Інформація про новину
  • Переглядів: 180
  • Дата: 10-06-2022, 21:24
10-06-2022, 21:24

12. Як класифікувати тварин?

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  11. Як упорядкувати різноманіття?
Наступна сторінка:   13. Яка класифікація тварин є правильно...

Хто поруч із рибалкою?

Розгляньте ілюстрацію. Дівчина ловить рибу на березі прісної водойми. Поруч із нею — різні рослини (латаття, очерет, подібна до осоки трава), на задньому тлі розташований ліс. Ще більше на ілюстрації тварин. Кого саме тут зображено?

Швидше за все, ви знаєте багато із зображених на ілюстрації тварин: сіру чаплю, річкового окуня тощо. Хоча тут показано доволі багато видів, на справжній водоймі їх набагато більше.

В Україні живе близько 45 тисяч відомих науці видів тварин, а в усьому світі їх кількість вимірюють мільйонами... Усіх не запам’ятаєш! Як бути?

Уявіть собі, що ви описуєте цю ілюстрацію комусь іншому. Як ви скажете? «Дівчина сидить з вудкою. Поруч чимало птахів, риб та інших тварин». Вітаємо! Ви використали певну класифікацію тварин!

Класифікуємо тварин за їх покривами

Згадайте приклад з конструктором з минулого тижня. Спробуємо застосувати цей підхід для класифікації тварин.

Яка поверхня тіла в зображених тварин?

П’явка має голу м’яку шкіру.

Земноводні (жаби, кумка, тритони), як і п’явка, мають голу м’яку шкіру. Вона відрізняється від шкіри дівчинки, бо в неї на шкірі є волосся й вона суха.

Шкіра жабурниці та котушки (водяні молюски) гола та ніжна, але, крім шкіри, вони мають черепашки.

Птахи (чапля, дикі качки та сокіл) вкриті пір’ям.

Риби (щука, окунь і короп) вкриті лускою з кістковою основою. У плазунів, вужа та черепахи, луска більш м’яка. Тулуб черепахи має ще й кістковий панцир, що розташований під збільшеними лусками.

Комахи (метелики, бабка, водомірка, водяний клоп) та рак укриті твердою речовиною, немовби панциром.

Шкіра людини подібна до шкіри лисиці, але лисиця, на відміну від людини, майже уся вкрита хутром з густим волоссям.

Ми що, порівнюємо людину з іншими тваринами? Так. Людина розумна — один із видів тварин. Утім, не будемо забувати, що з усіх тварин, показаних на ілюстрації, дівчина для нас — особлива: ми з нею належимо до одного виду. Ми вже почали обговорення, чим незвичний наш вид, і ще будемо повертатися до цієї теми.

Класифікуємо тварин за опорою їх тіла

Порівнюючи покриви різних тварин, ми дізналися багато чого про їх властивості, але чіткого порядку не отримали. Можливо, допоможе класифікація тварин за типом опори їхнього тіла?

Усі птахи та риби, лисиця та людина, жаби, кумка та тритони, вуж і черепаха мають внутрішній скелет, який дає опору їхнім м’язам. Черепаха, крім внутрішнього скелета, має ще й панцир. Покриви комах та рака утворюють зовнішній скелет.

Тіло п’явки не має твердих частин, його підтримує пружність стисненої рідини. Подібним чином підтримується пружність м’яких частин тіла молюсків, зате вони мають тверду черепашку.

За іншою групою ознак тварини поєдналися в іншому порядку, але класи, які утворюються таким чином, складаються з дуже неподібних одна на одну тварин.

Болотяна черепаха. Вона має внутрішній скелет, як птахи, риби та людина, але на поверхні її тулуба є панцир, що може нагадати покриви рака або черепашку молюсків. Вона вкрита лускою, але не такою, як у риб. Якщо будувати класифікацію за окремими ознаками, черепаха може потрапити в дивну «компанію»...

Однієї групи ознак замало

Розглядаючи різноманіття тварин за окремими ознаками, можна дізнатися багато цікавого. Утім, щоб поєднати в класи справді подібних тварин, потрібно враховувати не окремі ознаки, а всю їх систему (звісно, систему — різні ознаки кожної тварини взаємопов’язані!).

Ми використовували такі позначення груп тварин, як «плазуни», «птахи», «комахи» тощо. Що це? Класи!

На прикладі класифікації тварин можна зрозуміти спосіб класифікації в біології — науці про живе. Подібні організми об’єднуються в групи, ті — в більші групи й так далі. При побудові біологічної класифікації враховують усі важливі ознаки живих істот.

Головні думки

Тварини — різноманітна група живих істот.

Класифікувати тварин можна за окремими особливостями їх будови.

Залежно від того, які особливості розглядати, ми будемо отримувати різні класифікації.

Біологічні класифікації будують з урахуванням усіх важливих ознак організмів.

Практична частина

Як побудована класифікація тварин

На схемі на наступній сторінці показана класифікація тварин, що зображені на ілюстрації з рибалкою.

Ця схема дуже спрощена. Наприклад, метелики — не один вид, це група комах, що налічує понад 150 тисяч видів. Утім на всіх своїх рівнях класифікація живих істот побудована однаково. Групи вищого рівня містять в собі дрібніші групи; усі ці групи поєднують види тварин, подібних одне до одного за багатьма ознаками.

Опануйте поняття

Класифікація тварин

Біологія

ТВАРИНИ

Тварини з ілюстрації з дівчиною на рибалці. Не намагайтеся запам'ятовувати назви тварин: зараз це зайве. Головне — принцип біологічної систематики: «вкладені» одна в одну групи! До тварин належать хребетні, членистоногі, молюски тощо; до власне хребетних — ссавці, птахи, плазуни, земноводні та риби...

Питання для закріплення матеріалу

1. Укажіть спільну рису метелика та рака, що дозволяє віднести їх до однієї групи при класифікації:

А колір

Б кількість лап

В тверді речовини у покривах

Г внутрішній скелет

2. За якою ознакою болотяну черепаху та людину можна віднести до однієї групи при класифікації?

А будова покривів

Б наявність внутрішнього скелету

В наявність панцира

Г відсутність волосяного покриву

3. Яка ознака дозволяє ставковика та жабурницю поєднати в одній групі молюсків?

4. За якими спільними ознаками можна описати риб?

5. Укажіть спільні та відмінні ознаки у людини та тварин, що показані на ілюстрації в практичній частині параграфу

Теми для обговорення і виконання

До одного чи до різних класів належать кінь та корова, короп та гадюка, гусак та свиня? Укажіть ознаки, що дають можливість поєднати їх в одну групу або віднести до різних.

Запропонуйте способи класифікації предметів у вашому пеналі, шкільному рюкзаку тощо.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Кравченко, Шабанов

 
Попередня сторінка:  11. Як упорядкувати різноманіття?
Наступна сторінка:   13. Яка класифікація тварин є правильно...^