Інформація про новину
  • Переглядів: 854
  • Дата: 5-06-2022, 17:40
5-06-2022, 17:40

17. Використання властивостей твердих тіл, рідин і газів людиною

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  16. Явище дифузії. Вплив температури на ...
Наступна сторінка:   18. Вода як розчинник. Розчини в природі...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

відмінності кристалічних та аморфних твердих тіл у

практичному застосуванні людиною;

рідкі кристали та напрямки їх застосування в техніці.

Що таке тверде тіло?

Які властивості мають тверді тіла?

Кристалічні та аморфні тіла

Тверді тіла здатні зберігати об’єм і форму навіть під час дії на них інших тіл. За впорядкованістю частинок, з яких складається тверде тіло, розрізняють кристалічні та аморфні тіла.

Кристалічні тіла — це тверді тіла, в яких атоми або молекули розміщені впорядковано (мал. 9). Істотною зовнішньою ознакою кристалів у природних умовах є їхня правильна геометрична форма (візерунки на вікнах під час морозу (а), правильні форми сніжинок (б), кристалів кухонної солі (в), гірського кришталю (г) тощо).

Дослідження властивостей твердих тіл дає можливість створювати міцні і надійні машини, верстати і споруди з мінімальною витратою металів та інших матеріалів. Гнучкість та міцність заліза робить його важливим конструкційним матеріалом для виготовлення мостів та висотних будинків. Скло, цегла, бетон, чавун є крихкими, але, додавши певні домішки, можна зробити їх міцнішими.

Аморфні тіла за своєю будовою нагадують дуже густі рідини (мал. 10). Прикладами аморфних тіл є шматки затверділої смоли (а), бурштин (б), скло (в).

Унаслідок зростання температури аморфне тіло поступово м’якне та перетворюється в рідину. Іншою особливістю аморфних тіл є їхня пластичність.

У практичній діяльності людини великого значення набули аморфні речовини, які називають полімерами. Прикладами речовин, що містять молекули полімерної будови, є бавовна, шерсть, дерево, шкіра, натуральний шовк, каучук, ебоніт тощо. Значну кількість полімерних матеріалів виготовляють штучно: віскозний шовк, синтетичний каучук, органічне скло, поліетилен, пластмаси, епоксидні смоли та інші. Із біо-полімерів (білки, нуклеїнові кислоти) побудовано клітини всіх живих організмів.

Використання рідин та газів людиною

Як розміщені атоми та молекули в рідинах?

Які властивості притаманні речовинам у рідкому стані?

Здатність рідин набувати форми посудини та їх текучість людина використовує для забезпечення своїх осель водою та для відведення каналізаційних стоків. Нафта та нафтопродукти трубопроводами переміщуються на великі відстані. На металургійних заводах розплавлений метал розливають у заготовлені форми, в яких вони остигають та переходять у твердий стан. У сільському господарстві текучість рідин враховують під час будівництва каналів, якими вода спрямовується в посушливі райони.

Здатність природного газу горіти робить його важливим ресурсом для обігріву приміщень, приготування їжі. На основі властивості газів випромінювати світло певного кольору налагоджено виготовлення рекламних (неонових) вивісок. Здат-

ність озону згубно діяти на мікроорганізми зумовлює його використання для дезінфікування приміщень та знезараження води тощо.

1. Які основні відмінності кристалічних та аморфних тіл?

2. Наведіть приклади застосування рідин для практичних потреб людини.

3. Які напрямки застосування газів ви знаєте?

Використовуючи пошукові системи мережі «Інтер-нет», відшукайте інформацію про напрямки застосування рідких кристалів у техніці.

Цікаві факти

На Юпітері і Сатурні можуть іти «алмазні дощі». У верхніх шарах атмосфери цих планет міститься метан, який під дією блискавок перетворюється у сажу. Високі тиск і температура на планетах можуть зумовити сильне спресовування сажі і перетворення її на алмази, які падають в глибину планет.

Робота у групі

Назвіть властивості речовин, які зумовлюють їх застосування для: виготовлення вікон; будівництва будинків; конструювання літаків.

Робота в парі

Які властивості алмазу зумовлюють його застосування в різальних та шліфувальних інструментах?

Наведіть приклади.

Чим обумовлена висока вартість алмазу?

Підсумки параграфа

Кожна речовина має певні властивості, які відрізняють її від інших. Розуміючи, які властивості притаманні певній речовині, людина знаходить для неї корисне практичне застосування, відповідно до власних потреб. На основі знань про властивості твердих тіл, рідин та газів науковці здатні створювати речовини, які матимуть наперед задані властивості.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  16. Явище дифузії. Вплив температури на ...
Наступна сторінка:   18. Вода як розчинник. Розчини в природі...^