Інформація про новину
  • Переглядів: 236
  • Дата: 5-06-2022, 18:05
5-06-2022, 18:05

52. Різноманітність водоростей, вищих спорових, насінних рослин

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  51. Різноманітність лишайників, їхнє зн...
Наступна сторінка:   53. Рослини навколо нас, їхнє пристосув...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

найзагальніші ознаки, притаманні рослинам; те, чим зумовлена різноманітність рослин; особливості будови та процесів життєдіяльності нижчих рослин (водоростей) та вищих спорових і насінних рослин.

1. На які основні групи поділяють усі живі організми?

2. Без яких організмів і чому життя на Землі неможливе?

Хто такі рослини?

Коли ми згадуємо про рослини, передусім уявляємо собі ліс, поле, луки, степи або гірські пейзажі чи місцевий парк, сад. Із предмета «Я досліджую світ» у вас вже є певні знання про рослини. Тепер ви їх систематизуєте, розширите і поглибите.

Ви вже знаєте, що рослини не можуть самостійно пересуватися і мають зелений колір (його надає їм хлорофіл). Хлорофіл утворюється в клітинах рослин на світлі. Завдяки йому рослини здатні поглинати сонячну енергію, за допомогою якої утворюють органічні речовини з неорганічних. Органічними речовинами живляться всі інші живі організми, в тому числі і людина. Крім того, рослини виділяють кисень, без якого не можуть жити організми.

Різноманітність рослинного світу

Рослин на Землі близько 500 тисяч видів. Вони відрізняються за багатьма ознакам.

Дерева і кущі — багаторічні, серед трав є однорічні, дворічні та багаторічні.

Велика різноманітність рослин зумовлена різними умовами існування, їхньою здатністю пристосовуватись до умов довкілля та тривалим історичним розвитком. Рослини умовно поділяють на нижчі та вищі рослини. Нижчими є водорості, тіло яких не почленоване на органи.

Вищими рослинами є рослини, тіло яких можна поділити на корінь і пагін. Основними частинами пагона є стебло, листки і бруньки. Таку будову рослин називають листко-стебловою.

Різноманітність водоростей, їх роль у природі та житті людини

Тіло водоростей має різноманітну будову, форму, розміри, забарвлення. Буває одноклітинним, колоніальним (групи клітин) та багатоклітинним. Клітина водоростей має типову будову клітини рослини. Забарвлення водоростей зумовлене

пігментами зеленого, жовто-зеленого та червоного. Живляться всі водорості за допомогою фотосинтезу. Їм властиві різні способи розмноження: вегетативне (поділом клітини навпіл), нестатеве (за допомогою спор) та статеве (за участі статевих клітин).

Цікаві факти

Ламінарія, або морська капуста, — одна з найвідоміших бурих водоростей переважно холодних морів Світового океану. Макроцистіс грушоподібний — вид бурих водоростей, довжина якого сягає 60 м, а вага до 150 кг.

Різноманітність вищих спорових рослин Вищі спорові рослини — це група наземних вищих рослин, які розмножуються та поширюються за допомогою спор. У них, на відміну від водоростей, тіла почленовано на корінь та пагін, які побудовані із тканин, що виконують важливі функції.

Поміркуйте, які функції виконують ці тканини.

Живляться всі вищі спорові рослини способом фотосинтезу. Розмноження безстатеве (спорами), вегетативне (видозміненим пагоном) та статеве (статевими клітинами).

Різноманітність насінних рослин

Спільним для всіх насінних рослин є те, що вони розмножуються насінням. Насіння містить зародок майбутньої рослини та запас поживних речовин, необхідних для його розвитку. Тіло насінних рослин почленовано на корінь і пагін, які складаються з різних тканин, як і у вищих спорових, але тканини більш розвинені.

Цікаві факти

Амазонська вікторія — квіткова рослина, має листки діаметром у 2 метри, а листя здатне витримувати вагу до 50 кг.

У покритонасінних утворюється квітка, за рахунок якої формується плід (насіння). У голонасінних квітки не утворюються, тому плоди відсутні. У голонасінних насіння не всередині плода, а захищене лише шкіркою.

Підсумки параграфа

Рослини — це організми, які мають здатність до фотосинтезу, у процесі якого утворюють органічні речовини і виділяють кисень. Рослинний світ характеризується своєю різноманітністю. Всі рослини умовно поділяють на дві великі групи: нижчі і вищі рослини. Нижчі рослини — це водорості, тіло яких не поділене на органи. Вищі рослини мають органи: корінь і пагін, які складаються з різних тканин. Вищі спорові рослини розмножуються спорами, а вищі насінні — насінням.

1. Які бувають водорості?

2. Як поділяють вищі спорові рослини?

3. Як поділяють вищі насінні рослини?

4. Які особливості розмноження насінних рослин?

Визначте представників різних груп рослин (водорості, мохи, плауни, хвощі, папороті, хвойні, квіткові) за гербарними і живими зразками.

Робота у групі

Створіть буклет про різноманітність водоростей.

Робота в парі

Підготуйте повідомлення на тему: «Насінні рослини моєї місцевості».

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  51. Різноманітність лишайників, їхнє зн...
Наступна сторінка:   53. Рослини навколо нас, їхнє пристосув...^