Інформація про новину
  • Переглядів: 233
  • Дата: 5-06-2022, 17:37
5-06-2022, 17:37

9. Довжина. Об’єм. Вимірювання довжини та об’єму

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  8. Маса. Еталони маси. Вимірювання маси
Наступна сторінка:   10. Температура. Час. Вимірювання темпе...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

довжину як фізичну величину та одиниці її вимірювання;

об’єм фізичного тіла, одиниці та способи його вимірювання.

Довжина. Вимірювання довжини

На уроках математики ви вимірювали довжини відрізків за допомогою лінійки.

Довжина відрізка — це відстань між кінцями відрізка, виражена в одиницях довжини.

Одиницею вимірювання довжини в СІ є метр (м).

Пригадайте, як визначити довжину відрізка. Яка довжина олівця, зображеного на малюнку? Пошукайте у своєму пеналі олівець та визначте його довжину.

Але є відстані, значно більші або менші за довжини відрізків у зошиті. Довжину чи ширину кімнати вимірювати лінійкою дуже нераціонально, для цього краще використовувати рулетку. Відстані між містами визначають за допомогою спідометра. Розміри дуже маленьких предметів вимірюють штангенциркулем або мікрометром.

А чи можна виміряти за допомогою звичайної лінійки діаметр горошини, розміри пшеничної зернини чи товщину нитки? Не поспішайте заперечувати таку можливість, бо і для цього існує метод — це метод рядів.

Потрібно скласти у рівненький ряд впритул 20-30 насінин або акуратно намотати впритул в один ряд 40-50 витків нитки на олівець, виміряти довжину ряду лінійкою і розділити на кількість насінин чи витків нитки в ряду.

Об’єм. Вимірювання об’єму

Об’єм — це фізична величина, яка характеризує властивість тіл займати певну частину простору.

Об’єм позначають літерою V та вимірюють у кубічних метрах (куб. м), кубічних сантиметрах або мілілітрах (мл), кубічних дециметрах або літрах (л).

1 куб. м = 1000 л

1 л = 1000 мл

Об’єм бруска правильної форми можна визначити, вимірявши його довжину (а), ширину (b) і висоту (с), і потім перемножити ці величини.

Наприклад, довжина бруска — 10 см 5 мм, ширина — 4 см 8 мм, висота — 3 см 2 мм. Насамперед потрібно звести ці виміри до однакової розмірності (наприклад міліметрів): довжина — 10 см 5 мм = 105 мм; ширина — 4 см 8 мм = 48 мм; висота — 3 см 2 мм = 32 мм.

Потім вирахувати об’єм бруска:

V = 105 • 48 • 32 = 161280 куб. мм.

А як виміряти об’єм рідини? Для цього також існує спеціальний мірний посуд: мірні циліндри, мензурки тощо, на яких позначені мітки з одиницями об’єму.

Якщо тіло має неправильну форму, то визначити його об’єм за допомогою лінійки також неможливо.

Пригадайте легенду про Архімеда. Як учений виміряв об’єм корони царя Гієрона?

Підсумки параграфа

Довжина відрізка — це відстань між кінцями відрізка, виражена в одиницях довжини. Одиницею вимірювання довжини в СІ є метр.

Об’єм — це фізична величина, яка характеризує властивість тіл займати певну частину простору. Об’єм вимірюють укубічних метрах.

1. Дайте визначення поняття «довжина». Укажіть одиниці вимірювання.

2. Дайте визначення поняття «об’єм». Як виміряти об’єм тіла правильної форми?

3. Зробіть перетворення:

2 л = мл

3 куб. м = л

15 куб. м = мл

Вимірювання об’єму тіла неправильної форми

Обладнання та матеріали: мірний циліндр, вода, нитка, предмети для вимірювання об’єму: картоплина, маленька іграшка тощо.

Скористаємося методом Архімеда для визначення об’єму тіла неправильної форми.

Порядок виконання роботи

1. Установіть ціну поділки мірного циліндра.

2. Налийте в мірний циліндр певну кількість води, як по-

казано на малюнку 2, і визначте її об’єм V у мілілітрах.

3. Повністю опустіть у воду досліджуване тіло на нитці (вода не повинна вилитись із посудини!).

4. Визначте загальний об’єм У2 води разом із тілом у циліндрі.

5. Обчисліть об’єм витісненої рідини як різницю між двома об’ємами:

V = V2 - Ух, вона дорівнює об’єму тіла.

Робота у групі

Виміряйте методом рядів розміри гороху, кукурудзи, рису або пшеничного зерна. Це — пряме чи непряме вимірювання?

Робота в парі

Поміркуйте, як виміряти відстань до літака в повітрі. Використовуючи додаткові джерела інформації, дослідіть та презентуйте у класі принципи роботи радіолокатора. Які тварини також визначають відстані за таким самим принципом?

Використовуючи додаткові джерела інформації, підготуйте проєкт на тему: «Розмаїття фізичних величин».

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  8. Маса. Еталони маси. Вимірювання маси
Наступна сторінка:   10. Температура. Час. Вимірювання темпе...^