Інформація про новину
  • Переглядів: 298
  • Дата: 14-06-2022, 21:59
14-06-2022, 21:59

8. Класифікація та порівняння тварин за способом руху

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  7. Класифікація корисних копалин, гірс...
Наступна сторінка:   9. Моделювання будови квітки

Запишіть по одній ознаці тварин, що рухаються переліченими в діалозі способами. Порівняйте з ознаками, записаними сусідом / сусідкою по парті й обговоріть, чому деякі ознаки, визначені вами, подібні, а деякі — відрізняються.

Розгляньте зображених тварин і пошукайте записані вами ознаки в них. Завдяки цьому визначте, у який спосіб пересуваються зображені тварини.

Сформулюйте проблему, що постала перед героями. Про що вони хочуть дізнатися? Для того, щоб відповісти на це питання, потрібно виконати такі дії.

1. Дізнатися, які бувають способи руху та як їх можна прокласифікувати.

2. Зібрати інформацію про тварин, що рухаються в різний спосіб.

3. Згрупувати їх залежно від способу руху.

4. Визначити спільне в будові тварин, які однаково рухаються.

5. З'ясувати, чим відрізняються тварини, що рухаються в різний спосіб.

Обдумайте наведені етапи дослідження. Схарактеризуйте узагальнено результат кожного з них.

Прокласифікуйте способи руху тварин подібно до того, як це зроблено в одній з гілок схеми. Створіть класифікацію з огляду на тип спеціального органу, призначеного для руху (плавці, ласти, кінцівки, крила) чи його відсутність. Або вигадайте власну ознаку та прокласифікуйте за нею.

Наведені вище ознаки можна поєднати з метою створення складніших класифікацій. Це роблять для того, щоб точніше розділити набір інформації на групи.

Середовище / Задіяна частина тіла

Наземне

Підземне

Повітряне

Водне

Усе тіло

Повзання

Плавання за допомогою вигинів тіла

Частина тіла

Ковзання

Буріння

Ширяльний

політ

Реактивний рух

Кінцівки і крила

Ходьба, біг,

Копання

кінцівками

Махальний і ширяльний польоти

Плавання за допомогою руху і вигинів виростів тіла

Створіть спільну класифікацію способів руху тварин залежно від того, яка частина тіла задіяна в забезпеченні руху та за типом спеціального органу, призначеного для руху. Зробіть це у вигляді таблиці, подібної до наведеної вище.

Інформацію про тварин можна знайти в книжках різних категорій. Зрозуміло, що чимало її в навчальній літературі — у підручниках і посібниках з біології. Є такі дані й у книгах, що доступно розповідають про наукові речі, — науково-популярних. Досить багато описів руху тварин у художніх творах.

З'ясуйте з допомогою рідних чи учителя / учительки, чи можна знайти подібну інформацію в інтернеті. Обговоріть на уроці, де найліпше шукати її в мережі.

Ось, наприклад, текст з чудової книги «Життя тварин»1 відомого дослідника тварин (цих учених називають зоологами) Альфреда Брема та ілюстрація до нього з Вікіпедії: «Найпоширеніший з усіх пеліканів — рожевий пелікан (Pelecanus onocrotalus). На

голові в нього є чубок, утворений з довгого пір'я. Оперення в дорослих птахів біле з рожевим відтінком (за винятком бурих махових пер). Птах досить поширений у Південній Угорщині, Африці, Південній Азії. На початку травня він з'являється в країнах Південної Європи і після виведення пташенят знову залишає регіон.

На землі пелікани пересуваються повільно, тримаючи тіло досить прямовисно і похитуючись. На верхівках дерев вони тримаються досить вправно, гріються тут на сонці і чистять свої пера. Плавають пелікани легко, швидко і довго. Літають надзвичайно красиво. Місцем для гніздувань у Південній Європі є болота й озера.

Пеліканам байдуже — прісна вода чи солона, але віддають перевагу мілководдям. Завдяки повітряним мішкам, що знаходяться в них під шкірою, ці птахи не можуть занурити своє тіло у воду і залишаються на поверхні. Через це пелікани вибирають собі лише такі місця, де незначна глибина дозволяє їм обшукувати дно, користуючись своєю довгою шиєю і сачкоподібним дзьобом. Звичайна пожива пеліканів — риба. Але іноді вони живляться й іншими хребетними».

Перегляньте серію екопрограми «Червоні рюкзаки» про рожевого пелікана. Хто надав експертну підтримку створенню телепрограми? Якщо вам необхідно буде дізнатися більше про цю організацію, яким чином відшукуватимете інформацію?

