Інформація про новину
  • Переглядів: 220
  • Дата: 5-06-2022, 18:03
5-06-2022, 18:03

48. Особливості будови й життєдіяльності грибів

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  47. Віруси, особливості їхньої будови, я...
Наступна сторінка:   49. Різноманітність грибів, їх значення...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

особливості будови та процеси життєдіяльності грибів; подібність грибів до рослин та тварин; різноманітність способів живлення та розмноження грибів.

1. На які основні групи поділяють організми?

2. У чому полягає суттєва відмінність між живленням рослин і тварин?

Гриби живляться як рослини чи як тварини?

Чи можуть гриби здійснювати фотосинтез? Чому? Чи виділяють гриби кисень?

Словник

Гриби — це одноклітинні та багатоклітинні організми, які, подібно до рослин, ростуть впродовж усього життя, а, подібно до тварин, живляться готовими речовинами.

Пригадайте, яку будову має клітина.

Що таке цитоплазма, органели, ядро, оболонка? Які функції вони виконують?

Особливості будови клітин грибів

Клітини грибів мають таку будову, як і клітини рослин. Але до складу клітинної оболонки грибів входить речовина хітин, а не целюлоза, як у рослин, запасні поживні речовини у клітині — це глікоген чи олії, а не крохмаль. У клітині грибів може бути одне або кілька ядер.

Особливості будови грибів

Тіло багатоклітинних грибів складається з ниткоподібних утворів. Їх сукупність називають грибницею. В багатьох грибів нитки грибниці можуть щільно сплітатися та утворювати плодові тіла. У шапинкових грибів вони мають ніжку та шапинку. На нижньому боці шапинки знаходяться пластинки або трубочки — це складки плодового тіла, утворені нитками грибниці, на верхівках яких розвиваються спори, за допомогою яких гриби розмножуються.

Особливості живлення грибів

Сапротрофи — живляться органічною речовиною відмерлих решток організму. Такими є 75% усіх грибів, зокрема цвілеві гриби.

Паразити — живуть на поверхні або всередині живих тканин рослин і тварин, живляться за рахунок організмів, на яких оселилися, і часто є збудниками грибкових хвороб.

Симбіонти — гриби вступають у симбіоз (співжиття) з рослинами (водоростями, деревами). Так, відомі вам підберезники ростуть поряд із березами.

Особливості розмноження грибів

Гриби розмножуються різними способами. Більшість із них — поділом грибниці. Знайомі вам шапинкові гриби розмножуються за допомогою особливих спор, які формуються у величезній кількості, і поширюються вітром, дощем, людиною, тваринами і комахами. В різних видів грибів спори можуть утворюватися різними способами, про що дізнаєтеся на уроках біології.

Цікаві факти

Гриб під час росту може проростати крізь асфальт та навіть мармур, залізо.

Найбільший білий гриб було зареєстровано в США у 1985 році, вагою 140 кг, а в обхваті близько 2 метрів.

Підсумки параграфа

Гриби — це організми, які живляться готовими органічними речовинами, які поглинають шляхом всмоктування, що відрізняє їх від тварин. Будова шапинкового гриба: грибниця і плодове тіло, яке має шапинку та ніжку. Розмножуються гриби різними способами.

1. Яка будова гриба?

2. Як розмножуються гриби?

3. Що таке грибниця?

4. Яке значення для гриба має плодове тіло?

Робота в парї

Запишіть основні ознаки подібності грибів до тварин і рослин.

Особливим одноклітинним грибом є дріжджі. Проведіть спостереження за процесом бродіння, що здійснюють дріжджі.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  47. Віруси, особливості їхньої будови, я...
Наступна сторінка:   49. Різноманітність грибів, їх значення...^