Інформація про новину
  • Переглядів: 203
  • Дата: 5-06-2022, 18:16
5-06-2022, 18:16

69. Забруднення повітря, води, ґрунтів; застосування хімічних засобів захисту рослин і здоров’я людини

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  68. Вплив діяльності людини на довкілля
Наступна сторінка:   70. Збереження біорізноманіття України

У цьому параграфі ви дізнаєтеся про:

джерела забруднення повітря, води, ґрунтів та наслідки цих забруднень;

глобальні екологічні проблеми та шляхи їх розв’язання; негативний вплив на здоров’я людини засобів захисту рослин.

1. Які речовини входять до складу повітря?

2. Яке значення для живої природи має кисень і вуглекислий газ?

3. Яке значення має кисень для життєдіяльності людини? Яке джерело надходження кисню в атмосферу?

Джерела забруднення атмосферного повітря

Прокоментуйте малюнок «Викиди в атмосферу».

Заходи боротьби із забрудненням повітря:

економічні (в багатьох країнах світу фірми, що забруднюють повітря, платять дуже високі податки й штрафи); очищення вугілля від домішок до його надходження в печі ТЕС;

альтернативні джерела енергії (заміна вугілля та мазуту ТЕС екологічним чистим паливом — газом); озеленення міст і селищ; безвідходне виробництво.

Доповніть до поданих заходів ті, що застосовують у вашій місцевості.

"Т Г * U • U U ми «

Дізнайтеся про екологічний стан водойм у своїй місцевості та запропонуйте заходи, які б запобігли розвитку екологічної кризи на водоймі.

1. Що таке ґрунт? Який його склад?

2. Які фактори впливають на родючість ґрунту?

Деградація ґрунту як наслідок природних чинників та діяльності людей

Негативний вплив природних чинників і діяльності людини спричиняє деградацію ґрунту.

Словник

Деградація ґрунту — це процес, що призводить до зниження родючості ґрунту.

Основні заходи з охорони ґрунтів:

запровадження правильних сівозмін;

комплексне використання мінеральних і органічних добрив, внесення їх в оптимальній кількості; екологічно обґрунтоване зрошування; раціональний спосіб обробітку технікою; уникнення забруднення матеріалами з пластику тощо.

Хімічні способи боротьби зі шкідниками, хворобами рослин і бур’янами

Сучасне сільське господарство використовує різноманітні хімічні засоби, які призначені для боротьби зі шкідниками та захворюваннями рослин, із бур’янами.

Чи використовують у вашій сім’ї хімічні засоби для боротьби з хворобами рослин, шкідниками та бур’янами? Які? Що ви знаєте про їх шкідливий вплив?

Робота в групі

Група 1. Як можна знизити рівень забруднення атмосфери, гідросфери,ґрунту?

Група 2. Які матеріали, що використовує людина в побуті, можуть погіршувати якість життя? Як розв’язати проблему?

Група 3. Як оцінюєте якість питної води, що споживаєте? Якій воді (джерельній, бутильованій, водопровідній, фільтрованій тощо) надаєте перевагу і чому?

Підсумки параграфа

Негативними наслідками забруднення атмосфери є парниковий ефект, кислотні дощі та смог. Основними причинами забруднення ґрунту є застосування хімічних засобів захисту рослин, мінеральних добрив у великих дозах, водна і вітрова ерозія, виснаження гумусу. Забруднення води буває фізичне, хімічне, біологічне, теплове. Основними джерелами забруднення річок та вод Світового океану є надходження величезної кількості хімічних засобів, відходів виробництв, а також побутового сміття.

1. Назвіть джерела забруднення повітря, води, ґрунтів.

2. Які наслідки цих забруднень?

3. Що може зробити кожна людина для запобігання забрудненню повітря, води, ґрунтів?

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022

 
Попередня сторінка:  68. Вплив діяльності людини на довкілля
Наступна сторінка:   70. Збереження біорізноманіття України^