Інформація про новину
  • Переглядів: 153
  • Дата: 10-06-2022, 21:26
10-06-2022, 21:26

14. Моделі. Якими вони бувають?

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  13. Яка класифікація тварин є правильно...
Наступна сторінка:   15. Опис — також модель

Ілюстрація: що тут спільного?

Розгляньте ілюстрацію. На ній зображені зовсім різні об’єкти, чи не так?

Ми починаємо другу тему нашого курсу, що присвячена моделям і моделюванню.

Моделі та системи: визначення

На третьому тижні нашої роботи ми вже обговорювали поняття модель та згадували про передбачення майбутніх подій завдяки побудові в наших думках моделі навколишнього світу. Ще одне поняття, що потрібне для розмови про моделі, — система. Визначимо ці поняття.

Система — ціле з взаємопов’язаних частин. Взаємодія цих частин є причиною виникнення нових властивостей систем. Системи вивчають, створюючи їхні моделі.

Модель — це система, яка створена для вивчення системи-зразка та відображає його особливості, що важливі для нас. Якщо зв’язок частин у системі-моделі та зв’язок частин у системі-зразку будуть подібними, подібними будуть й властивості цих систем.

Наше знайомство з моделями почалося з доволі складного прикладу — моделі зовнішнього світу, яку ми будуємо в нашому внутрішньому світі. Зараз обговоримо простіші приклади.

Щоб не заплутатися в різноманітті моделей на розглянутій раніше ілюстрації, застосуймо для них уже знайомий вам підхід — класифікацію.

Іграшка спрощено передає форму системи-зразка — справжньої вантажівки. Людина-модель на показі мод демонструє, як хтось виглядає в одязі, що вона рекламує. Модель квітки дає можливість зрозуміти будову цього органу рослини. Модель мікрорайону демонструє взаєморозташування будівель, доріг та зелених зон. Усе це — фізичні моделі, що подібні до моделей-зразків за формою.

Графік і формула написані на папері, але відображають не форму, а зв’язок між різними процесами у моделях-зразках. Це відбувається завдяки використанню символів — ліній, букв, знаків. Перенесемо графік і формулу на екран; носій зміниться, а самі моделі — ні. Властивості зразка, які відображають ці моделі, не залежать від того, як вони показані! Це — символьні моделі.

Мапа — також символьна модель. Хоча вона моделює земну поверхню, міста та дороги показані символами — умовними знаками.

Ми не обговорили ще два приклади моделей: картини та човна в думках у дівчинки. Ці моделі не побудовані з окремих символів, це — образні моделі.

До речі, і сама ілюстрація, з якої ми почали розмову, є образною моделлю, що показує різноманіття моделей. Під час розглядання цієї ілюстрації у вашому внутрішньому світі з’являється її модель.

Чим ви займаєтеся в школі?

Навіщо ви багато років поспіль ходите до школи та щось в ній робите? Щоб не тинятися без діла? Іноді й таке буває, але головним є інше — до школи ходять, щоб вчитися. Що значить вчитися? Засвоювати культурні надбання людства, тренуватися їх застосовувати... З використанням понять, що обговорювалися на цьому тижні, можна сказати, що ваша задача — створювати та вдосконалювати ваші моделі.

Минулого тижня йшлося про те, що людина, з біологічної точки зору, є твариною, але дуже особливою. Насправді, головна різниця між людиною та іншими тваринами — у тому, як людина будує моделі. Ми казали, що усі тварини більш-менш успішно зайняті побудовою моделей, і наводили деякі приклади (зокрема, стосовно амеби на третьому тижні). Наведемо ще один приклад.

Спостерігачі багато разів бачили таке. Ґава випадково впустила шматок хліба у струмок; течія занесла хліб під місток і не дала ґаві змоги відразу вихопити свою їжу.

Спостерігачі зазначали, що у таких випадках ґава перелітає на іншій бік містка й чекає, коли течія принесе їй хліб.

Чи вчилися ґави розв’язувати таку задачу? Спеціально — ні. Просто рухливий птах зі складною поведінкою будує у своїй психіці (у нервовій системі, що керує його поведінкою) таку модель, що дає можливість передбачати рух навколишніх предметів — навіть хлібу, який несе течія.

Наша модель світу така ж досконала, як у ґави? Ні, набагато складніша і досконаліша! Кожна ґава будує моделі сама, а ми будуємо модель світу спільно, з використанням мови та інших символів, ми навчаємося, щоб зробити наші моделі краще!

...Ви прочитали опис поведінки ґави — це така модель. Ви подивилися на ілюстрацію, на іншу модель. Ви уявили собі ці події — і побудували ще іншу модель! Ці моделі неможливі без взаємодії багатьох людей і без мови. Використання таких спільних моделей — головна відмінність людей від тварин, решта — менш важливі. Щоб їх будувати та вдосконалювати, ви й ходите до школи...

Як прогнозують погоду?

Ви ведете щоденник природи. Іноді кілька днів поспіль погода приблизно однакова; іноді відбуваються її несподівані для нас зміни. Про такі зміни можна заздалегідь дізнатися за допомогою прогнозу погоди — для цього достатньо зайти на відповідні сайти в інтернеті.

