Інформація про новину
  • Переглядів: 17130
  • Дата: 16-02-2018, 01:00
16-02-2018, 01:00

Ґрунт як середовище життя та його мешканці

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  Водне середовище життя та його мешкан...
Наступна сторінка:   Чинники живої природи. Угруповання ор...

• Які умови життя в ґрунтовому середовищі

У ґрунтовому середовищі особливі умови життя організмів. По-перше, це середовище найщільніше з усіх відомих. По-друге, у нього проникає мало світла (його майже немає). По-третє, небагато кисню. Як бачиш, такі умови не зовсімсприятливі для рослин і тварин. Та попри це ґрунтове середовище населене різноманітними організмами, бо в ньомудостатньо води, а коливання температури в різні пори рокуне такі різкі, як у наземно-повітряному. Також у ґрунті єнеорганічні й органічні речовини, запас яких поповнюєтьсязавдяки відмерлим решткам рослин і тварин.

Ще однією особливістю ґрунтового середовища є наявність речовин у різних агрегатних станах. Часточки ґрунту містять речовини у твердому стані, є рідка вода і газу-вате повітря.

• Як заселене організмами ґрунтове середовище

Ґрунтове середовище заселене нерівномірно: найбільше організмів мешкає у верхньому шарі ґрунту. З глибиною кількість мешканців ґрунту зменшується.

Порівняй з поширенням організмів у водному середовищі.

Властивості ґрунту також впливають на багатоманітність його мешканців. Їх тим більше, чим більше поживних речовин у ґрунті. Найбільш густо населені організмами чорноземи.

У ґрунті мешкають різноманітні організми (мал. 155). Бактерії та гриби ґрунту розкладають відмерлі решткиорганізмів до неорганічних речовин. Ці речовини розчиняються у ґрунтовій воді і поглинаються рослинами.

Ґрунт пронизують корені рослин, для яких він є опорою, джерелом води і неорганічних речовин. Грибниці грибів теж розташовані у ґрунті. У ґрунті живуть різноманітні комахи, черви, звірі та інші тварини.

• Мешканці ґрунту

Для мешканців ґрунту існує небезпека бути пошкодженими частинками ґрунту. Уникнути цього мурашкам і деяким жукам допомагають міцні покриви тіла, а різноманітним черв’якам - слиз, яким укрите тіло тварини.

Ґрунтове середовище має більшу щільність, ніж наземно-повітряне і водне. Це певним чином ускладнює переміщення тварин ґрунту. Як вони пристосовуються до руху в ґрунтовому середовищі?

Дощовий черв’як, багатоніжки, личинка травневого хруща (мал. 156, 2, 3) завдяки гнучкому тілу просуваються між частинками ґрунту. Інші, наприклад кріт і комахавовчок (мал. 156, 4), риють ходи. Їхні кінцівки, пристосовані до риття, називають риючими. Ходи прокладаєсліпак (мал. 156, 1). Великими передніми зубами він нериє, а вигризає ґрунт.

У дощового черв’яка і личинки хруща покриви тіла зволожені. Саме через них до організмів цих тварин надходить кисень з повітря, що є між частинками ґрунту. Такі

тварини чутливі до висихання. Щоб від нього врятуватися, у спеку вони переміщуються в глиб ґрунту.

У ґрунтове середовище життя організмів проникає мало світла, тому мешканці ґрунту мають маленькі очіабо вони взагалі позбавлені органів зору, як дощовийчерв’як, сліпак, личинки комах. Орієнтуватися цим організмам допомагають органи дотику і нюху.

Температура ґрунтового середовища більш стала, ніж наземно-повітряного й водного. Тому його обирають длязимівлі деякі тварини. Наприклад, ящірки та змії зимують у тріщинах ґрунту і ходах, зроблених кротами. Знастанням холодів виноградний слимак заривається вґрунт на глибину 30-40 см, щільно затуляє свою черепашку і впадає у стан заціпеніння. Тварини ґрунту назиму переміщуються у глибші шари. Наприклад, дощовий черв’як зимує на глибині до 1,5 метра.

У ґрунтовому середовищі будують різні укриття тварини наземно-повітряного і водного середовища. Наприклад борсуки, миші, різноманітні комахи риють нори у ґрунті.

Мешканці ґрунтового середовища не лише пристосовуються до умов існування, а й впливають на нього. Прокладаючи ходи, тварини перемішують і розпушують

ґрунт. Так вони сприяють насиченню ґрунту повітрям, проникненню води. У результаті життєдіяльності багатьох ґрунтових тварин утворюються різноманітні речовини, які змінюють склад ґрунту.

• Про крота і дощового ^черв’яка

Кріт і дощовий черв’як поширені на території України. Ці тварини виразно демонструють способи пристосуваннядо існування у ґрунтовому середовищі (мал. 157).

