Інформація про новину
 • Переглядів: 749
 • Дата: 4-02-2019, 09:07
4-02-2019, 09:07

Підручник Зарубіжна Література 10 клас Волощук читати онлайн

Категорія: Зарубіжна література, Підручники


Наступна сторінка:   Підручник Зарубіжна література 11 клас...

 Рік видання: 2018

 Видавництво: "Генеза"

 Автори: Євгенія Волощук, Володимир Звиняцьковський, Оксана Філенко


 

Зміст

 1. Оригінальна і перекладна література в сучасному світі. "Школа по ...
 2. «Нормальні діти»: античність - колиска європейської культури
 3. Від Середньовіччя до Відродження. Данте Аліг'єрі
 4. Гуманізм і гуманісти
 5. Проза і поезія пізнього романтизму та переходу до реалізму XIX ст ...
 6. Для чого люди пишуть і читають вірші?
 7. На зорі реалізму
 8. На вершинах психологічного роману
 9. Життя як дзеркало літератури
 10. Нам необхідна духовність у повсякденному житті
 11. Від романтизму до символізму
 12. Імпресіонізм і символізм
 13. Нова драма
 14. Бібліотеки - це свобода
 15. Повторення і узагальнення вивченого з курсу "Зарубіжна літератур ...
 16. Словник літературознавчих термінів

 


 

Путівник до підручника

Шановні друзі, вітаємо вас із переходом до старшої школи! У зв’язку із цим у вашому особистому та шкільному житті відбудеться чимало змін. Новим буде й підручник із зарубіжної літератури. Раніше ви навчалися орієнтуватися в мікрокосмі художнього тексту за окремими фрагментами літературних творів. Тепер підручник допоможе вам увійти в макрокосм культури. Разом ми читатимемо повні тексти видатних творів, на яких тримається західна цивілізація, і спробуємо системно осягнути європейську та американську літературу.

Історія свідчить: коли певна цивілізація втрачає повагу й інтерес до знакових текстів своєї культури, її існування припиняється. Зазвичай у таких випадках народжується нова цивілізація, але ніколи ще людське суспільство не мало таких потужних засобів фізичного самознищення, як нині. Отже, загибель однієї із сучасних цивілізацій може призвести до зникнення людства як такого. Щоб запобігти лиху, візьмемося до рятівного читання і намагатимемося робити це компетентно.

Слово «компетентність» походить від латинського «competentia», що в перекладі означає «поінформованість, обізнаність із певним колом питань». Однак ідеться не лише про здобуті знання, а й про вміння застосовувати їх на практиці. Так, читача можна назвати компетентним, якщо він ознайомився з інформацією про авторів прочитаних творів, засвоїв відповідні літературознавчі поняття і водночас уміє реалізувати свої знання в усних і письмових висловлюваннях, переконливо аргументує власну думку під час дискусій. Такі читачі можуть порівнювати різні художні тексти, знаходити потрібні додаткові відомості, розв’язувати творчі завдання. У своєму житті вони спираються на висновки, зроблені з прочитаного.

Стати такими читачами, тобто набути належної літературної (читацької) компетентності, вам допоможе наш підручник. Працювати з ним буде цікаво й зручно завдяки різноманітним за змістом рубрикам. Ознайомтеся з ними.

«Механізми культури» - цією рубрикою позначено культурологічну лінію підручника, а саме матеріали, спрямовані на висвітлення літературних явищ у широкому культурному контексті.

«Механізми творчості», що втілює літературознавчу лінію, містить визначення літературознавчих понять, які допоможуть вам формувати уявлення про закони існування й розвитку красного письменства.

«Механізми подібності» реалізує компаративну лінію, тобто пропонує порівнювати між собою різноманітні літературні твори, явища й факти, простежувати зв’язки між літературами різних країн тощо.

«З погляду совісті» наголошує на інформації, що потребує моральної оцінки.

«З погляду інших наук» збагачує нашу розмову про літературу відомостями з таких наук, як історія, філософія, географія та інших.

«Український погляд» виявляє зв’язки між творами зарубіжних авторів та українською культурою, що є складовою загальнокультурної компетентності.

Рубрика запитань і завдань «Ви це знаєте», розміщена перед інформаційними текстами, завдячує своєю назвою відомому вислову «Немає студента, який нічого не знає: кожен знає принаймні дещо». Переконані, що опанування нового матеріалу буде продуктивнішим, якщо ви розпочнете його з активізації знань, набутих раніше.

Запитання і завдання для закріплення вивченого подано під рубриками «Перевірте себе» та «Запитання і завдання для компетентних читачів». У цих блоках запитань і завдань містяться додаткові рубрики, спрямовані на розвиток ключових (тобто найголовніших) компетент-ностей, що допоможуть вам будувати власне життя й стосунки з іншими людьми, бути яскравою особистістю. Зокрема, рубрика «Подискутуймо!» розвиватиме вашу громадянську компетентність, найважливішими ознаками якої є наявність власної думки щодо питань суспільного життя і здатність обстоювати свої переконання. Рубрики «Групова робота» та «Робота в парах» спрямовані на формування вашої соціальної компетентності, тобто вміння співпрацювати. Крім іншого, ці три рубрики сприятимуть поглибленню комунікативної компетентності, що впродовж навчання в школі полягає в умінні спілкуватися з однокласниками.

У блоках запитань і завдань є також рубрика «Творчий проект», спрямована на розвиток творчої компетентності, та рубрика «Мандруємо Інтернетом», призначена для розвитку інформаційно-цифрової компетентності, тобто навичок знаходити, упорядковувати, зберігати й презентувати потрібну інформацію за допомогою сучасних технічних засобів та Інтернету.

Чимало запитань і завдань спрямовано на те, щоб ви вміли навчатися самостійно, а також розвивали свою мовну компетентність, читаючи твори зарубіжних письменників не лише в найкращих українських перекладах, а й в оригіналі.

Художні твори завжди перегукуються з реальним життям. Наприклад, ви знаєте, як важливо дбати про довкілля. На позір, пов’язана із цим завданням екологічна компетентність не стосується вивчення літератури. Однак, читаючи пейзажну лірику, про яку йтиметься в підручнику, ви навчитеся відчувати зв’язок людини з усім сущим так само тонко, як відчувають його талановиті поети.

У пропонованому підручнику є чимало цікавого й водночас корисного для вашого читацького, морального та особистісного розвитку. Тож бажаємо вам успішного навчання, яскравих вражень і змістовних дискусій!

Автори
Наступна сторінка:   Підручник Зарубіжна література 11 клас...^