Інформація про новину
  • Переглядів: 360
  • Дата: 3-06-2022, 18:55
3-06-2022, 18:55

Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Яковлева 2022

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Словник термінів до курсу "Природозна...
Наступна сторінка:   1. Наука. Природничі науки. Наукові тер...

 Рік видання: 2022

 Видання: видавничий дім "Весна"

 Автори: Яковлева Є. В., Безручкова С. В., Сало Т. О., Федченко С. Г., Клименко Т. О.


 

Зміст

1. Природа: складники і методи дослідження. Шлях наукового пізнан ...

2. Інструменти природодослідника. Правила безпеки життєдіяльності ...

3. Дослідники природи: видатні постаті, відкриття, винаходи. Джер ...

4. Тіла природні та рукотворні, живої і неживої природи. Фізичні ...

5. Дослідження фізичних властивостей речовин. Твердий, рідкий і г ...

6. Уявлення про будову речовини. Дифузія у природі, побуті, техні ...

7. Чисті речовини та суміші. Розділення і використання сумішей

8. Різноманітність явищ: механічні, теплові, світлові, звукові

9. Механічні явища. Рух. Види руху в природі та техніці. Шлях, ча ...

10. Поняття сили. Сила тертя і рух тіл

11. Поняття енергії. Ознайомлення з простими механізмами

12. Теплові явища. Світлові явища. Світло і зір

13. Звукові явища. Звук, голос, слух

14. Будова земної кулі та методи її вивчення

15. Гідросфера, її склад і зміни. Стани та розподіл води на Землі

16. Про водні об’єкти нашої планети, України і своєї місцевості

17. Атмосфера, її склад і зміни. Властивості повітря. Горіння — х ...

18. Погода і спостереження за нею

19. Літосфера. Земна поверхня: склад, будова, зміни

20. Форми рельєфу та чинники його формування

21. Способи зображення земної поверхні. Материки на глобусі і кар ...

22. Орієнтування на місцевості

23. Безпечні і небезпечні природні явища в гідросфері, атмосфері, ...

24. Розвиток уявлень людини про Землю, Сонце, Місяць. Місце Землі ...

25. Рухи Землі та їхні наслідки

26. Сонце і Місяць. Вплив Сонця і Місяця на Землю

27. Сонце та його характеристики. Сонце і здоров’я людини

28. Тіла живої природи, їхні властивості

29. Поняття клітини. Одноклітинні та багатоклітинні організми

30. Багатоклітинні організми: тварини, рослини, гриби

31. Поживні речовини, вода, повітря, світло, тепло в житті органі ...

32. Процеси життєдіяльності тварин і рослин: живлення, дихання, в ...

33. Опора та рух у тварин і рослин

34. Зв’язки між органами в організмі рослини, тварини

35. Життя грибів. Їстівні й отруйні гриби

36. Середовище існування організмів — джерело життєво необхідних ...

37. Основні середовища життя: наземно-повітряне, водне, ґрунтове

38. Пристосування організмів до умов існування в різних куточках ...

39. Рослини, тварини і гриби рідного краю. Українські народні тра ...

40. Отруйні рослини, тварини і гриби України

41. Організм людини як тіло живої природи. Клітина — найменша час ...

42. Їжа і харчування

43. Травлення

44. Повітря і дихання. Захист органів дихання від небезпечних впл ...

45. Серце і кровообіг. Тренування серця

46. Опірність організму хворобам

47. Функції шкіри. Гігієна шкіри та одягу

48. Опора і рух. Скелет, м’язи, постава. Розвиток і зміцнення опо ...

49. Навколишнє середовище — джерело життєво важливих для людини р ...

50. Здоров’я. Здоровий спосіб життя

51. Вода як чинник здоров’я. Безпечна поведінка на водоймах. Питн ...

52. Особиста і побутова гігієна

53. Корисні і шкідливі звички

54. Наслідки забруднення довкілля для здоров’я

55. Ставлення людини до природи. Використання природничо-наукових ...

56. Людина — частинка природи. Вплив діяльності людини на довкілл ...

57. Поняття екології, екологічних проблем. Екозвички

Словник термінів до курсу "Природознавство" 5 клас Яковлева

 

ПЕРЕДМОВА

Дорогі п’ятикласники і п’ятикласниці!

