Інформація про новину
  • Переглядів: 324
  • Дата: 5-06-2022, 16:55
5-06-2022, 16:55

5. Гіпотеза. Моделювання. Експеримент. Науковий метод пізнання

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  4. Роль органів чуття у вивченні природ...
Наступна сторінка:   6. Фізична величина. Одиниця фізичної в...

У цьому параграфі ви дізнаєтесь про:

гіпотези та методи їх перевірки; вимоги до моделей;

особливості проведення експерименту.

Гіпотеза

Спостерігаючи за явищами природи, людина навчилася робити певні висновки, тобто висувати гіпотези.

Гіпотеза — це припущення, яке висувають для пояснення спостережуваного явища та перевіряють.

Пригадайте, що таке спостереження.

Гіпотеза на основі тільки самого спостереження не завжди буває правильною.

Деякі хибні гіпотези живуть століттями. Наприклад, люди, здавна спостерігаючи за зоряним небом, зробили, здавалось би, цілком очевидний висновок, що зорі, Місяць, а також і Сонце крутяться по небосхилу навколо нерухомої Землі. Така геоцентрична система Птолемея, в центрі якої знаходиться Земля, проіснувала аж до середніх віків, поки її не спростував Миколай Коперник, вдосконаливши засоби спостереження, тобто скориставшись телескопом. Він став родоначальником геліоцентричної системи, тобто помістив у центр Всесвіту Сонце замість Землі.

Звичайно, багато гіпотез, зроблених на основі самого тільки спостереження, виявилися правдивими, але їх все ж потрібно перевіряти іншими методами наукового пізнання: моделюванням та експериментом.

Робота у групі

Групи по черзі пропонують одна одній певне природне явище чи загадку природи, після чого генерують гіпотези та методи їх перевірки до указаного явища.

Яке слово зашифроване в ребусі?

Моделювання. Експеримент. Науковий метод пізнання

Для перевірки висунутої гіпотези і кращого розуміння досліджуваного тіла чи явища інколи створюють його модель, тобто його спрощену копію.

Словник

Моделювання — це метод пізнання, в якому вивчення тіл і явищ відбувається з використанням моделі.

Експеримент — це метод наукового пізнання, в якому вивчення тіл і явищ відбувається в штучно створених умовах.

Експеримент або дослід відрізняється від спостереження активною взаємодією з досліджуваним об’єктом. Він проводиться і є важливим засобом перевірки гіпотези.

Перед проведенням експерименту необхідно визначити мету; обґрунтувати гіпотезу, яку можна покласти в його основу; визначити умови проведення; дібрати інструменти дослідження та продумати способи їх використання; скласти план.

Жоден експеримент не проходить без спостережень. І експеримент, і спостереження часто супроводжуються вимірюванням та використанням обчислень.

Підсумки параграфа

Гіпотеза — це припущення, яке висувають для пояснення спостережуваного явища та перевіряють. Зазвичай, гіпотези перевіряють методами наукового пізнання — моделюванням та

експериментом.

Під час моделювання створюють модель об’єкта пізнання, тобто його спрощену копію. Експеримент відрізняється від спостереження активною взаємодією з досліджуваним об’єктом.

1. Що таке гіпотеза? Наведіть приклади.

2. Що таке моделювання? Наведіть приклад моделі. Порівняйте її з реальним об’єктом.

3. Що таке експеримент? Укажіть особливості проведення експерименту.

1. Моделювання кругообігу води в природі.

Візьміть пластиковий пакет, залийте в нього од-ну-дві склянки води і приклейте клейкою стрічкою на вікно із сонячного боку. На другий день на стінках пакета можна побачити краплинки води. Струсіть пакет — краплинки зберуться в потічки і стечуть униз, як дощ. Ця модель підтверджує гіпотезу про те, що дощ — це вода, яка випарувалася з водойм під час освітлення та нагріву їх сонцем.

2. Моделювання капілярних явищ. Дослідження поверхневого натягу води.

Замалюйте на паперовому рушнику або серветці плями за сантиметр від краю, використовуючи фломастери різних кольорів. Опустіть край рушника чи серветки в посудину з водою. Що спостерігається?

Аналіз експерименту дає пояснення цього явища: паперовий рушник має тонкі волокна, між якими є проміжки у формі тоненьких трубочок. Поверхневий натяг води створює силу, яка допомагає воді підніматися вверх цими трубками.

Виконайте домашні експерименти, переглянувши їх хід виконання за адресою

https://cutt.ly/WIf8jms

або за QR-кодом.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  4. Роль органів чуття у вивченні природ...
Наступна сторінка:   6. Фізична величина. Одиниця фізичної в...^