Інформація про новину
  • Переглядів: 216
  • Дата: 2-06-2022, 22:51
2-06-2022, 22:51

8. Різноманітність явищ: механічні, теплові, світлові, звукові

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  7. Чисті речовини та суміші. Розділення...
Наступна сторінка:   9. Механічні явища. Рух. Види руху в при...

1. Біологічні, фізичні та хімічні явища

Зміни, які відбуваються з тілами, називають явищами. Розрізняють біологічні, фізичні та хімічні явища.

ВИКОНАЙТЕ ЗАВДАННЯ

Розгляньте малюнки 8.1, 8.2 та встановіть, які явища природи на них зображено.

Які з цих явищ відбуваються в живій природі?

Явища, які відбуваються з тілами живої природи, називають біологічними. Це — ріст рослин, перельоти птахів, сезонна зміна хутра у звірів — загалом усі зміни, пов’язані з ростом, розвитком, існуванням і розмноженням живих організмів (мал. 8.2).

Розгляньмо інші види природних явищ. Почнемо з простих досліджень.

Покладемо в пробірку шматочки льоду та будемо їх нагрівати (мал. 8.3).

Спершу лід розплавиться. Потім вода, яка утворилася з льоду, дедалі нагріваючись, стане швидше випаровуватися, частково переходячи в газоподібний стан. Під час цих явищ молекули води не змінюються — змінюються відстані між ними та їх розташування.

Проведімо інший дослід. Насиплемо в ложку харчової соди та додамо декілька крапель оцту. Відразу з’являться бульбашки та характерне шипіння — ми спостерігаємо перетворення одних речовин на інші (мал. 8.4).

Проведені досліди показують, що в одному випадку речовина не змінюється — змінюється тільки її агрегатний стан (лід ^ вода (рідина) ^ водяна пара), а в другому —

відбувається утворення нових речовин. За цією ознакою розрізняють фізичні та хімічні явища.

До фізичних явищ належать явища, не пов’язані з утворенням нових речовин. Унаслідок фізичних явищ змінюються розміри, форма, агрегатний стан тіл і речовин. Наприклад, унаслідок розтягнення гумового шнура змінюються його форма та розміри; під час говоріння коливаються голосові зв’язки; під час руху автомобіль і пасажири всередині нього змінюють своє положення відносно інших тіл, які трапляються на шляху.

До хімічних явищ належать явища, унаслідок яких утворюються нові речовини.

Приклад хімічного явища — гниття (мал. 8.5). Завдяки гниттю в природі не накопичуються відмерлі рештки, а ґрунт збагачується поживними речовинами. Проте в побуті це явище шкідливе. Люди знайшли способи запобігання гниттю для збереження харчових продуктів.

2. Різноманітність фізичних явищ

Механічні явища пов’язані з рухом тіл (або частин тіл), зі зміною їх положення відносно одне одного. Прикладом механічних явищ можуть слугувати зміна форми та розмірів тіла (наприклад, стиснення або розтягнення пружини), рух організмів, небесних тіл, піднімання й опускання вантажу, обертання коліс (мал. 8.6).

Мал. 8.6. Механічні явища

Теплові явища пов’язані зі зміною температури тіл. Під час нагрівання температура тіла підвищується, під час охолодження — знижується. Приклади теплових явищ наведені на малюнку 8.7.

Світлові явища пов’язані з поширенням світла. Головне джерело світла й тепла для нашої планети — Сонце. Світло є однією з найважливіших умов існування життя на Землі.

Властивість світла відбиватися від тіл, на які воно падає, дає нам змогу бачити їх. У природі можна спостерігати дивовижні світлові явища — наприклад, веселку (мал. 8.8). Різнобарвна дугоподібна смуга утворюється в атмосфері внаслідок заломлення світла у водяних краплях і розкладання його на кольорові промені.

Звукові явища пов’язані з поширенням звуку. Ми живемо в оточенні звуків: шелест листя, спів птахів, розмова

людей, шум транспорту тощо (мал. 8.9). Тільки близько 9 % інформації із зовнішнього світу людина одержує за допомогою звуків, але цього цілком достатньо, щоб оцінювати ступінь безпеки та небезпеки довкілля.

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Зміни, які відбуваються з тілами в природі, називають явищами.

Явища, які відбуваються з тілами живої природи, називають біологічними.

До фізичних явищ належать явища, внаслідок яких змінюються розміри, форма, агрегатний стан тіл і речовин.

Явища, внаслідок яких утворюються нові речовини, називають хімічними.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Що таке явища?

2. Які види явищ ви знаєте?

3. чим фізичні явища відрізняються від хімічних?

4. Наведіть приклади фізичних, біологічних, хімічних явищ.

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Визначте, до яких явищ належать такі явища: перетворення лялечки на метелика, розпускання бруньок калини, нагрівання каменю, рух велосипеда, весняна злива, іржавіння заліза, насиджування птахом яєць, замерзання води.

2. Створіть інфографіку на тему «Явища навколо нас».

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  7. Чисті речовини та суміші. Розділення...
Наступна сторінка:   9. Механічні явища. Рух. Види руху в при...^