Інформація про новину
  • Переглядів: 260
  • Дата: 5-06-2022, 18:06
5-06-2022, 18:06

56. Тварини та їхня пристосованість до умов життя

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  55. Догляд і розмноження кімнатних та г...
Наступна сторінка:   57. Роль тварин у природі та житті людин...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

природні середовища життя тварин;

пристосовуваність тварин до різноманітних умов життя.

1. Чим живі істоти відрізняються від тіл неживої природи?

2. Які основні групи організмів вам відомо?

3. Які основні середовища життя освоїли живі організми?

Різноманітність тварин

Як вам відомо, тварини — це організми, які споживають готові органічні речовини: інші організми, їхні рештки або продукти їхньої життєдіяльності. За способом живлення тварин поділяють на рослиноїдні, хижаки (м’ясоїдні), всеїдні, паразити та сапротрофи, які живляться відмерлими рештками рослин і тварин. Тварини мають певні пристосування до способу живлення.

Назвіть відомі вам пристосування тварин до живлення.

Більшість тварин здатна активно рухатись і пересуватися. Рухи тварин дуже різноманітні: біг, плавання, політ тощо.

Наведіть приклади тварин, які пристосовані до певного способу пересування.

Тварини мають нервову систему та різні органи чуття. Завдяки цьому вони можуть чітко сприймати різноманітні подразники довкілля та швидко на них реагувати. Це дає їм змогу ефективно пристосовуватися до змін, що відбуваються в навколишньому середовищі.

У яких середовищах мешкають тварини?

Тварини населяють всі основні природні середовища життя на нашій планеті: водне (риби, молюски, кити, дельфіни, раки), наземно-повітряне (птахи, звірі, комахи), ґрунтове (кріт, дощові черв’яки, сліпаки) та організми інших істот (паразити рослин, тварин і людини). Тварини, що живуть у різних середовищах, мають різні пристосування.

Чи може риба жити на суші, а гепард у воді?

Птахи здатні до польоту, а кроти проживають у ґрунті. Чому?

Пристосування тварин до наземно-повітряного середовища

добре розвинені кінцівки, завдяки чому здатні до бігу, стрибання тощо, а птахи до польоту — завдяки наявності крил;

орієнтуються за допомогою добре розвинених органів чуття: зору, нюху, слуху; дихають атмосферним повітрям;

пристосовані до добового ритму: нічні тварини активні вночі, а денні активні у світлу частину доби; із настанням несприятливих умов здатні до міграції (птахи, кажани) або впадання у сплячку (бабаки, їжаки); добре розвинена опорно-рухова система, завдяки чому здатні до бігу, а птахи — до польоту завдяки наявності крил. Тварини наземно-повітряного середовища мають різні пристосування щодо вологості та температури.

Особливості водного середовища та пристосування тварин до життя в ньому

Водне середовище характеризується:

високою густиною; значними перепадами тиску;

відсутністю світла; невеликим вмістом кисню.

Крім того, різні типи водойм відрізняються за концентрацією солей, швидкістю течій тощо. Тому мешканці водойм мають пристосування як до існування у водному середовищі взагалі, так і до певного типу водойм чи зони Світового океану.

Пристосування тварин до водного способу життя: дихають киснем, розчиненим у воді;

обтічна форма тіла, добре розвинені органи руху, що забезпечують активне пересування у воді (більшість риб, деякі молюски);

організми, що живуть на дні, мають органи кріплення; дрібні тваринні організми (рачки, медузи) переносяться течіями води.

Дощові черв’яки, кроти, сліпаки пристосовані до життя в ґрунті. В ньому відсутнє світло, зате відносно постійна температура.

Робота у групі

Використовуючи інтернет-джере-ла створіть опорний конспект із теми «Ґрунт як середовище існування. Пристосування тварин до життя в ґрунті».

Пристосування тварин до паразитизму

Особливістю живих організмів як середовища існування є те, що чинники довкілля впливають опосередковано на організми паразитів через організми хазяїнів.

Словник

Паразитизм — це такий тип взаємозв’язків між різними видами організмів, за якого один із них (паразит) більш-менш тривалий час використовує іншого (хазяїна) як джерело живлення та середовище існування, завдаючи йому шкоди.

Тварини-паразити найчастіше трапляються серед одноклітинних (амеба дизентерійна), червів (печінковий сисун, аскарида, гострик),

комах (воша головна, свербун коростяний) тощо. В ролі хазяїнів можуть бути будь-які організми — від бактерій до квіткових рослин і ссавців.

Пристосування тварин до паразитизму: спрощення або відсутність певних органів чи систем (наприклад травної системи чи органів чуття); добре розвинені органи кріплення (присоски, гачки тощо); значна плодючість (людська самка аскариди за добу відкладає 240 000 яєць).

Яких заходів слід дотримувати в повсякденному житті, щоб не заразитися паразитами?

Підсумки параграфа

Тваринний світ різноманітний і широко розповсюджений завдяки пристосуванню до умов життя. Тварини населяють чотири основних середовища: наземно-повітряне, водне, ґрунтове, живі організми. Кожне середовище характеризується певними особливостями. Тварини пристосувалися до них, що виявляється в особливостях будови тіла і процесах життєдіяльності.

Робота в парі

Нині майже 50% населення Землі живе в містах. Це зумовило появу штучного середовища, де оселяються тварини. Наведіть приклади пристосування кількох тварин (на ваш вибір) до життя в містах.

1. У яких середовищах живуть тварини?

2. Які ознаки пристосованості тварин до наземно-повітряного середовища?

3. Назвіть тварини, пристосовані до життя у воді?

4. Які особливості має ґрунтове середовище життя?

5. Чи мають спеціальні пристосування до умов життя свійські тварини?

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  55. Догляд і розмноження кімнатних та г...
Наступна сторінка:   57. Роль тварин у природі та житті людин...^