Інформація про новину
  • Переглядів: 282
  • Дата: 9-06-2022, 13:19
9-06-2022, 13:19

28. Які бувають форми поверхні суходолу Землі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  27. Що охоплює суходіл Землі
Наступна сторінка:   29. Які особливості рельєфу України

Милуючись живописними краєвидами, людина зазвичай не замислюється, як утворилися ті чи інші форми земної поверхні. Розуміння того, як формується поверхня суходолу, допоможе зазирнути у далеке минуле Землі.

1. Чому рельєф постійно змінюється. На планету Земля з початку її існування впливають різноманітні чинники, які змінюють форми її поверхні. Їх можна виділити у дві групи: внутрішні й зовнішні сили, які діють одночасно. Внутрішні сили повільно опускають і піднімають ділянки земної поверхні. Вони впливають на формування великих форм рельєфу (гори, рівнини). Зовнішніми силами - енергією Сонця, водою, вітром, льодовиками, діяльністю людини - створюються середні та малі нерівності рельєфу.

Рельєф - це сукупність різних за формою, величиною, походженням нерівностей земної поверхні.

Під впливом інтенсивних внутрішніх сил Землі (підйоми та опускання великих масивів суходолу, виверження вулканів, землетрусів) відбувається процес формування гірських систем - горотворення (мал. 106).

Поміркуй, який би вигляд мала наша планета, якби не відбувалися процеси горотворення. Чи відбуваються ці процеси тепер?

У подальшому великі форми рельєфу руйнуються під дією зовнішніх чинників. День за днем вітер і вода повільно, але неухильно руйнують гірські породи на поверхні земної кори і переносять їх на великі відстані. Постійні вітри виточують зі скель химерні скульптури. Вода, що

проникла в тріщини каменю і замерзла там, здатна розколоти його. Потрібен лише час.

Поясни, як ти розумієш приказку «вода камінь точить».

Сукупність зовнішніх процесів, які руйнують гірські породи на поверхні Землі, називають вивітрюванням. Розрізняють фізичне, хімічне і біологічне вивітрювання. Фізичне вивітрювання - розтріскування порід через коливання температур, хімічне - зміна їхнього складу під впливом повітря і води, біологічне - руйнування організмами.

Розгляньте малюнок 107. З’ясуйте, які види вивітрювання зображено. Поміркуйте, які чинники найбільше впливають на рельєф місцевості, у якій ви проживаєте.

Берегові ластівки влаштовують гнізда в обривистих берегах річок. До якого виду вивітрювання це може призвести? Наведи подібні власні приклади.

Наведіть приклади, коли вивітрювання завдає шкоди господарській діяльності людини.

Які бувають форми рельєфу суходолу. Форми рельєфу можуть бути опуклими (позитивними) та ввігнутими (негативними) (мал. 108).

Наведи приклади опуклих і ввігнутих форм рельєфу вашої місцевості.

Найглибша западина суходолу - Гхор (Євразія), 427 м нижче від рівня моря. Гора Еверест - найвища вершина земної кулі, розташована в Гімалаях. Її висота становить 8848 м над рівнем моря.

Основними формами рельєфу суходолу є гори і рівнини (мал. 109).

З’ясуй за малюнком 109, які форми рельєфу переважають на материках.

Рівнини - відносно рівні ділянки земної поверхні з невеликою різницею висот.

Це порівняно стійкіші частини материків, ніж гори. Тут майже не буває землетрусів, вивержень вулканів. У горах усі ці процеси відбуваються активно. В утворенні рівнин активніші зовнішні сили, а гір - внутрішні.

Характерна риса рівнинної місцевості - це відкрита, добре видима лінія горизонту. Вона може бути як прямою, так і хвилястою. На рівнинах розташована велика кількість поселень людей. Подумай чому.

Гори займають лише третину поверхні суходолу Землі. Гори - ділянки земної поверхні, підняті вище 500 м над рівнем моря. З’ясуємо, що це за рівень. Моря та океани нашої планети сполучені між собою. Тому вода в них перебуває на однаковому рівні. Все, що є на суходолі, розташоване над рівнем моря.

Рівнини суходолу поділяють на три типи: низовини, височини і плоскогір’я (мал. 110).

Найбільша на Землі низовина - Амазонська, що розміщена у Південній Америці. На її території могло б розміститися більш ніж вісім таких держав, як Україна.

Користуючись масштабом карти, визнач, на скільки кілометрів простяглася Амазонська низовина із заходу на схід.

Височини на фізичній карті позначено жовтим кольором. Це, наприклад, Придніпровська, Подільська, Волинська височини в Україні.

Плоскогір’я на фізичній карті позначено світло-коричневим кольором. Найбільшими плоскогір’ями світу є Аравійське, Середньосибірське та Декан в Євразії.

Назвіть і покажіть на карті найбільші рівнини та найвищі гори світу. Підпишіть їх на контурній карті.

КОРОТКО ПРО ГОЛОВНЕ

Рельєф - це різноманітні за формою, величиною, походженням нерівності земної поверхні.

Сучасні форми рельєфу Землі є результатом тривалої дії внутрішніх і зовнішніх процесів.

Найбільшими формами рельєфу суходолу є гори і рівнини.

ЗАПИТАННЯ 1 2 3 4

ЗАВДАННЯ

ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Поясни, як внутрішні сили Землі беруть участь у формуванні гір.

2. Пригадай, як позначають на картах гори, плоскогір’я, височини, низовини. Які форми рельєфу переважають у твоїй місцевості?

3. Уяви, що ти журналіст. Які б запитання ти поставив/-ла спеціалісту, який вивчає рельєф?

4. Оціни свою діяльність на уроці. Дай відповіді на запитання: Було цікаво..., Язрозумів/-ла, що..., Мене здивувало..., Я спробую...

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Біда, Гільберг 

 
Попередня сторінка:  27. Що охоплює суходіл Землі
Наступна сторінка:   29. Які особливості рельєфу України^