Кріт майже все життя проводить у ґрунті. Прокладати ходи в щільному ґрунтовому середовищі кроту допомагають риючі передні кінцівки. Вони мають форму лопатокі оснащені міцними кігтями. Долоні вивернуті назовні,ними зручно рити і відкидати ґрунт. Полегшує просування ґрунтом овальна форма тіла.

Підземні ходи, які прокладає кріт, тягнуться на сотні метрів. Тут є і довгі коридори, де кріт полює, і спальня,яку кріт вистилає сухою травою і листям.

Коли кріт риє ходи, він виштовхує зайву землю на поверхню ґрунту. Ці купки землі називають кротовинами.

Орієнтуватися в темряві ґрунтового середовища кроту допомагають нюх і слух. Зір слабкий: маленькі, мовнамистинки, очі крота прикриті шкірою і дуже поганобачать. Кріт - хижак. Основна його їжа - жуки, мухи,павуки, личинки, слимаки, різноманітні черв’яки, зрідкамиші та жаби.

Кріт приносить користь ґрунту. Розпушуючи його, тварина забезпечує надходження повітря і води, а споживаючи комах - мешканців ґрунту, знищує багатьох шкідни-

ків рослин. Але кроти ще й шкодять культурним рослинам, коли підгризають їх корені, знищують дощових черв’яків. У боротьбі з кротами, які з’явилися на грядцічи в саду, не слід вбивати тварин. Потрібно змусити їхпереселитися на інші території. Кроти не витримуютьшуму, тож можна встромити у ґрунт кілочок, на якийодягти пластикову пляшку чи металеву баночку. Колиподме вітер, вони будуть обертатися і створювати шум.

Дощовий черв’як отримав свою назву через те, що після дощів ці тварини виповзають на поверхню, щоб незадихнутися. Адже вода заливає їхні ходи, тож киснюстає недостатньо.

Видовжене тіло дощового черв’яка вкрите ледь помітними щетинками. Завдяки ним він чіпляється за часточки ґрунту під час руху. Вологі покриви тіла сприяють надходженню кисню.

Дощовий черв’як, як і кріт, коли прокладає ходи, виносить на поверхню зайвий ґрунт. Тож про його присутність свідчать маленькі купки на поверхні ґрунту.

Передньою частиною тіла дощовий черв’як розсовує часточки м’якого ґрунту і прокладає хід. Черв’як може«виїдати» собі ходи. При цьому він розпушує ґрунт і збагачує його органічними речовинами (про те, як це відбувається, йшлося в параграфі 30).

Значення дощових черв’яків важливе не лише для природи, а й для людини, яка вирощує культурні рослини. Адже ці невтомні мешканці ґрунту своєю копіткоюпрацею допомагають отримувати високі врожаї сільськогосподарських рослин.

Для багатьох тварин ґрунт стає притулком на холодні зимові місяці. Ближче до поверхні ґрунту влаштовуються комахи та їхні личинки. У норах зимують гадюки, вужі, ящірки, жаби. На глибині 1,5-2 метри ґрунтмайже не промерзає. Тут переживають зиму дощові черв’яки і кроти. Також у ґрунті зимують корені й насіння рослин.

Деякі організми, які зимують у ґрунті, можуть загинути, якщо ґрунт дуже промерзне. Запобігти промерзанню ґрунту і зберегти його тепло допомагає сніговий покрив. Його порівнюють з теплою ковдрою. Чим товщий шар снігу, тим менше промерзає ґрунт. Це пов’язано з тим, що сніг

пухкий, у ньому багато повітря, яке, як відомо, погано проводить тепло. А ґрунт добре утримує тепло й повільно охолоджується. Так сніг допомагає ґрунту зберігати тепло.

Ґрунтовому середовищу властива висока щільність, у ньому достатньо води, неорганічних і органічних речовин, коливання температуринезначні, проте недостатня кількість світла і кисню. До таких умов пристосовані різноманітні мешканці ґрунтового середовища.

Мешканці ґрунтового середовища, прокладаючи ходи у ґрунті, розпушують його, а завдяки бактеріям і дощовим черв’якам ґрунт поповнюється органічними речовинами.

1. Які умови існування організмів у ґрунтовому середовищі?

2. Чому ґрунтове середовище нерівномірно заселене організмами?

3. Які мешканці ґрунту тобі відомі? Як вони пристосовані до існування в ньому?

4. Склади запитання про ґрунтове середовище, використовуючислова «як», «які», «де», «чому», «яке значення».

5. Дай відповіді на запитання, складені у завданні 4.

Поясніть, чому і від кого слід охороняти дощових черв’яків. Створіть перелік заходів, які допоможуть захистити дощових черв’яків від різнихчинників неживої і живої природи, а також діяльності людини.

 

Це матеріал з підручника Природознавство 5 клас Коршевнюк, Баштовий

 
Попередня сторінка:  Водне середовище життя та його мешкан...
Наступна сторінка:   Чинники живої природи. Угруповання ор...^