Інформація про новину
  • Переглядів: 185
  • Дата: 5-06-2022, 18:01
5-06-2022, 18:01

44. Будова, різноманітність та функціонування клітин (на прикладах клітин рослин, тварин, грибів, бактерій)

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  43. Світ живих організмів (на прикладі п...
Наступна сторінка:   45. Бактерії, поширення та особливості ...

У цьому параграфі ви:

дізнаєтеся про будову клітин рослин, тварин, грибів і бактерій;

дізнаєтесь, як виготовляти тимчасові мікропрепарати; навчитеся розпізнавати загальні риси клітин рослин, тварин, грибів, бактерій.

Організми мають різні форми, розміри, забарвлення, мешкають у різних середовищах. Проте всіх їх, крім вірусів, об’єднує одна спільна ознака — вони мають клітинну будову.

З клітин побудовані тіла і великих організмів (наприклад слон, дуб), і маленьких (як-от, бджола і ряска). Вперше клітинну будову рослин дослідив англійський учений Роберт Гук. Він розглядав під мікроскопом, який сам сконструював, корок бузини і побачив комірки, які нагадали йому бджолині стільники. Він назвав їх клітинами. Згодом учені дізналися про те, що інші живі організми теж складаються з клітин. Клітини різних організмів вирізняються розмірами і багатоманітними формами, проте кожна з них має подібну будову.

Клітина має оболонку, цитоплазму і ядро. Оболонка відмежовує клітину від усього, що її оточує, надає їй форму. Через оболонку клітина отримує і виділяє різні речовини, а

також ця органела відповідає за подразливість, тобто за її допомогою клітина сприймає сигнали від інших клітин.

Оболонки клітини рослин дуже щільні. У клітин тварин оболонки пружні, тому вони можуть поглинати готові органічні речовини.

Головна структура клітин — ядро. Воно складається з особливих молекул, які є носіями спадкової інформації. Вона містить відомості про всі ознаки та життєві функції клітини. Ядро бере участь у передачі спадкової інформації під час розмноження.

Цитоплазма — внутрішній вміст клітини між ядром та клітинною оболонкою. В цитоплазмі є різноманітні органе-ли. Органели — це постійні структури, які виконують певні функції.

У клітинах рослин найхарактернішими органелами є пластиди. Пластиди бувають безбарвні або забарвлені в різні кольори. У безбарвних лейкопластах накопичуються запасні поживні речовини, наприклад крохмаль. Хромопласти забарвлені в жовтий, червоний, помаранчевий колір. Вони визначають майже всю гаму барв квіток, осіннього листя, стиглих плодів. Найважливішими в житті рослин є хлоропласти. Вони мають зелене забарвлення завдяки пігменту хлорофілу. У хлоропластах відбувається процес фотосинтезу — утворення органічних речовин на світлі за участі хлорофілу. Таким чином, рослини, на відміну від тварин, самі забезпечують себе поживними речовинами.

Клітинам рослин притаманні й вакуолі. Вони містять клітинний сік. Клітинний сік — це вода з розчиненими в ній речовинами. Вакуолі підтримують тиск у середині клітини і зберігають її форму.

Великі вакуолі з клітинним соком є лише в рослинних клітинах, у тваринних вони відсутні. В одноклітинних організмів можуть бути вакуолі зі спеціальними функціями, а в багатоклітинних тварин вони відсутні.

В усіх клітинах є рибосоми — органели, на яких відбувається синтез важливих органічних речовин — білків.

Клітини грибів оточені щільною клітинною оболонкою, як у рослин. У клітинах грибів є вакуолі з клітинним соком. Клітини грибів, як і клітини більшості тварин, не мають хлоропластів та інших типів пластид. Але так само, як рослинні і тваринні клітини, вони мають ядро і рибосоми.

Клітина бактерії також вкрита щільною оболонкою. Цитоплазма бактерії позбавлена більшості органел, притаманних клітинам інших організмів. З органел у бактеріальній клітині наявні лише рибосоми. Бактерії не мають ядра, а молекула, що містить спадкову інформацію, розташована безпосередньо в цитоплазмі.

Підсумки параграфа

Отже, клітини — найменші частинки, з яких побудовані організми. Кожна жива клітина дихає, живиться, росте і розмножується. Обмін речовин між клітиною і навколишнім середовищем забезпечують клітинна оболонка і цитоплазма. Розмноження клітин відбувається під контролем ядра.

Чим можна пояснити, що плоди помідорів під час дозрівання із зелених перетворюються на жовті або червоні?

1. Що таке клітина? Хто її відкрив?

2. Назвіть структурні елементи клітини.

3. Які органели є в рослинній клітині, але відсутні у тваринній і навпаки?

4. Яку будову має клітина гриба?

5. Клітини яких організмів побудовані найпростіше?

Робота з мікроскопом та приготування тимчасового препарату (шкіри луски цибулі)

Обладнання та матеріали: мікроскоп, обладнання для виготовлення мікропрепаратів, шкірки м’ясистої луски цибулі.

Порядок виконання роботи

1. Піпеткою нанесіть на предметне скло 1-2 краплі води.

2. Візьміть м’ясисту луску цибулі і вилучте з неї шматочок тоненької прозорої шкірочки.

3. Покладіть у воду на предметному склі шматочок шкірки і розправте його голкою.

4. Накрийте шкірочку покривним скельцем.

5. Перенесіть підготовлений мікропрепарат на предметний столик мікроскопа і розгляньте його.

6. Замалюйте схему будови клітини. Позначте і підпишіть її складові, які ви побачили за допомогою мікроскопа.

Робота у груш

Наведіть приклади рослин, забарвлення квіток і плодів яких залежить від барвників, що є у вакуолях із клітинним соком.

Робота в парї

Моделювання рослинної і тваринної клітини. Запропонуйте обладнання, яке знадобиться для виготовлення моделей рослинної і тваринної клітин.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  43. Світ живих організмів (на прикладі п...
Наступна сторінка:   45. Бактерії, поширення та особливості ...^