У тексті овалом обведено назву тварини, прямокутником — місцевість і умови, де вона мешкає, а опис руху тварини підкреслено. Однак у тексті не йдеться про особливості будови, тому маємо визначити їх за зображенням. Ось так ця інформація виглядатиме в таблиці. З

Назва тварини

Місцевість

Як рухається

За допомогою чого рухається

Рожевий пелікан

Прісні й солоні, мілководдя боліт і озер

Ходить по землі повільно й похитуючись

Дві ноги

Плаває легко, швидко й довго, не занурюючи тіло у воду (поверхнею)

Шкіряні перетинки між пальцями ніг (гребні перетинки на ногах)

Літає красиво

Два оперені крила

З допомогою бібліотекаря / бібліотекарки чи рідних знайдіть книги з описами та зображеннями тварин. Зробіть закладки біля описів і зображень 15 тварин, які живуть в одному із середовищ: на землі, у повітрі, у воді, у землі. Обережно олівчиком, як у тексті про пелікана, виділіть потрібні ознаки. При цьому опис особливостей частин

тіла, що беруть участь у русі, якщо такі є в тексті, підкресліть двома рисками. Зобразіть на широкому аркуші чи, перевернувши зошит, початок таблиці із заголовками, як у наведеній вище. Випишіть в неї інформацію про кожну тварину, розподіливши її по комірках і сформулювавши скорочено. Продовжіть таблицю за потреби. Заповніть прогалини в комірках, скориставшись інтернетом і порадами дорослих. Після завершення роботи зітріть всі позначки з книг.

Перегляньте завдання та план дослідження і назвіть наступні етапи дослідження.

У таблиці із тваринами заштрихуйте олівцями чи ручками одного кольору назви тварин, що рухаються в однаковий спосіб. Якщо тварина рухається кількома способами, то заштрихуйте лише частину відповідної комірки. Випишіть назви тварин, що рухаються однаково, в окремі списки (згрупуйте тварин за способом руху). Порівняйте у яких умовах мешкають тварини однієї групи та за допомогою чого вони рухаються. Що спільного між ними і чим вони відрізняються? Заповніть таблицю, указавши ці відмінності для кожного способу руху (кожної групи).

Спільне між тваринами

Спосіб руху

Відмінне між тваринами

     
     

Визначте чим подібні ці органи і як вони забезпечують рух. Намалюйте просту схему роботи їх. Завдяки чому вони виконують свою функцію?

Порівняйте, як ходить людина, кіт та жук. Доведіть, що їхня ходьба відрізняється, але принцип роботи кінцівок подібний. Для цього спочатку обговоріть докази з однокласниками / однокласницями. А потім парами чи малими групами підготуйте обґрунтування, яке могло б переконати навіть ваших родичів. Сформулюйте його за методикою «PRES».

Позиція (position) — вислови думку, що доводиш, розпочавши «Я вважаю, що...» Обґрунтування (reason) — поясни, чому так уважаєш чи на чому ґрунтуються докази, продовживши «Тому що.»

Приклад (example) — наведи приклад чи додаткові аргументи на підтримку своєї думки, продовживши «Наприклад.»

Висновок (summary) — підсумуй та зависновкуй, завершивши «Отже.»

Отже, у різних тварин, що рухаються в однаковий спосіб, є подібні органи чи частини тіла, які забезпечують рух за однаковим принципом.

Переглянь попередню діяльність у цій темі та визнач, що ми дізналися завдяки використанню класифікування тварин за способом їх руху.

Обговори з учителем/-лькою чи рідними та схарактеризуй у зошиті цих тварин за наведеними у таблиці рисами.

Риса

Вуж

Жаба

Вовк

Спосіб руху

повзає

стрибає і плаває

ходить і бігає

Особливість способу руху

     

Орган чи частина тіла, що забезпечує

рух

     

Особливості будови органу чи частини тіла, що забезпечує рух

     

Порівняй риси руху цих трьох тварин. Зависновкуй, які особливості є в кожної з них, що дозволяють їй рухатися відповідним чином.

Тому, для тварин, що рухаються у різний спосіб, схема виглядатиме інакше. У них різний спосіб руху, що вимагає відмінних органів, які забезпечують рух за різним принципом.

Це залежить від того, у яких умовах живе тварина. Так, пінгвіни, що живуть на берегах, гарні пірнальники і живляться за рахунок їжі, добутої у воді. А уміння літати стало їм непотрібним, бо усе, що треба, є у воді чи на землі. Тому їх крила вкоротилися, а пір'я — ущільнилося. І тепер їх крила більше схожі на плавці. Страуси живуть на відкритих місцевостях, де харчуються рослинністю та дрібними тваринам, яких достатньо довкола. І ще на них мало хто полює. Тому потреба втікати в повітря зникла й страуси змогли стати важкими великими птахами. їх крила вкоротилися за відсутності потреби в них, а ноги розвинулися для швидкої втечі бігом. Грак же добре літає завдяки крилам. Завдяки двом ногам птах ходить по землі, нахиляючися з боку на бік.. Тож він може пересуватися по землі стрибками під час їжі і тікати в небо за першої небезпеки.

