Інформація про новину
  • Переглядів: 196
  • Дата: 3-06-2022, 10:52
3-06-2022, 10:52

31. Поживні речовини, вода, повітря, світло, тепло в житті організмів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  30. Багатоклітинні організми: тварини, ...
Наступна сторінка:   32. Процеси життєдіяльності тварин і ро...

Поміркуйте

• Чому Сонце називають головним диригентом життя?

• Як розуміти останні слова оповідання?

• Пофантазуйте: що станеться із Землею та її мешканцями, якщо Сонце згасне?

Першими під удар потраплять рослини. Всі дрібні рослини загинуть протягом декількох

тижнів. Великі дерева зможуть проіснувати довше — декілька років. Поступово вимруть дикі тварини, тому що зруйнуються харчові ланцюги. Одночасно Земля почне швидко охолоджуватися, як це зазвичай відбувається з півкулею, на якій панує ніч.

Серед численних умов життя світло є одним з основних, адже без нього неможливе, насамперед, життя зелених рослин.

1. Яку роль відграє світло в житті організмів?

Пригадайте!

Яке значення має світло у живленні рослин?

За допомогою світла рослини утворюють поживні речовини та кисень, яким дихає більшість організмів. Не існує жодної рослини із зеленими листками, яка б не любила світло. Проте деякі рослини можуть обійтися невеликою кількістю світла. Наприклад, папороті треба менше світла, ніж кульбабі. За потребою у світлі рослини поділяються на світлолюбні, тіньолюбні і тіньовитривалі.

Знайдіть інформацію

Використовуючи джерела інтернету, дізнайтесь, чим відрізняються за потребою у кількості світла перелічені вище категорії рослин.

Світло має велике значення і для тварин. Саме воно визначає життєдіяльність тварин протягом року й доби. Щодо цього тварини поділяються на «денних» і «нічних». Світло допомагає тваринам орієнтуватися в просторі і на незнайомих територіях. Саме промені сонячного світла сприяли розвитку зору в багатьох організмів.

Різні види тварин потребують різної кількості сонячного світла. Наприклад, змії, черепахи та ящірки виходять протягом дня, щоб підвищити температуру тіла й стати більш активними. Водночас такі тварини, як кажани, уникають прямих променів і ховаються в тіні. Кроти та сліпаки взагалі живуть під землею.

2. Як організми добувають поживні речовини?

Поживні речовини, утворені рослинами, потім передаються тваринам, які ними харчуються. Всі ми, від малої гусениці до слона і людини, тільки споживаємо органічні речовини: вуглеводи, білки, жири.

Багато тварин отримує поживні речовини з рослин. Більші тварини їдять дрібніших. Деякі організми (зокрема гриби) отримують їжу у вигляді органічних речовин (колись живих організмів). Коли організми гинуть і починають перегнивати, поживні речовини, що містяться в них, потрапляють у ґрунт, а коріння рослин їх поглинає.

3. Яке значення повітря в житті організмів?

Ви вже знаєте, що Земля оточена повітрям, сумішшю надзвичайно важливих газів, таких як кисень, вуглекислий газ і азот. Повітря необхідне для всіх живих істот, оскільки поглинаючи повітря, більшість живих організмів використовує кисень для дихання.

Для рослин повітря є не тільки середовищем життя та джерелом кисню, але й постачає рослинам вуглекислий газ, необхідний для живлення. Водні організми використовують розчинені у воді кисень (для дихання) і вуглекислий газ для фотосинтезу (водорості). Для живих організмів, які живуть у ґрунті повітря також має важливе значення, даючи змогу виживати і нормально існувати цим організмам під землею. Переміщення повітря (вітер) допомагає в запиленні деяких рослин, розповсюдженні плодів і насіння.

4. Яку роль відіграє тепло в житті організмів?

Згадайте великого диригента всього живого з його чарівними диригентськими паличками — променями. Що, крім світла, несуть сонячні промені на Землю?

Яка сила пробуджує навесні все живе та викликає щедре буяння природи? Передусім це весняне тепло, яке має величезне значення для життя на Землі. Найбільш прийнятною для рослин є температура +15...30 °С. Від температури залежить живлення рослин та ріст. Температура впливає на рослини протягом всього їхнього життя, але на різних етапах їм потрібні різні температурні умови.

Тепло має величезне значення і в житті тварин. У більшості тварин температура тіла залежить від температури довкілля. Холод знижує їхню життєдіяльність, а тепло підвищує. Основною формою захисту від низьких температур є сплячка. Так, зимують комахи, риби. Іноді раків і комах знаходять вмерзлими у льоді!

За потребою в теплі розрізняють теплолюбні та холодостійкі організми.

5. Яке значення води в житті організмів?

Жодне живе створіння не може жити без того, щоб не поповнювати запас води в організмі щодня. Рослини вбирають воду корінням, тварини п’ють і отримують воду з їжею. Для всіх них вода означає життя. Але найбільше значення має вода для рослин.

Для суходільних рослин важливу роль відіграє вологість ґрунту. Водні тварини все своє життя або його частину проводять у воді, як, наприклад, раки, риби. Крім тварин, які живуть у воді або біля неї, є тварини, які живуть у сухих умовах, наприклад, у пустелях або в степу. Вони добре переносять відсутність вологи. До них відносяться верблюди, скорпіони, страуси, змії тощо.

Запам’ятайте!

Організми не можуть існувати без поживних речовин, світла, тепла, повітря, води. Джерелом життя на Землі є Сонце, яке забезпечує утворення поживних речовин і кисню для дихання, є джерелом тепла.

Перевірте свої знання

1. Яку роль відіграє світло в житті рослин і тварин?

2. Який газ у повітрі є найважливішим для живих організмів? Опишіть його значення.

3. Як розуміти вираз «Вода — це і є життя»?

Застосуйте свої знання

1. Накресліть у зошиті таблицю «Значення умов життя для організмів» та заповніть її:

2. Чому Сонце — це «великий диригент всього живого»? Обґрунтуйте свою думку.

3. Намалюйте «великого диригента всього живого» з його «чарівними диригентськими паличками». Назвіть якості цього «диригента». Підпишіть їх на променях — «диригентських паличках». Як ви думаєте, хто в «оркестрі» диригента — Сонця найкращий «музикант»? Чому?

Домашня лабораторія

Проведіть експеримент «Вплив світла, температури і вологості на проростання цибулини» за посиланням або QR-кодом.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 
Попередня сторінка:  30. Багатоклітинні організми: тварини, ...
Наступна сторінка:   32. Процеси життєдіяльності тварин і ро...^