Інформація про новину
  • Переглядів: 231
  • Дата: 5-06-2022, 17:43
5-06-2022, 17:43

23. Речовини підземного царства: метали і неметали

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  22. Мінерали та гірські породи. Корисні ...
Наступна сторінка:   24. Руйнування гірських порід

У цьому параграфі ви дізнаєтеся:

як людина використовує багатства земної кори; як поділяють корисні копалини за способом використання;

що таке екологічна проблема та приклади, пов’язані із видобуванням корисних копалин.

1. Що вивчає наука екологія?

2. Пригадайте, що таке корисні копалини та як людина використовує їх.

3. Чи пам’ятаєте ви, що нафта, газ теж є прикладами корисних копалин?

Земна кора дуже багата цінною сировиною. Як ви вже знаєте, людина з давніх-давен використовує властивості гірських порід: пластична глина відмінно підходить для виготовлення посуду, м’який графіт — для письма, сипучий пісок люди навчилися переплавляти у скло. Паливні корисні копалини людина використовує для виробництва енергії, опалення приміщень та для транспорту.

Поміркуйте, чи всі гірські породи та мінерали людина навчилася використовувати у виробництві.

Якщо в земній товщі поклади корисних копалин мають значну потужність та їх видобування є економічно вигідним, то площу їх поширення називають родовищем.

Розгляньте схему класифікації корисних копалин за промисловим використанням. Назвіть предмети домашнього вжитку, виготовлені з металів та неметалів.

При видобуванні корисних копалин кар’єрним та шахтним способами створюється кілька екологічних проблем. Пер-

ша проблема — не вся товща гірських порід містить корисні компоненти. Тобто, для того щоб дістатися до продуктивного шару, потрібно перемістити значний обсяг «порожньої» породи — так утворюються гори пустої породи, які називають териконами. Друга проблема — у пониженнях рельєфу накопичується значна кількість підземних вод, які за своїми властивостями є непридатними для використання. Третя проблема — кар’єри займають значні площі поверхні.

Екологічна проблема — це зміна людиною природного середовища. Внаслідок цього виникають порушення в природних системах та виникають негативні наслідки.

Підсумки параграфа

Людина використовує металічні, неметалічні та паливні корисні копалини. Видобування супроводжується екологічними проблемами: в териконах накопичуються тверді відходи; кар’єри та терикони займають значні площі; порушується режим та погіршується якість підземних вод.

1. Що таке металічні і неметалічні корисні копалини? Наведіть приклади.

2. Як утворюються терикони?

3. Які екологічні проблеми виникають у процесі використання земної кори?

Робота у груш

Використовуючи приклади рудних і нерудних корисних копалин, створіть на дошці з допомогою вчителя ментальну карту. Для цього окремо для металічних та неметалічних корисних копалин напишіть способи їх використання людиною. Для додаткової інформації скористайтеся пошуковими системами інтернету.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  22. Мінерали та гірські породи. Корисні ...
Наступна сторінка:   24. Руйнування гірських порід^