Інформація про новину
  • Переглядів: 194
  • Дата: 5-06-2022, 18:03
5-06-2022, 18:03

49. Різноманітність грибів, їх значення в природі і для людини

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  48. Особливості будови й життєдіяльнос...
Наступна сторінка:   50. Особливості будови і життєдіяльнос...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

екологічні групи грибів, а саме: шапинкові гриби, гри-би-паразити, цвілеві гриби та дріжджі; значення грибів у природі та життєдіяльності людини; те, чи можуть їстівні гриби перетворюватися на отруйні.

1. Які види грибів поширені в тій місцевості, де ви живете?

2. На яких продуктах харчування можна часто побачити цвіль?

Різноманітність грибів. Екологічні групи грибів

Гриби дуже різноманітні і відрізняються будовою, розмірами, способом живлення, забарвленням тощо.

Пригадайте, які способи живлення характерні для грибів.

Подумайте, який спосіб живлення притаманний грибам кожної з екологічних груп.

Різноманітність шапинкових грибів

Як вам вже відомо, характерною ознакою шапинкових грибів є плодове тіло, що складається з ніжки та розширеної верхньої частини — шапинки. Нижній шар шапинки, де розвиваються спори, може бути пластинчастим або трубчастим. Відповідно, гриби називають пластинчастими або трубчасти

ми. Серед них є багато їстівних, але є й отруйні та умовно їстівні.

Розгляньте малюнки, на яких зображені пластинчасті і трубчасті гриби, та заповніть таблицю. Розкажіть, чи є зображені гриби їстівними.

Пластинчасті гриби

Трубчасті гриби

1.

1.

2.

2.

3.

3.

Цвілеві гриби, їх поширення

Цвілеві гриби живуть у ґрунті, на овочах, фруктах та різних продуктах харчування. Ці гриби зумовлюють псування продуктів харчування. А в природі цвілеві гриби є корисними, оскільки вони розкладають відмерлі рештки організмів.

Дослідження будови гриба мукора

Порядок виконання роботи

1. Розгляньте шматочок хліба з пліснявою неозброєним оком, а потім за допомогою лупи.

2. Приготуйте тимчасовий мікропрепарат білої плісняви. Для цього розмістіть на предметному склі білу плісняву, капніть на неї краплю води і розправте препарувальною голкою, накрийте покривним скельцем.

3. Приготуйте мікроскоп до роботи, розгляньте мікропре-парат під мікроскопом за великого збільшення.

Зверніть увагу на грибницю, яка є одною розгалуженою ба-

гатоядерною клітиною. На грибниці є кулясті утвори спорангії, в яких утворюється велика кількість спор.

4. Підсумуйте своє дослідження.

Дріжджі — це одноклітинні мікроскопічні гриби, що не утворюють справжньої грибниці. Розмножуються брунькуванням. Дріжджі поширені на поверхні рослин і тварин, у ґрунті та в рідинах, де є цукри. Вони зумовлюють бродіння цукру з виділенням вуглекислого газу. Цю властивість люди використовують для випікання хліба, пивоваріння тощо.

Значення грибів у природі та житті людини

Значення грибів у природі:

1. Гриби розкладають органічні сполуки ґрунту до мінеральних, які надалі засвоюються рослинами.

2. Гриби після відмирання беруть участь у збагаченні ґрунту на перегній.

3. Гриби вступають у симбіоз із вищими рослинами, що позитивно впливає на життєдіяльність останніх.

4. Плодові тіла шапинкових грибів споживає багато тварин: ссавці (наприклад білки, мишоподібні гризуни, борсуки, кабани, козулі), птахи, комахи, молюски.

Корисне значення грибів у житті людини:

1. Гриби — харчовий продукт, що містить багато білків і фосфорних сполук.

2. Чимало грибів мають лікувальне значення. Саме з грибів уперше одержали антибіотик — пеніцилін, а згодом біоміцин, стрептоміцин тощо. Сировиною для одержання цих препаратів слугують цвілеві гриби.

3. Дріжджі використовують у хлібопекарській промисловості.

Шкідливе значення грибів у житті людини:

1. Отруйні шапинкові гриби можуть спричинити смерть (бліда поганка, мухомор).

2. Значних збитків завдають гриби-руйнівники деревини (трутовики).

3. Гриби-паразити знищують урожай культурних рослин.

4. Свійські тварини і людина уражаються різноманітними цвілевими та дріжджовими грибами, які спричиняють тяжкі захворювання (наприклад стригучий лишай).

Підготуйте проєкт «Як виготовляють дріжджі?».

Підсумки параграфа

Значення грибів різних екологічних груп різноманітне. Гриби відіграють важливу роль у колообігу речовин у природі, вони розкладають органічні сполуки до неорганічних, які можуть надалі засвоюватися рослинами. Для людини найбільше значення мають шапинкові гриби, гриби-паразити, цвілеві та дріжджові гриби.

1. На які екологічні групи поділяють усю різноманітність грибів?

2. Назвіть гриби, які мають для людини найбільше значення.

3. Назвіть відомі вам отруйні гриби.

4. Які ви знаєте їстівні гриби?

5. Яку роль виконують ґрунтові гриби?

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  48. Особливості будови й життєдіяльнос...
Наступна сторінка:   50. Особливості будови і життєдіяльнос...^