Ви тримаєте в руках новий підручник «Пізнаємо природу». Він допоможе вам у вивченні цього нового курсу. Пізнавати природу

— це означає вивчати оточуючий нас світ: рослин, тварин, зірки, клімат і, звичайно, самих себе, бо людина теж є частиною природи.

Світ навколо нас сповнений загадок і таємниць.

— Що являє собою планета Земля?

— Чому Місяць світить уночі?

— Які численні взаємозв’язки пов’язують живу та неживу природу?

— Яке місце займає людина в системі цих взаємовідносин?

Дати відповіді на ці та безліч інших запитань вам допоможуть

такі природничі науки, як біологія, географія, хімія, фізика, астрономія, екологія.

Матеріал підручника поділено на теми й окремі параграфи.

Перша з них має назву «Вчимося досліджувати природу». Головне, про що ви дізнаєтеся з цієї теми, — як правильно досліджувати природу. Вивчаючи наступну тему — «Досліджуємо тіла, речовини, явища», — ви значно розширите свої уявлення про різноманітні природні та рукотворні тіла, а також речовини, з яких вони складаються, зануритесь у світ різноманітних природних явищ. З третьої теми — «Дізнаємося про Землю і Всесвіт» — ви здобудете знання про будову планети Земля, її рух; про Сонце і Місяць та їх вплив на Землю.

Сама назва наступної теми — «Вивчаємо живу природу Землі»

— підказує, що її присвячено найскладнішому та найцікавішому складнику природи — живим організмам. Вам відкриє свої таємниці світ рослин, тварин і грибів. Але невід’ємною частиною живої природи є і ми самі. Вивчаючи тему «Пізнаємо організм людини у його середовищі існування», ви в цьому переконаєтесь. Ви дізнаєтесь про найважливіші процеси, які відбуваються в організмі людини та складають основу її життя.

Завершує наш підручник тема «Вчимося у природи і дбаємо про її збереження». Вона переконає вас у тому, що природа дуже винахідлива і задача людини — вивчати її для того, щоб створювати

неперевершені прилади та механізми. Водночас пам’ятаймо, що природа потребує нашої любові та турботи. Правильній взаємодії з природою задля її збереження і вчить ця тема.

Тому, хто вдумливо ставиться до природи, хто намагається дійти до суті, доводиться стикатися з найцікавішими загадками, а ваша допитливість, можливо, призведе до нових відкриттів на континенті знань.

— Я знаю одну планету. Живе там такий собі червонопикий добродій. Він не понюхав жодного разу жодної квітки. Зроду не глянув на зірку. Нікого ніколи не кохав. Він тільки й робить, що підбиває цифри.

А. де Сент-Екзюпері, «Маленький принц»

Сподіваємося, що ви не будете такими. А що стосується цифр: у сучасному світі вивчати природу без них неможливо.

У кожному параграфі є певні рубрики.

Рубрика «ПРИГАДАЙТЕ» передбачає відповіді на питання, які вам знайомі з попередніх уроків або з початкових класів. Якщо ви натрапили на рубрику «ПОМІРКУЙТЕ!» — це означає, що над цією проблемою треба замислитися, висловити свої думки, припущення.

Рубрика «ЗНАЙДІТЬ ІНФОРМАЦІЮ» скерує вас до самостійної роботи з різними джерелами. У багатьох темах передбачені ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ, які ви можете виконувати на уроках під керівництвом учителя або вдома. У рубриці «запам’ятайте!» узагальнюються головні ідеї теми, повторюються важливі поняття.

Опрацювання кожного параграфа завершується рубриками «ПЕРЕВІРТЕ свої ЗНАННЯ» і «ЗАСТОСУЙТЕ свої ЗНАННЯ». Відповідаючи на запитання і виконуючи завдання, ви зможете перевірити, чи добре розібралися в темі, чи можете розв’язувати життєві та творчі завдання.

Рубрика «ДОМАШНЯ ЛАБОРАТОРІЯ» стане вам у пригоді в самостійній дослідницькій діяльності — вона містить теми, плани та докладні описи корисних спостережень, експериментів, моделювання.

Сподіваємося, що працювати з підручником вам буде цікаво і він допоможе полюбити рідну природу, стати її друзями.

Великий дар дано людині — вміння вчитися. Ви будете щасливі, якщо цей дар збережете на все життя!

Автори
Попередня сторінка:  Словник термінів до курсу "Природозна...
Наступна сторінка:   1. Наука. Природничі науки. Наукові тер...^