Інформація про новину
  • Переглядів: 191
  • Дата: 10-06-2022, 21:25
10-06-2022, 21:25

13. Яка класифікація тварин є правильною?

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  12. Як класифікувати тварин?
Наступна сторінка:   14. Моделі. Якими вони бувають?

Чому всі птахи подібні?

Птахи є дивною групою сучасних тварин: їх завжди легко впізнати. На яку дорослу істоту ми б не дивилися, майже завжди зрозуміло — птах це чи ні. Втім, під час вивчення викопних решток тварин іноді буває складно встановити, чи є якась істота птахом, або ж ні.

Зображення двох вимерлих тварин. Хоча ми не знаємо у деталях, який вони мали зовнішній вигляд, за їхньою внутрішньою будовою можна стверджувати: перша з них — динозавр, друга — птах

На відміну від викопних істот, для усіх сучасних тварин відповідь на питання «птах чи ні?» є завжди доволі простою.

Птахів легко впізнати, адже усі вони мають спільні риси. Які саме?

Причина подібності — подібний спосіб життя

Насамперед причиною подібності різних птахів є подібний спосіб життя. Розгляньте зображення п’ятьох хижих птахів.

Зображені птахи не є близькими родичами, але всі вони або ловлять доволі великих тварин, або живляться загиблими тваринами. Їхні гострі загнуті дзьоби здатні захоплювати та відривати шматки м’яса. Їхні гострі загнуті кігті допомагають хапати та утримувати здобич. Усі вони — чудові літуни; найчастіше свою здобич вони знаходять завдяки польоту. Хижацький спосіб живлення визначив їхні особливості.

На відміну від хижих, багато птахів ведуть інший спосіб життя. Наприклад, лісові птахи, що живляться насінням дерев, мають відносно короткі крила, чіпкі ноги та короткі міцні дзьоби.

Причина подібності — спорідненість

Не завжди подібний спосіб життя приводить до подібності. Ми сказали, що багато рис сови є пристосуваннями до її способу життя. Сова вночі підлітає до здобичі (здебільшого це миші) та зненацька її хапає.

В Америці живуть несправжні вампіри — кажани, що вночі хапають мишей і навіть щурів так само, як це роблять сови. Але... Порівняйте цих двох тварин.

І сова, і кажан мають крила, але у сови вони вкриті пір’ям, а у кажана містять шкіряну перетинку. Сам кажан вкритий шерстю та має великі зуби, а не дзьоб. Самиці сови відкладають яйця, а самиці кажана народжують живих дитинчат і годують їх молоком...

У чому причина таких відмінностей?

Сова — птах, а несправжній вампір — звір, ссавець. Птахи вкриті пір’ям, мають дзьоб і відкладають яйця, а ссавці мають шерсть, найчастіше мають зуби й народжують дитинчат. Усі сучасні птахи походять від спільного предка, що мав крила, пір’я та дзьоб і мав здатність до польоту. Навіть ті птахи, що втратили можливість літати (страус, пінгвін), зберігають багато властивостей своїх літаючих предків.

Усі ссавці — нащадки спільного предка, що мав шерсть та зуби. Деякі ссавці — предки кажанів — засвоїли політ, та їх передні кінцівки перетворилися на крила. Шерсть та зуби — ознаки давніх ссавців — у кажанів збереглися. Усі хижі птахи подібні і тому, що вони ведуть подібний спосіб життя, і тому, що вони є родичами. Попри подібність способу життя, несправжні вампіри неподібні до сов, оскільки їх спорідненість набагато менша.

Насправді спорідненість — вагоміша причина подібності, ніж однаковий спосіб життя.

Усі живі істоти — родичі

Порівняйте сов, несправжніх вампірів і, припустімо, бабок. Бабки також є хижаками, що зненацька хапають свою здобич —найчастіше

в польоті, а не з землі. Зрозуміло, що, порівняно з бабкою, птахи та ссавці є відносно подібними! Сова та кажан мають спільного предка, що дуже відрізнявся від бабки.

Проте є ще більш незвичні хижаки.

