Інформація про новину
  • Переглядів: 586
  • Дата: 5-06-2022, 17:37
5-06-2022, 17:37

10. Температура. Час. Вимірювання температури та проміжків часу

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  9. Довжина. Об’єм. Вимірювання довжини ...
Наступна сторінка:   11. Фізичні тіла

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

температуру та принцип роботи термометра; час як особливу фізичну величину.

Температура. Вимірювання температури

Усі ми з дитинства розуміємо значення слів: холодний, теплий, гарячий. На дотик ми визначаємо, що лід є холодним, рука — теплою, а чай у чашці — гарячим. Однак, визначаючи ступінь нагрітості тіл на дотик, можна дати лише приблизну оцінку цієї властивості.

Спробуйте потримати ліву руку в холодній воді, а праву — в теплій, а потім одночасно занурити обидві руки в посудину з водою кімнатної температури. Які відчуття у вас виникають?

Для об’єктивної оцінки ступеня нагрітості існує фізична величина — температура. Вона має свою одиницю вимірювання — градус Цельсія, і позначають її літерою t.

Температура тіла — це фізична величина, яка є мірою інтенсивності хаотичного теплового руху частинок, з яких складається тіло.

Температуру вимірюють за допомогою рідинного термометра. Він складається з резервуара, наповненого забарвленим спиртом або ртуттю, тонкої довгої скляної трубки, з якої викачане повітря, і шкали. Ртутний термометр є точнішим, ніж спиртовий, але більш небезпечним, бо ртуть — рідина отруйна. Принцип дії рідинних термометрів простий: під час

нагрівання рідина розширюється і затікає з резервуара в трубку. Чим тепліше середовище, тим вище піднімається по трубці стовпчик рідини. Існують також електронні термометри, в яких покази температури висвічуються на цифровому табло. 33

Яке слово зашифроване в ребусі?

Час. Вимірювання часу

Усі тіла в просторі можуть переміщатися в різних напрямках: уперед, назад, угору, вниз, але існує особливий напрям — час, у якому тіла можуть переміщатися тільки вперед. Відомий учений Ісаак Ньютон уявляв час як стрілу, випущену з лука, яка рухається по прямій і ніколи не відхиляється зі свого шляху. Повернути час у зворотний бік і потрапити в минуле неможливо.

Щоб можна було орієнтуватися в часі та однаково розуміти одночасність і послідовність подій, люди навчилися розбивати його на часові проміжки. Добу поділили на 24 години, годину — на 60 хвилин, хвилину — на 60 секунд. Позначають час літерою t. Одиниця вимірювання часу в СІ — секунда (с).

Проміжки часу вимірюють годинником. Першими годинниками були сонячні: тінь від вертикальної жердини повільно рухалася по дузі протягом дня. Звісно, такий годинник не працював уночі або в хмарну погоду. Пізніше винайшли механічний годинник із циферблатом. Зараз більшість користується електронними годинниками, проте найточнішими є атомні годинники.

Підсумки параграфа

Температура тіла — це фізична величина, яка є мірою інтенсивності хаотичного теплового руху частинок, з яких складається тіло. Температуру вимірюють термометром. Час — це фізична величина, що означає напрям, у якому тіла можуть

переміщатися тільки вперед. Проміжки часу вимірюють годинником.

Скільки часу ви витрачаєте на дорогу зі школи додому? Як ви про це дізналися?

1. Поясніть принцип дії термометра.

2. У чому полягає особливість часу як фізичної величини?

3. Зробіть перетворення:

5 діб = хв

3 год = с

2 роки = год

Робота у групі

Намалюйте кілька термометрів із різними показниками температури. Дайте завдання іншій групі проаналізувати малюнки, визначити температуру та записати показники термометрів на дошці.

Пригадайте правила користування термометром. Дослідіть, які термометри є у вас вдома. Для чого вони призначені? Користуючись кімнатним термометром, визначте температуру повітря в кімнаті, коридорі, на вулиці.

Вимірювання температури води

Обладнання та матеріали: склянка з холодною водою, склянка з гарячою водою, рідинний термометр.

Порядок виконання роботи

1. Розгляньте термометр. Визначте ціну поділки його шкали.

2. Опустіть термометр у склянку з гарячою водою. Прослідкуйте за стовпчиком рідини в трубці термометра. Запишіть температуру води.

3. Опустіть термометр у склянку з холодною водою. Що відбувається зі стовпчиком рідини в трубці термометра? Запишіть температуру води.

4. Злийте вміст двох склянок у одну. Виміряйте температуру води. Поміркуйте, чому вона змінилася.

Контроль знань з розділу «Пізнаємо світ науки»

1. Усе, що оточує людину, але не створене нею, називають...

а) наукою б) природою

в) терміном г) фактом

2. Позначте рядок, у якому наведено лише об’єкти живої природи:

а) гриби, вода, зорі б) Земля, рослини, тварини

в) бактерії, рослини, тварини г) повітря, Сонце, людина

3. Позначте рядок, у якому наведено лише об’єкти неживої природи: а) планети, гриби, бактерії б) повітря, вода, людина

в) Земля, Сонце, Місяць г) рослини, планети, гори

4. Увідповідніть природничі науки та їх означення:

а) фізика 1) досліджує склад, будову, властивості речовин

та умови перетворення одних речовин на інші

б) біологія 2) наука про Землю, її природу, населення та

господарську діяльність людей

в) географія 3) вивчає живу природу

г) хімія 4) вивчає закони, за якими існують і розвива

ються всі природні об’єкти

5. Установіть послідовність дій під час проведення спостереження:

1. Вибрати обладнання, яке буде потрібне в ході спостереження.

2. Визначити мету спостереження.

3. Виявити суттєві особливості об’єкта чи явища, записати результати спостереження.

4. Вибрати ознаки об’єкта для вивчення згідно із завданням.

5. З’ясувати умови і тривалість проведення спостереження.

6. Зробити загальний висновок.

6. Увідповідніть фізичні величини та прилади для їх вимірювання:

1) термометр

а) маса 2) мензурка

б) температура

3) секундомір

в) об’єм

4) терези

7. Виміряти розміри кімнати можна...

а) штангенциркулем б) спідометром

в) рулеткою г) пірометром

8. Метод Архімеда використовують для вимірювання

а) маси б) температури

в) довжини г) об’єму

РОЗДІЛ 2

ПІЗНАЄМО БУДОВУ РЕЧОВИНИ

Для повторення матеріалу попереднього розділу перейдіть за QR-кодом та розгадайте кросворд.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  9. Довжина. Об’єм. Вимірювання довжини ...
Наступна сторінка:   11. Фізичні тіла^