Інформація про новину
  • Переглядів: 179
  • Дата: 2-06-2022, 22:52
2-06-2022, 22:52

9. Механічні явища. Рух. Види руху в природі та техніці. Шлях, час, швидкість руху

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  8. Різноманітність явищ: механічні, теп...
Наступна сторінка:   10. Поняття сили. Сила тертя і рух тіл

1. Що таке механічний рух?

ПРИГАДАЙТЕ

Які явища називають механічними?

Все у світі перебуває в русі: тече вода в річках, котяться морські хвилі, вітер колише листя на деревах, переміщується повітря, рухаються планети по своїх орбітах, летять літаки, пересуваються люди й інші істоти... (мал. 9.1).

ПРИГАДАЙТЕ

Які рухомі тВсе у світі перебуває в русі: тече вода в річках, котяться морські хвилі, вітер колише листя на деревах, переміщується повітря, рухаються планети по своїх орбітах, летять літаки, пересуваються люди й інші істоти... (мал. 9.1).

іла ви спостерігали дорогою до школи?

Одним із видів руху є механічний рух. Механічний рух — це зміна положення тіла у просторі відносно інших тіл за певний проміжок часу.

Тіло, відносно якого розглядають зміну положення рухомого тіла, називається тілом відліку. Тіло відліку обирають довільно, тому стан спокою і стан руху тіла є відносними. Наприклад, уявіть водія, який їде, сидячи в кріслі свого автомобіля (мал. 9.2). Відносно крісла та автомобіля водій

не змінює свого положення з часом, тобто перебуває у стані спокою, а відносно дерев за вікном водій рухається.

Будинки, гори, каміння рухаються разом із Землею навколо Сонця та беруть участь у добовому обертанні Землі.

Тіла, що здаються нерухомими, насправді нерухомі лише відносно Землі.

2. Що таке траєкторія?

ПРИГАДАЙТЕ

Який слід залишають іграшковий автомобіль і дзиґа під час руху?

Автомобіль рухається по прямій лінії, а дзиґа, обертаючись, рухається по колу. Уявну лінію, яку описує тіло під час свого руху, називають траєкторією.

Траєкторія може бути видимою і невидимою. Наприклад, слід літака в небі, лижня на снігу — приклади видимої траєкторії (мал. 9.3). М’яч, що летить у ворота, також має свою траєкторію, хоч вона і є невидимою.

Траєкторія руху тіла може бути довільною: дуга, пряма або яка-небудь складна лінія (мал. 9.4).

Коли тіло рухається вздовж прямої лінії, його рух називають прямолінійним, а коли описує криву лінію — криволінійним (мал. 9.5).

ПОМІРКУЙТЕ

Наведіть приклади прямолінійного та криволінійного руху з власних спостережень. Який рух у вашому житті трапляється частіше?

3. Основні характеристики механічного руху

ПРИГАДАЙТЕ

Якою є траєкторія під час руху із дому до школи (мал. 9.6)?

Якщо ви виміряєте відстань, яку долаєте від свого будинку до школи, дістанете довжину траєкторії. Цю відстань називають шляхом.

Шлях — це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії руху. Шлях позначають буквою І, вимірюють його у метрах (м) або кілометрах (км).

Пішохід, велосипедист і водій автівки подолають однаковий шлях за різний час (позначають t), адже вони рухаються з різною швидкістю. Швидкість — ще одна величина, яка характеризує механічний рух.

Якщо визначати механічний рух за швидкістю, можна виділити рівномірний та нерівномірний рух. Під час рівномірного руху тіло за довільні однакові проміжки часу долає однакові відстані. У житті такий рух буває дуже рідко. Частіше ми зустрічаємося з нерівномірним рухом, наприклад, автомобіль розганяється після зупинки або, навпаки, гальмує перед зупинкою.

За умови рівномірного та прямолінійного руху швидкість — це фізична величина, яка дорівнює відношенню шляху, який долає тіло, до часу, протягом якого воно подолало цей шлях. Швидкість позначають v. Обчислюють її за

формулою

Поширені одиниці вимірювання швидко

сті — метр за секунду (м/с) і кілометр за годину (км/год).

ЗАПАМ’ЯТАЙТЕ

Механічний рух — це зміна положення будь-якого фізичного тіла у просторі відносно інших тіл за певний проміжок часу.

Уявна лінія, яку описує тіло під час свого руху, — траєкторія.

Шлях — це фізична величина, яка дорівнює довжині траєкторії. Швидкість — це фізична величина, яка дорівнює відношенню шляху, який долає тіло, до часу, протягом якого цей шлях тіло подолало.

ПЕРЕВІРТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Який рух називають механічним рухом?

2. Яке тіло називають тілом відліку. На що впливає вибір тіла відліку?

3. Назвіть основні характеристики механічного руху та їхні одиниці вимірювання.

4. Назвіть види механічного руху.

ЗАСТОСУЙТЕ СВОЇ ЗНАННЯ

1. Припустимо, що за одну годину різні тварини долають різну відстань: сокіл — 300 км, гепард — 100 км, черепаха — 1 км, равлик — 5 м.

• Обчисліть швидкість сокола, гепарда, черепахи, равлика.

2. Скориставшись додатковою літературою або мережею Інтернет, опишіть особливості руху цих тварин.

ПРАкТичНЕ ЗАВДАННЯ «Вимірювання відстані, часу, швидкості руху тіла» виконайте за посиланням

https://bit.ly/3uqpTyL8

або QR-кодом.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  8. Різноманітність явищ: механічні, теп...
Наступна сторінка:   10. Поняття сили. Сила тертя і рух тіл^