Увідповідни рухові пристосування тварини і функцію/значення цього пристосування

1 необхідність шукати їжу у різних частинах великої водойми

2 потреба у тривалому перебуванні в повітрі, щоб помітити і напасти на жертву

3 щоб знайти поживу потрібно проривати ходи в ґрунті

4 для утечі від хижака треба швидко бігати

А широкий горизонтальний плавник на хвості Б потужні плоскі лапи з кігтями В широкі крила

м'язисті гнучкі передні й задні кінцівки

Прочитай опис реальної тварини. Які способи руху найімовірніше вона використовує?

Розмір тіла великий, до 90 см. Розмах крил 34-37 см. Крила широкі, з загостреними кінцями. Дві лапи чорні, між розставленими пальцями ніг — перетинки. Добре розвинуті м'язи задніх кінцівок. Шия довга і витягнута.

Уяви собі тварину, якій треба добре лазити по деревах, щоб дістатися плодів. Завдяки яким органам чи частинам тіла найкраще це робити? Як вони мають виглядати та працювати?

Повернися до таблиці спільних і відмінних рис тварин, які рухаються у різний спосіб, що було зроблено на с. 56 Поясни причини подібності у будові між тваринами, що рухаються однаково, та відмінності між групами тварин, що рухаються у різний спосіб. Скористуйся своїми знаннями про пристосування тварин до відповідних умов життя завдяки наявності різних способів руху, органів та частин тіла, задіяних у цьому русі.

Завдання

1. Запиши найважливішу ідею, яку ти зрозумів у цій темі, а поряд те, що лишилося не до кінця зрозумілим.

2. Визнач принцип, що забезпечує повзання.

А опора на частину поверхні тіла для підняття над землею і переміщення іншої Б опора на одну кінцівку, відрив усіх кінцівок від поверхні, і потім опора на іншу кінцівку В почергова зміна кінцівок, на які здійснюється опора

Г швидкі рухи виростами тіла для відштовхування від середовища, що оточує тіло зусібіч

3. Які з двох тварин рухаються однаковим способом?

А крокодил і гадюка В бабка й кажан

Б слимак і корова Г кріт і дощовий черв'як

4. Співстав тварину та спосіб її руху.

А плавання за допомогою рухів виростів тіла

1 вуж

Б плавання за допомогою вигинів тіла

2 дельфін

В плавання за допомогою вигинів виростів тіла

3 медуза коренерот

Г реактивний рух

 

5. За зовнішнім виглядом тварини визнач яким /якими способами вона може рухатися.

6. Як ти знаєш, весла човнів подібні за будовою та принципом роботи на плавці риб. Пригадай інші приклади створених людиною механізмів руху, подібних на ті, що є в природі.

7. Змії, черви та вугрі мають видовжену форму тіла, але рухаються в різних середовищах різними способами. Поясни це протиріччя.

8. Багато тварин мігрують — періодично переміщуються на великі відстані між різними середовищами: птахи відлітають у теплі краї восени і вертаються навесні, лососі мігрують з морів у річки для розмноження тощо. Обери способи руху, які найкраще використовувати під час таких міграцій. Обґрунтуй свій вибір.

9. Доведи, що спосіб руху тварини залежить від умов, у яких тварина переміщується.

10. Переглянь кліп з анімаційного фільму «Пінгвіни Мадагаскару».

Зафіксуй про які якості пінгвінів там йдеться. Перевір, це факт чи вигадка авторів. Якщо вигадка, то чому вони так подали якості пінгвінів.

11. Знайди в інтернеті інформацію, як учнівство може долучитися до дослідження пінгвінів. Які ключові слова потрібно використати для пошуку?

20 січня відзначають день обізнаності про пінгвінів. Підготуй пост в со-цмережу щодо цієї події.

12. Переглянь відеоблог біолога Олексія Коваленка «Довколаботаніка».

Напиши коротку новину для свого класу на тему «Як способи руху тварин впливають на історію ботаніки».

 

Це матеріал з підручника "Пізнаємо природу" 5 клас Шаламов, Ягенська

 
Попередня сторінка:  7. Класифікація корисних копалин, гірс...
Наступна сторінка:   9. Моделювання будови квітки^