Інформація про новину
  • Переглядів: 2811
  • Дата: 5-06-2022, 22:25
5-06-2022, 22:25

Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак 2022 читати онлайн

Категорія: Природознавство, Підручники

Попередня сторінка:  Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Ко...
Наступна сторінка:   Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Бі...

 Рік видання: 2022

 Видавництво: "Астон"

 Автори: Біда Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.


Авторський колектив:

Мідак Лілія Ярославівна, Фоменко Наталія Володимирівна, Гайда Василь Ярославович, Подолюк Світлана Миколаївна, Кравець Володимир Іванович, Кравець Іван Володимирович, Олійник Іванна Володимирівна, Пушкар Зоряна Михайлівна, Банах Світлана Володимирівна, Стахурська Віра Павлівна, Козловська Лариса Петрівна

У підручнику подано навчальний матеріал за навчальною програмою «Пізнаємо природу. 5-6 класи (інтегрований курс)» (автори Біда Д. Д., Гільберг Т. Г., Колісник Я. І.).

Наукове редагування Галини Жирської, кандидатки педагогічних наук.

 

Зміст

 

1. Наука. Природничі науки. Наукові терміни та факти

2. Патенти природи. Винаходи та відкриття

3. Значення науки та техніки для сучасного світу

4. Роль органів чуття у вивченні природи. Спостереження

5. Гіпотеза. Моделювання. Експеримент. Науковий метод пізнання

6. Фізична величина. Одиниця фізичної величини

7. Вимірювальні прилади та інструменти

8. Маса. Еталони маси. Вимірювання маси

9. Довжина. Об’єм. Вимірювання довжини та об’єму

10. Температура. Час. Вимірювання температури та проміжків часу

11. Фізичні тіла

12. Частинки речовини — атоми та молекули

13. Різноманіття речовин, їхні властивості та застосування

14. Розташування, рух та взаємодія частинок у твердих тілах, ріди ...

15. Властивості твердих тіл, рідин і газів та їх пояснення на осн ...

16. Явище дифузії. Вплив температури на швидкість дифузії. Дифузі ...

17. Використання властивостей твердих тіл, рідин і газів людиною

18. Вода як розчинник. Розчини в природі, побуті та організмі люд ...

19. Приготування та вивчення розчинів

20. Гіпотези виникнення Землі

21. Будова і склад Землі

22. Мінерали та гірські породи. Корисні копалини

23. Речовини підземного царства: метали і неметали

24. Руйнування гірських порід

25. Яку форму має Земля? Зображення Землі на глобусі та географіч ...

26. Умовні знаки фізичної карти. Масштаб карт і глобусів. Вимірюв ...

27. Фізична карта України. Значення географічної карти в житті і ...

28. Від карти до плану. Полярна й маршрутна зйомки місцевості

29. Материки та частини світу. Острови, півострови й архіпелаги

30. Рельєф земної поверхні та його зображення на фізичній карті

31. Як змінюється поверхня Землі

32. Розподіл води на поверхні Землі. Колообіг води в природі

33. Значення води для життя на Землі

34. Дослідження океанів і морів

35. Води суходолу: річки й озера своєї місцевості, України, світ ...

36. Робота води в природі

37. Охорона водойм. Самоочищення води в природі

38. Склад і властивості повітря

39. Види опадів. Клімат

40. Повітря і погода. Прогноз погоди

41. Вплив погоди на життя, здоров’я та господарську діяльність л ...

42. Значення та охорона повітря. Земля — унікальна планета

43. Світ живих організмів (на прикладі представників основних гру ...

44. Будова, різноманітність та функціонування клітин (на приклада ...

45. Бактерії, поширення та особливості життєдіяльності. Хворобот ...

46. Корисні бактерії в організмі людини. Використання бактерій лю ...

47. Віруси, особливості їхньої будови, як взаємодіють з клітиною ...

48. Особливості будови й життєдіяльності грибів

49. Різноманітність грибів, їх значення в природі і для людини

50. Особливості будови і життєдіяльності лишайників

51. Різноманітність лишайників, їхнє значення в природі і для люд ...

52. Різноманітність водоростей, вищих спорових, насінних рослин

53. Рослини навколо нас, їхнє пристосування до умов середовища

54. Розпізнаємо рослини своєї місцевості

55. Догляд і розмноження кімнатних та городніх рослин

56. Тварини та їхня пристосованість до умов життя

57. Роль тварин у природі та житті людини

58. Збереження різноманіття тваринного світу

59. Системи органів людини та їхня взаємодія

60. Опорно-рухова система організму людини

61. Кровоносна та дихальна системи організму людини

62. Травна система організму людини

63. Видільна система та шкіра людини

64. Нервова система та органи чуття людини

65. Навички, що сприяють збереженню здоров’я людини. Здорове хар ...

66. Фізична активність. Режим дня і сну

67. Емоції, стрес і здоров’я

68. Вплив діяльності людини на довкілля

69. Забруднення повітря, води, ґрунтів; застосування хімічних зас ...

70. Збереження біорізноманіття України

71. Інвазійні види та їх вплив на біорізноманіття

72. Зв’язок людини з природою

73. Людина та природа у творчості українських та світових митців

Словник термінів до курсу "Пізнаємо природу" 5 клас Мідак

 

 
Попередня сторінка:  Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Ко...
Наступна сторінка:   Підручник "Пізнаємо природу" 5 клас Бі...^