Інформація про новину
  • Переглядів: 943
  • Дата: 5-06-2022, 17:38
5-06-2022, 17:38

11. Фізичні тіла

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  10. Температура. Час. Вимірювання темпе...
Наступна сторінка:   12. Частинки речовини — атоми та молеку...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

що в природничих науках означає поняття «фізичне тіло»;

які фізичні тіла бувають у природі.

Що таке фізичне тіло?

Вивчаючи навколишній світ, певні закономірності розвитку природи, дослідники вивчають різні природні явища. Всі природні явища пов’язані зі змінами, які відбуваються із предметами та об’єктами довкілля.

У природничих науках прийнято всі предмети та об’єкти, які нас оточують, називати фізичним тілом. Фізичними тілами є предмети, якими ми користуємося в побуті, транспорт, небесні тіла, птахи, звірі, рослини та багато інших. Частина фізичних тіл є природного походження. Це каміння, хмарка, журавель, дерево, річка, Земля, Сонце, зорі. Проте багато різних фізичних тіл створила людина: олівець, книгу, мобільний телефон, літак та багато інших.

З поданого переліку оберіть фізичні тіла, які мають природне походження, та які створила людина: ластівка, ноутбук, річка, зрошувальний канал, сніжинка, булочка, Місяць.

Характеристики тіл

Фізичні тіла є дуже різними. Вони відрізняються за розміром, формою, кольором, масою та багатьма іншими властивостями, які й визначають розмаїття та унікальність кожного з фізичних тіл.

Для зручності, у природничих науках, беручи до уваги розміри, фізичні тіла об’єднали у три великі групи: макросвіт, мікросвіт та мегасвіт.

Макросвіт складають предмети та об’єкти довкілля, які ми бачимо. Це комахи, птахи, тварини, рослини, дерева, автомобілі та будинки. Багато фізичних тіл макросвіту створила людина. Це мобільний телефон, термос, космічний апарат та інші.

Мікросвіт складають молекули, атоми, а також організми малих розмірів, яких неможливо побачити без спеціального обладнання.

Мегасвіт — це планети, зоряні скупчення, галактики, світ величезних космічних розмірів і швидкостей. Усі фізичні тіла мегасвіту мають природне походження.

На кожному з цих рівнів діють свої специфічні природні закономірності, проте мікро-, макро- і мегасвіти дуже тісно між собою пов’язані.

Про які фізичні тіла із мікросвіту або мегасвіту вам відомо?

Фізичним тілом називають усі предмети та об’єкти, які нас оточують.

1. Що називають фізичним тілом?

2. Наведіть приклади фізичних тіл мікро-, макро- та мегасвіту.

3. У чому полягає різниця між фізичними тілами природного походження та створеними людиною?

4. Які основні властивості мають фізичні тіла?

1. Запишіть у таблицю 2-3 приклади фізичних тіл, які відповідають опису.

 

Приклади фізичних тіл

Природне походження

 

Створені людиною

 

Тіла мікросвіту

 

Тіла макросвіту

 

Тіла живої природи

 

Тіла неживої природи

 

2. Використовуючи інформаційні пошукові системи, відшукайте 2-3 фізичні тіла мегасвіту.

Розміри деяких великих тіл

Висота найвищої будівлі у світі Бурдж-Халіфа (Об’єднані Арабські Емірати)

828 м

Висота Говерли (Україна)

2 061 м

Діаметр Землі

12 800 000 м

Діаметр Сонця

1 390 000 000 м

Розміри деяких малих тіл

Вістря голки

0,000 1 м

Інфузорія-туфелька

0,000 2 м

Клітина крові

0,000 007 5 м

Атом Гідрогену

0,000 000 000 12 м

Робота у групі

За якою ознакою згруповано фізичні тіла: літак, повітряна куля, хмара, електромобіль?

Опишіть одне із поданих фізичних тіл згідно плану:

1) природного походження чи створене людиною;

2) елемент живої чи неживої природи;

3) представник мікро-, макро- чи мегасвіту.

Робота в парi

Укажіть, яке фізичне тіло є зайвим у переліку:

1) зошит, планшет, автомобіль, Сонце;

2) щука, батискаф, айсберг, дуб.

Підсумки параграфа

Фізичним тілом називають усі предмети та об’єкти, які нас оточують. Фізичні тіла можуть мати природне походження або бути створені людиною; їх об’єднують у три великі групи: макросвіт, мікросвіт та мегасвіт. Фізичні тіла відрізняються за розміром, формою, кольором, масою та багатьма іншими властивостями.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  10. Температура. Час. Вимірювання темпе...
Наступна сторінка:   12. Частинки речовини — атоми та молеку...^