Інформація про новину
  • Переглядів: 138
  • Дата: 3-06-2022, 11:06
3-06-2022, 11:06

36. Середовище існування організмів — джерело життєво необхідних ресурсів. Чинники середовища: нерівномірність поширення на планеті і вплив на організми

Категорія: Природознавство





Попередня сторінка:  35. Життя грибів. Їстівні й отруйні гриб...
Наступна сторінка:   37. Основні середовища життя: наземно-п...

Поміркуйте!

Прочитайте наведені описи природи.

...Крізь тонкі, високі стебла трави проглядали голубі, сині й лілові волошки; біла кашка своїми шапками рябіла на поверхні; занесений бозна-звідки колос пшениці наливався в гущавині... ... І свіжий вітерець ледь повівав по верхівках трави і ледь доторкався до щік... Строкаті ховрахи виповзали з своїх нір, ставали на задні лапки й оголошували степ свистом. Тріщання коників ставало чутніше... (М. Гоголь)

Про що цей опис?

Живі організми поширені на планеті Земля невипадково. Кожний вид прив’язаний до певної території, яка щонайліпше відповідає його життєвим потребам... У природі все пов’язано з усім. Міцно пов’язані між собою організми одного виду та різних видів, що живуть в одній річці, в лісі, на луці. Впливає на організми й навколишнє середовище — вода, повітря, гірські породи...

Пригадайте!

• Що необхідно організмам для життя?

• Як одним терміном назвати сукупність потреб організму?

1. Що таке «середовище існування організмів»?

Здавна відомо, що умови життя у різних організмів різні, навіть якщо вони знаходяться поряд. Кожен живий організм потребує простору, який забезпечує безпеку й основні потреби, необхідні для виживання.

Сукупність умов, у яких живуть організми, що впливають на їхню життєдіяльність, називають середовищем існування, або середовищем життя.

Отже, все, що оточує організм і впливає на нього, є його середовищем існування. Одні види ведуть наземний спосіб життя, інші заселили водні простори, треті мешкають у ґрунті. А є і такі, що живуть не в одному, а в двох середовищах життя.

Розгляньте малюнок 36.1 і схарактеризуйте середовище існування зображених видів.

У будь-якому середовищі життя організми займають місця найбільш сприятливі для їхнього існування. Річкові раки, наприклад, трапляються на дні озер і річок; камбали — на морському дні, а оселедці — у товщі морської води. Одні водорості живуть у прісних водоймах, а інші — в морях і океанах, ще й на різній глибині. Певну ділянку середовища життя, на якій живуть певні організми, називають місцем існування цих організмів.

2. Що таке «чинники середовища»?

Кожне із середовищ існування організмів відрізняється умовами життя. Умови середовища, які впливають на організми, називають чинниками середовища.

Виконайте завдання

Прочитайте казку Е. Шима «Маленьким холодно» і дайте відповіді на запитання.

Зустрічаєш у лісі, у траві, ялинку-малятко. У неї пожовтіли верхівка та верхні гілки.

— Ялинка, чи була тут пожежа?

— Ні.

— А що трапилося?

— Мене зимовим морозом обпалило.

— Тебе? Ялину?!

— Мене.

— Так ти ж північне дерево. Стійке! Витривале! Невже ти морозу боїшся?

— Поки маленька, боюся.

1. Який висновок можна зробити з казки?

2. Що або хто може захистити маленьку ялинку від холоду?

3. На які три групи можна поділити чинники середовища?

Всі чинники середовища поділяються на чинники неживої природи, чинники живої природи і вплив людини на природу.

3. Як організми пов’язані з неживою природою?

Для життя організмів важливі умови неживої природи: світло, вода, тепло, ґрунт, повітря тощо. Усі ми добре знаємо, як змінюється зовнішній вигляд організмів під впливом цих умов. Якщо вони несприятливі, це може призвести навіть до загибелі організмів.

Пригадайте!

На які групи поділяються рослини за відношенням до світла?

Виконайте завдання

1. Розгляньте запропоновані зображення рослин. Визначте, які з них належать до світлолюбних, а які — до тіньолюбних (мал. 36.2).

2. Розгляньте запропоновані зображення рослин. Визначте, які з них належать до вологолюбних, а які — до посухостійких(мал. 36.3).

Умови неживої природи, які впливають на організми, інакше називають чинниками неживої природи.

4. Що таке «чинники живої природи»?

Виконайте завдання. Прочитайте легенду і дайте відповіді на запитання.

У давні часи жила добра королева вужів Егле. Були в неї одна дочка і два сини. Бог війни забажав одружити свого сина з дочкою королеви. Та не схотіла королева віддавати свою дочку в рід, який полюбляв війни й розруху. Розгнівалися на неї боги і перетворили її на ялину, дочку — на осику, а синів — на дуб і ясен. З того часу і ростуть ці дерева поряд, не розлучаючись.

1. Задумайтеся над останньою фразою тексту. Чому деякі дерева живуть поряд?

2. Чому всі рослини у лісі створюють чітко окреслені поверхи? Яке це має значення?

Подумайте, чи так все добре між рослинами, як здається на перший погляд?