Венерина мухоловка — рослина-хижак. Вона захоплює здобич, що потрапила на поверхню її подібних до капканів листків. Порівняно з нею можна зрозуміти, що усі обговорювані нами тварини подібні одна до одної! Річ у тому, що усі тварини є родичами. Спільний предок усіх тварин передав їм багато відмінностей від рослин.

Утім, і рослини з тваринами є родичами, якщо порівнювати їх, припустимо, з бактеріями.

«Дерево життя»

Умовне зображення «дерева життя». Близькоспоріднені види розташовані на сусідніх гілочках, далекі родичі — у різних частинах дерева

Усі види живих істот є родичами! Як це можливо? Поширене порівняння, яке дає про це уяву — порівняння історії життя на Землі з дуже розгалуженим деревом, бо сучасних тварин — мільйони видів!

Кожна окрема частина цього «дерева» пов’язана з певним спільним предком — видом, що існував у минулому. Спільний предок птахів був схожий на другу істоту, що зображена на першій ілюстрації до матеріалу цього тижня. Спільний предок усіх живих істот був подібний до бактерії...

Кожний організм зберігає у своїй будові риси, що свідчать про історію його розвитку, несе відбиток свого минулого.

Сучасна наука встановила, що класифікація за спорідненістю, у якій у групи поєднуються потомки певних предків, відбиватиме

найбільшу кількість важливих ознак видів. Саме тому наукова класифікація в біології будується за спорідненістю.

Людині теж відведене своє місце в цій класифікації. Звісно, це в жодному разі не заперечує те, що за своєю поведінкою людина — дуже незвичний вид.

Головні думки

Різні види живих істот можуть бути подібними внаслідок двох різних причин. Перша — подібний спосіб життя. Друга, важливіша — спорідненість, спільне походження.

Біологічна класифікація, що враховує усі важливі ознаки живих істот, відображає їхню спорідненість.

Людина — один із сучасних видів і посідає власне місце у класифікації живих істот.

Практична частина

Навіщо птахам різні за формою дзьоби?

Розгляньте дзьоби різних птахів. Чому вони такі різні?

Форма дзьоба відображає характер живлення цих птахів. Наприклад, колібрі (5) п’є нектар зсередини видовжених квіток, повисаючи в повітрі поряд з ними. Бекас (2) своїм довжелезним дзьобом, як пінцетом, виймає черв’яків та інших дрібних тварин з пухкого лісового ґрунту. Стрімкий серпокрилець (8) хапає дрібних комах у польоті. Він так спритно маневрує, що акуратно бере комаху своїм невеликим дзьобом.

А як пояснити форму дзьобів інших семи птахів? Спробуйте зробити це самі; у разі необхідності дізнайтеся про їхній спосіб живлення в інтернеті чи інших джерелах інформації. Запам’ятовувати назви птахів не потрібно: вони подані, щоб допомогти вам у пошуку.

Опануйте поняття

Спосіб життя

Спорідненість

Класифікація за походженням

Питання для закріплення матеріалу

1. Яка ознака вказує на те, що сова є хижим птахом?

А має пір’яний покрив Б має внутрішній скелет В має великі кігті на лапах Г відкладає яйця

2. Головною причиною, за якою сучасна біологічна систематика поєднує живі організми в групи, є:

А наявність спільного предка Б подібні ознаки у зовнішній будові В подібні ознаки у внутрішній будові Г подібність способу життя

3. Які ознаки на першій ілюстрації цього параграфу роблять динозавра подібним до сучасних птахів?

4. Де шукають свою здобич зображені на ілюстрації птахи? За якими ознаками це можна встановити?

Теми для обговорення і виконання

Які тварини є найближчими родичами людини?

Наведіть приклади ссавців (тварин, що вигодовують дитинчат молоком) з різними пристосуваннями кінцівок до різних способів руху.

Які хижі рослини трапляються в Україні?

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Кравченко, Шабанов

 
Попередня сторінка:  12. Як класифікувати тварин?
Наступна сторінка:   14. Моделі. Якими вони бувають?^