Інформація про новину
  • Переглядів: 167
  • Дата: 5-06-2022, 18:04
5-06-2022, 18:04

51. Різноманітність лишайників, їхнє значення в природі і для людини

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  50. Особливості будови і життєдіяльнос...
Наступна сторінка:   52. Різноманітність водоростей, вищих с...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

причини різноманітності лишайників;

те, що за формою тіла лишайники бувають: накипні,

листуваті та кущисті;

значення лишайників у природі та життєдіяльності людини;

біоіндикацію та роль лишайників у цьому процесі.

Пригадайте, чому лишайники належать до групи симбіотичних організмів.

Чим пояснити велику різноманітність лишайників?

Запам’ятайте!

водорості одного і того самого виду можуть вступати в симбіоз із грибами різних видів; водорості різних видів можуть траплятися навіть у межах одного і того самого виду лишайника.

Різноманітність лишайників у природі

Розрізняють такі форми тіла лишайників: накипні (кіркові), листуваті, кущисті.

Накипні. Тіло має вигляд порошкуватої, горбкуватої або гладенької шкірочки, яка щільно зростається із об’єктом, до якого кріпиться. Накипні лишайники є найчисленнішою (80% усіх лишайників) та найпоширенішою групою, особливо на каменях та корі дерев. Накипними є лишайники лецидея, леканора, калоплака, аспіцілія.

Листуваті. Тіло має вигляд лусочок або доволі великих пластинок, що прикріплюються до об’єктів у кількох місцях за допомогою пучків ниток грибів. Лис-туватими є лишайники пармелія, фісція, ксанторія (або настінна золотянка), .

Кущисті. Тіло складається з розгалужених ниток або стовбурців, які зростаються з об’єктом кріплення лише основою: часто ростуть догори, вбік або звисають донизу — «бородаті лишайники». Кущистими є лишайник бородач, кладонія, ягель, цетрарія (або ісланський мох).

Чинники, що зумовлюють різноманітність лишайників

Різноманітність лишайників зумовлена тим, що водорості одного й того самого виду можуть вступати у співжиття із грибами різних видів, а гриби одного й того самого виду — з водоростями різних видів. Водорості різних видів можуть траплятися навіть у тілі одного й того самого лишайника.

Значення лишайників у природі

Лишайники першими поселяються на об’єктах, де інші організми не можуть жити (наприклад на скелях), вони через деякий час утворюють невелику кількість гумусу, на якому можуть поселитися рослини.

Поміркуйте, завдяки чому це відбувається.

Лишайники можуть жити в різних природних умовах на земній кулі (від крайньої Півночі до тропіків). Найбільше їх зростає у вологих тропічних лісах. Також їх багато у холодних широтах півночі, де вони є цінною кормовою базою для північних оленів.

Значення лишайників у біоіндикації та екологічному прогнозуванні

Словник

Біоіндикація — це метод визначення екологічного стану екосистеми за допомогою живих об’єктів. Для діагностики стану екосистеми використовують види-індикатори.

Лишайники чутливі до забруднення повітря оксидами сульфату та нітрогену. Найбільш чутливими до цих забруднень є кущисті лишайники (бородач, евернія). Ці властивості лишайників використовують для оцінки стану повітря, особливо в містах.

Значення лишайників у харчуванні людини

Цікаві факти

У Біблії згадується їжа під назвою «манна небесна». Її Бог чудесним чином послав народу Ізраїля, коли в нього закінчилися харчі під час переходу через Синайську пустелю під проводом Мойсея. Ймовірно, це був вид лишайника аспіцилія їстівна.

Аспіцилію їстівну здавна люди вживають у їжу. А лишайник гірофора їстівна японці не лише використовують в їжу, а й експортують до країн Південно-Східної Азії. Кущистий лишайник цетрарія використовують для випікання «ескімоського хліба».

Лишайники — джерело сировини для промисловості. З них добувають: спирт, фарби, цукор, барвники, хімічні індикатори (лакмус).

Підготуйте мініпроєкт на тему: «Чи завдають шкоди деревам лишайники, що на них поселяються?»

Підсумки параграфа

За формою тіла розрізняють такі лишайники: накипні, листуваті та кущисті. Вони чутливі до забруднення повітря, тому їх використовують для біоіндикації екосистем. Лишайники слугують укриттям і їжею для багатьох тварин. Роль лишайників у житті людини зумовлена наявністю цінних речовин. Лишайники використовують у медицині, тощо.

1. Назвіть деякі види лишайників.

2. Де ростуть лишайники?

3. Яке значення мають лишайники для людини?

4. Яке значення мають лишайники для природи?

Робота в парі

Використовуючи інформацію з підручника та інтернету, заповніть таблицю «Значення лишайників у житті людини».

У медицині

 
 

Одержують лакмус, фарби, барвники, спирт

У сільському господарстві

 
 

Використовують у їжу: аспіцилію їстівну, гірофору їстівну

У парфумерній промисловості

 

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  50. Особливості будови і життєдіяльнос...
Наступна сторінка:   52. Різноманітність водоростей, вищих с...^