Інформація про новину
  • Переглядів: 151
  • Дата: 5-06-2022, 18:16
5-06-2022, 18:16

68. Вплив діяльності людини на довкілля

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  67. Емоції, стрес і здоров’я
Наступна сторінка:   69. Забруднення повітря, води, ґрунтів; ...

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

фізичне, хімічне та біологічне забруднення довкілля; основні джерела забруднення довкілля; критерії забруднення довкілля.

1. Як ви розумієте значення понять: «довкілля», «екологічні проблеми», «забруднення довкілля».

2. Які екологічні проблеми, спричинені діяльністю людини, є на території України?

3. Чому якість довкілля є показником, який характеризує його придатність для життя людини?

Екологічні проблеми — це ситуації, причиною яких є зміна природного середовища, а наслідками — порушення функціонування природних екосистем і погіршення здоров’я людини.

Рівні екологічних проблем: глобальні (планетарні), регіональні (національні), локальні (місцеві).

Поміркуйте, які глобальні екологічні проблеми стосуються України.

Викидаючи пластикову пляшку або поліетиленовий пакет, людина не думає, що це може спричинити велику проблему. Але пластик потрапляє в річки, а з них — у моря й океани. Загальна площа великої тихоокеанської сміттєвої плями, яка є одним із центрів скупчення плаваючого пластику, вже складає понад 700 тис. км2, що перевищує площу всієї України.

Якість довкілля — це показник, який характеризує придатність середовища існування для життя і здоров’я людини.

Стан довкілля в сучасному світі значною мірою залежить від діяльності самої людини. Більшість проблем, які впливають на здоров’я людини, виникає в результаті господарської діяльності, яка спричиняє забруднення середовища як продуктами цієї діяльності, так і відходами виробництва.

Види забруднення довкілля

Фізичне:

радіоактивне, світлове, шумове, електромагнітне, теплове тощо.

Хімічне:

засоби боротьби зі шкідниками і бур’янами; солі важких металів; отрути (мийні засоби) тощо.

Біологічне:

руйнівні мікроорганізми; сапротрофні гриби; паразити; збудники захворювань; занесення чужорідних рослин тощо.

Джерела забруднення довкілля діяльністю людей

Проаналізуйте малюнок 46. Запишіть у зошиті і доповніть цей список своїми прикладами.

Робота у груш

Група 1. Чи вважаєте ви, що відмова від пластикових пакетів у магазинах може бути ефективним засобом розв’язання проблеми забруднення довкілля?

Група 2. Чи вважаєте ви, що використання новорічних ялинок є екологічною проблемою?

Підсумки параграфа

У процесі своєї діяльності людина дуже часто негативно впливає на стан довкілля. Навколишнє середовище накопичує промислові відходи, які містять речовини, що викликають хвороби рослин, тварин і людини. Сьогодні існує ціла низка екологічних проблем, які мають глобальний характер. Дбаючи про зменшення забруднень довкілля, можна забезпечити нормальне і безпечне життя нинішніх і майбутніх поколінь.

1. Які локальні, регіональні і глобальні екологічні проблеми мають місце у вашій місцевості?

2. Поясніть вислів: «Відходів немає — є велетенський цінний ресурс, який не використовують».

3. Що таке, на вашу думку, «несанкціоновані сміттєзвалища»? Як розв’язати проблему?

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  67. Емоції, стрес і здоров’я
Наступна сторінка:   69. Забруднення повітря, води, ґрунтів; ...^