Звідки беруться такі прогнози? Погода залежить від руху повітря. У різних місцях, на різній висоті над Землею повітря має різну температуру та вологість. Його рухає вітер, нагріває Сонце... Усе це враховано у комп’ютерній моделі.

Завдяки спостереженням, що ведуться по всій Землі, для кожної ділянки повітря відомі її основні властивості. Далі слід просто прорахувати, як ці повітряні маси будуть рухатися, взаємодіяти та змінюватися. Звісно, для цього потрібні потужні комп’ютери. Так, для роботи із сучасними моделями використовується складна техніка!

За допомогою моделей створюють не лише прогноз погоди. Будь-який технічний пристрій «народжується», проходячи через низку моделей — образи в голові винахідника, креслення, комп’ютерні моделі тощо.

Головні думки

Модель — це система, що створена для вивчення системи-зразка і відбиває його важливі для нас особливості.

Моделі є напрочуд різноманітними як за природою, так і за призначенням. Вирізняють фізичні, символьні та образні моделі.

Відмінність людей від тварин у тому, що ми здатні спільно створювати моделі, використовуючи для цього мову, інші символи, технічні засоби.

Практична частина

Моделі вас самих

Ви почали опановувати різноманіття моделей. Пропонуємо цікаве завдання, яке можна вирішувати як поодинці, так і в групі.

Опишіть різні моделі вас самих. Не забувайте, якщо мова йде про моделі, кожна з них має відображати якісь важливі особливості вас самого як системи-зразка. Взаємозв’язок частин моделі має бути подібним до взаємозв’язку якихось ваших характеристик. Особливості моделі визначаються вашими особливостями, які зацікавлюють того, хто вас моделює.

Запропонуємо кілька прикладів моделей, але будемо пояснювати їх з кожним кроком менш детально. Поясніть, що саме в вас моделюється за допомогою перелічених моделей і тих, що додасте до переліку ви самі. Чим ці моделі подібні до вас? Як це пов’язано з використанням цих моделей?

Ваша фотографія є вашою моделлю. Вона відбиває характерні риси вашого обличчя та вашої статури, вашого заняття, вашого стану тощо. Фотографія може бути використана, щоб упізнати вас, щоб розповісти комусь, чим і як ви займаєтеся, нагадати з часом про певний етап вашого життя...

Якщо у вас є смарт-годинник або телефон із програмою, що визначає ваше розташування, ваші близькі можуть стежити за вашим переміщенням. Точка на мапі в програмі для стеження — це модель вас! Вона відбиває ваше розташування відносно певних об’єктів — школи, доріг тощо...

Медична картка в поліклініці або медпункті школи є моделлю вашого розвитку та стану здоров’я...

Манекен, на якому одягнуто речі, які ви можете придбати для себе, — модель вашого тіла...

Уявлення про вас, що створюють ваші друзі та знайомі...

Ваше «Я» — це ваше уявлення про самих себе...

Опануйте поняття

Фізичні моделі Символьні моделі

Образні моделі

Питання для закріплення матеріалу

1. Що є моделлю, яка показує взаєморозташування приміщень на певному поверсі у будівлі?

А фотографія будівлі Б план В мапа Г перепустка

2. Мапа на останній ілюстрації параграфа — це

А фізична модель Б символьна модель В образна модель Г словесна модель

3. На ілюстрації в розділі «Вступ» зображено хлопчика, який пиляє гілку під собою. Модель, що дозволяє вам передбачити, що станеться з цим хлопчиком, є фізичною, символьною або образною?

4. Біля пішохідних переходів поблизу шкіл ставлять пластмасові фігури школярів. Навіщо? Які особливості систем-зразків передають ці моделі?

5. Візьміть аркуш паперу та зобразіть себе. Які ваші характеристики є визначальними для побудови даної моделі?

Теми для обговорення і виконання

Створіть різні типи моделей стільця, на якому ви виконуєте домашнє завдання.

Наведіть приклади моделей різних типів, що ви використовуєте під час вивчення інших шкільних предметів. Що в цих випадках є системою-зразком, а що — моделлю?

Чи безпечно брати приклад з рекламних фотомоделей?

Уявлення про те, яких людей потрібно вважати красивими, з часом змінювалися. Наприклад, у давнину, у суспільствах, які відчували нестачу їжі, красивими вважали людей, фігура яких свідчила про добре харчування.

Не існує загальних «рецептів» стосовно того, як повинні виглядати хлопчики та дівчатка, чоловіки й жінки. На жаль, використання моделей у рекламі призводить до того, що здорові та красиві люди порівнюють своє тіло з тілом моделі та починають відчайдушно змінювати себе.

Те, що у рекламі одягу найчастіше використовують високих та худих моделей, призвело до того, що безліч дівчат та хлопців вирішили схуднути. Ці жертви реклами невиправдано обмежують себе у їжі й завдають цим шкоди власному здоров’ю. Недоїдання особливо небезпечне для дітей і підлітків, тіло яких має рости та розвиватися.

 

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Кравченко, Шабанов

 
Попередня сторінка:  13. Яка класифікація тварин є правильно...
Наступна сторінка:   15. Опис — також модель^