Інформація про новину
  • Переглядів: 321
  • Дата: 2-06-2022, 22:50
2-06-2022, 22:50

5. Дослідження фізичних властивостей речовин. Твердий, рідкий і газоподібний стан речовин

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  4. Тіла природні та рукотворні, живої і ...
Наступна сторінка:   6. Уявлення про будову речовини. Дифузі...

1. Із чого складаються тіла?

Будь-яке тіло з чогось складається або з чогось вироблено. Корпус комп’ютера вироблено з пластмаси, а всередині нього знаходяться деталі, що вироблені з металів, сплавів та інших матеріалів. Будь-яка тварина складається з води, вуглеводів, білків, жирів і мінеральних солей. Тіла можуть утворюватися з однієї речовини (мідний дрот) або певної кількості речовин (комп’ютер).

Те, з чого складаються тіла, називають речовинами. Наприклад, мідний дрот — це тіло, а мідь — це речовина.

У повсякденному житті ми користуємося безліччю речовин. Це, наприклад, вода, сіль, цукор, срібло, алюміній, залізо.

З однієї речовини, наприклад зі скла, можна виготовити багато різноманітних тіл (мал. 5.1). Наведіть приклади різних тіл, які виготовлені з однієї речовини.

Як ви вважаєте, чого більше — тіл чи речовин? Відповідь обґрунтуйте.

2. Які агрегатні стани мають речовини?

Одна й та сама речовина може перебувати у твердому, рідкому та газоподібному станах, які називають агрегатними станами речовини. У природі різні стани тієї самої речовини найчастіше можна спостерігати на прикладі води (лід, вода, водяна пара). Склад цієї речовини в різних агрегатних станах незмінний. На відміну від води, інші речовини в природі в усіх трьох агрегатних станах спостерігати складніше. Наприклад, у природі за звичайних умов кисень — газоподібний. Щоб він змінив агрегатний стан на рідкий, треба його охолодити до -183 °С, а щоб став твердим — до -218,8 °С.

Вам відомо, що перехід речовини з одного агрегатного стану в інший залежить від температури.

• За якої температури вода починає замерзати?

• За якої температури лід починає танути? ^

• За якої температури вода починає кипіти?

Коли температура довкілля становить 0 °С і нижче, вода перебуває у твердому агрегатному стані — у вигляді льоду або снігу. За температури від 0 °С до 100 °С вода перебуває у рідкому агрегатному стані. Вода за будь-якої температури може випаровуватися, тобто перетворюватися на пару — переходити у газоподібний стан. Інтенсивне перетворення води в газоподібний стан (кипіння) відбувається зазвичай за температури 100 °С.

3. Які властивості мають речовини в різних

агрегатних станах?

Кожна речовина складається із частинок дуже малих розмірів. Агрегатний стан речовини залежить від відстані між цими частинками та особливостей їхнього розташування, отже від будови речовини.

Розгляньте розташування частинок у речовині в різних агрегатних станах (мал. 5.2).

Порівняйте відстані між частинками.

У твердих речовинах частинки дуже близькі одна до одної. Тверді тіла важко стиснути або розтягнути — вони зберігають свій об’єм. Щоб зігнути або розірвати їх, треба докласти значних зусиль. Тверді тіла зберігають форму.

У рідинах відстані між частинками більші. Рідини легко змінюють свою форму, набуваючи форми посудини, у якій містяться. Але об’єму рідина не змінює. Ми кажемо: «пролилося молоко», «тече вода», «витікає пальне».

Ці вислови ілюструють таку властивість рідин, як текучість.

У газах відстані між частинками значно більші, ніж у рідких і твердих речовинах. Тому гази леткі та заповнюють увесь наданий їм об’єм, легко стискаються і легко розширюються. Це демонструє, наприклад, рух поршня під час стискання газу (мал. 5.3). Натиснемо на поршень — і він переміститься майже до кінця ходу.

4. Які властивості мають речовини?

Речовин дуже багато (зараз відомо близько 20 мільйонів), і їх кількість постійно збільшується. Для того щоб безпечно

і якомога корисніше використовувати речовини, не шкодячи довкіллю, треба знати їхні властивості. Властивості — це ознаки, за якими одна речовина відрізняється від іншої або подібна до неї.

ПОМІРКУЙТЕ

Чим схожі і чим відрізняються цукор і сіль?

Розрізняють хімічні та фізичні властивості речовин. Властивості речовини, які визначають спостереженням або вимірюванням, без перетворення її на іншу речовину, називають фізичними. До фізичних властивостей належать наприклад, колір, блиск, запах, пластичність, температура плавлення та кипіння, смак, прозорість.

Хімічні властивості — це здатність речовин до певних хімічних перетворень. З ними ви ознайомитесь у наступних параграфах.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Тіла складаються з речовин.

Речовина може перебувати в трьох агрегатних станах: твердому, рідкому та газоподібному. Агрегатний стан зумовлений різною відстанню між частинками та особливостями їх розташування у речовині, отже будовою речовини.

До фізичних властивостей речовин належать колір, блиск, запах, смак, прозорість.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Наведіть приклади тіл, які складаються з однієї речовини.

2. У яких агрегатних станах можуть перебувати речовини?

3. Поясніть відмінність між твердими тілами, рідинами та газами. Наведіть приклади твердих тіл, рідин і газів.

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Укажіть тіла, що складаються з тієї самої речовини: сніжинка, шматочок льоду, шматок алюмінію, краплинка води, мідна фольга, кухонна сіль, алюмінієва ложка.

2. Є такі речовини: крейда, спирт, кухонна сіль, кисень, залізо, цукор, сода, олія, вуглекислий газ, мило. Об’єднайте їх у групи за властивостями:

а) речовини у твердому стані;

б) речовини в рідкому стані;

в) речовини, які мають запах;

г) речовини, розчинні у воді.

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «Моделювання агрегатних станів речовини» виконайте

за посиланням

https://bit.ly/3urTTu65

або QR-кодом.

ДОМАШНЯ ЛАБОРАТОРІЯ

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ «Дослідження фізичних

властивостей речовин» виконайте

за посиланням

https://bit.ly/3J7ebgF6

або QR-кодом.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  4. Тіла природні та рукотворні, живої і ...
Наступна сторінка:   6. Уявлення про будову речовини. Дифузі...^