Чи спостерігали ви, як букет із різних квітів швидко в’яне, якщо залишити ці квіти в одній вазі? А поодинці вони стоять набагато довше. Спостережливій людині відомо, що не ладнають нарциси з конваліями, бузок з фіалкою. Але фіалки полюбляють виноград і жито.

А які зв’язки можуть існувати між тваринами?

Виконайте завдання

Розгляньте запропоновані зображення різних типів зв’язків між тваринами. Поясніть їх (мал. 36.4).

Відомо, що у птахів і звірів народжується невелика кількість нащадків. Турбота про потомство: забезпечення їжею та охорона допомагає їм вижити й продовжити свій рід.

Рак-самітник знаходить отруйну актинію і селить її на черепашці слимака, у якій живе, як у хатинці. Їжа, яку здобуває рак, стає здобиччю і для актинії. А ось жук сонечко, такий малий і смирний, насправді — хижак і ненажера. Пожива багатьох сонечок — попелиці. За день він з’їдає сотню, а то й більше попелиць.

Отже, між тваринами, як і між рослинами, існують певні зв’язки, які можуть бути позитивними або негативними. Ці зв’язки можна поділити на: а) харчові; б) житлові; в) поширювальні (мал. 36.5).

Пригадайте!

• Яке значення в житті тварин мають рослини?

• А яка роль тварин у житті рослин?

Ви, мабуть, бачили, як біля квітучих рослин гудуть бджоли, джмелі й інші комахи. Чому в багатьох рослин такі яскраві й пахучі квітки? А все для того, щоб приваблювати комах та інших тварин. Зрозуміло, для чого потрібні комахам квіти: вони живляться нектаром. А навіщо це рослинам? Перелітають комахи з квітки на квітку, живляться і, не підозрюючи, чіпляють і переносять пилок.

А чому плоди бувають яскраві та соковиті? Бачать птахи такі плоди і підлітають, щоб їх з’їсти. Насіння цих плодів, не перетравившись у шлунках птахів, може опинитися на великій відстані від рослини. В інших рослин плоди непомітні, але можуть зачепитися за шерсть звірів або пір’я птахів, а потім відпасти в іншому місці. До того ж у більшості тварин помешкання пов’язані з рослинами: розташовані на рослинах або побудовані з рослин.

Звичайно, існує також безліч зв’язків між рослинами, тваринами і грибами, а також мікроорганізмами. Взаємодії між організмами різних видів та між організмами всередині виду називають умовами (чинниками ) живої природи.

5. Як людина впливає на природу?

Людина тісно пов’язана з природою. Ми, люди, подібно до рослин, риб, птахів, комах та інших істот, входимо до єдиної екологічної системи нашої планети.

Багато років тому кількість людей на нашій планеті була набагато меншою, ніж тепер. Природа майже не відчувала на собі діяльність людини. Але минули тисячоліття...

Людина перетворилася на могутню силу, яка впливає на природу, але, на жаль, не завжди їй і собі на користь. Останнім часом значно ускладнилися взаємини людини з природою. Людина здобула можливість впливати на хід природних процесів, але інколи це спричинює забрудння і руйнування довкілля. Втручання людини у природні процеси посилюється і може спричинити зміни підземних вод, ґрунтів, знищення тварин, рослин тощо.

«Як найтяжчий докір і звинувачення людині планета виставляє для всіх країн найскладніші екологічні проблеми. До нас волають гинучі ліси, забруднені моря, нам болять зникаючі рідкісні види флори і фауни», — писав О. Гончар.

Як ніколи ми повинні дослухатися до цих слів, бо кожен із нас — частина природи. Ми всі залежимо від середовища, яке нас оточує. А середовище залежить від нас.

Запам’ятайте!

Умови життя організмів поділяються на умови неживої природи, умови живої природи і вплив людини. Інакше вони називаються чинниками середовища.

Перевірте свої знання

1. Які умови неживої природи мають для життя організмів найбільше значення?

2. Які типи взаємин існують між організмами?

3. Як живлення тварин-хижаків залежить від рослин?

4. Як самі живі організми змінюють довкілля?

5. Наведіть приклади позитивного і негативного впливу людини на живу природу: Застосуйте свої знання

1. «...Серед старих дерев лісова молодь — пухнасті сосни і берізки.

На пагорбках квітне суниця, під кущем — духмяна конвалія. В різних умовах і рослини різні...». Як можна пояснити це явище?

2. Накресліть у зошитах таблицю та заповніть її:

— Який висновок можна зробити?

Домашня лабораторія

1 Проведіть спостереження за умовами життя місцевого виду рослин або тварин (на

вибір).

2. Змоделюйте зв’язки обраного виду із середовищем існування у зручній для вас формі (динамічної схеми, аплікації, плаката тощо).

Знайдіть інформацію

Використовуючи інтернет-джерела й інші довідкові джерела інформації, опишіть умови життя обраного виду.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

 




Попередня сторінка:  35. Життя грибів. Їстівні й отруйні гриб...
Наступна сторінка:   37. Основні середовища життя: наземно-п...



^