи.

1. Визначення мети спостереження чи експерименту.

2. Формулювання гіпотези.

3. Вибір обладнання, якщо воно потрібне.

4. Порядок виконання роботи.

5. Фіксування результатів роботи.

6. Висновок.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  2. Інструменти природодослідника. Прав...
Наступна сторінка:   4. Тіла природні та рукотворні, живої і ...^