Інформація про новину
  • Переглядів: 245
  • Дата: 15-06-2022, 18:37
15-06-2022, 18:37

2. Із чого складається все в природі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  1. Вступ. Значення природничих знань дл...
Наступна сторінка:   3. Речовини навколо нас

Що ви пам'ятаєте про атоми та молекули?

Атоми

Над питанням «Із чого складаються всі речовини» замислювалися багато науковців із давніх часів. Першим, хто сформулював відповідь, був давньогрецький філософ Демокрит, і сталося це близько 2000 років тому.

Розмірковуючи про будову всіх речовин, він дійшов висновку, що тіла мають складатися з дуже маленьких частинок — атомів. Давньогрецькою атомос означає «неподільний». Демокрит уважав, що будь-яке тіло неможливо дрібнити нескінченно. Тіло подрібниться до настільки маленьких частинок, що далі їх подрібнити буде неможливо. Саме тому ці частинки Демокрит і назвав атомами.

Цікаво, що існування атомів було підтверджено значно пізніше, лише близько 300 років тому. Отже, Демокрит мав рацію!

Сьогодні достеменно відомо, що атоми дійсно існують. Атоми — дуже маленькі частинки. Якщо б ми могли в ряд помістити 10 мільйонів атомів, то вони вишикувалися б у нитку завдовжки лише 1 мм. Атоми неможливо побачити оком або у звичайний мікроскоп. Їх видно лише в потужний електронний мікроскоп.

Демокрит би дуже здивувався, але сьогодні відомо, що атоми можна розділити! У кожному атомі є дуже малесеньке ядро, навколо якого швидко й хаотично обертаються електрони. Вони утримуються разом унаслідок наявності електричного заряду. Ядро атома завжди позитивно заряджене, а електрони — негативно. Протилежно заряджені частинки притягуються та утримуються разом, утворюючи атом (мал. 2.1).

І це не все! У ядрі атомів можна виявити ще менші частинки, про що ви дізнаєтеся на уроках хімії і фізики. Можливо, атоми не розкрили нам усіх своїх таємниць, але слово «атом» (неподільний) залишилося в науці.

Хімічні елементи

На сьогодні відомо понад 10 мільйонів речовин. Така їх кількість не могла б утворитися, якщо б усі атоми були однаковими.

Достеменно відомо про можливість існування 118 різновидів атомів, які називають хімічними елементами. Усі хімічні елементи зібрані в головний для хімічної спільноти довідник — Періодичну систему елементів, яку ви могли побачити в кабінеті хімії.

Атоми різних хімічних елементів відрізняються за масою, розмірами й іншими властивостями. Головне, що атоми різних хімічних елементів можуть об’єднуватися в різноманітні частинки й утворювати безліч речовин.

Кожний хімічний елемент має свій символ і назву. За назвою деяких елементів можна дізнатися про їхні певні властивості (мал. 2.2). Приміром, найменші в природі атоми — це атоми хімічного елемента, який називають Гідроген і позначають символом Н. Назва Гідроген походить від двох давньогрецьких слів гідро — «вода» і генео — «народжую». Тобто Гідроген — це той, що народжує воду. І дійсно, утворення води неможливе без атомів Гідрогену.

Молекули

Атоми в природі зазвичай не існують окремо. Хіба що в глибокому космосі трапляються поодинокі атоми Гідрогену та інших хімічних елементів.

Атоми об’єднуються один з одним, утворюючи різноманітні частинки, зокрема молекули. Саме молекули зумовлюють, якою буде речовина: буде вона безбарвною чи забарвленою, твердою чи крихкою, здатна горіти чи ні тощо.

Молекул може існувати дуже багато. В одну молекулу можуть сполучатися різне число атомів, причому як однакових, так і різних. Наприклад, молекула води складається з трьох атомів, а молекула кисню — з двох. А існують молекули, що містять десятки й навіть тисячі атомів (мал. 2.3).

Здатність атомів сполучатися в різноманітні молекули зумовлює існування величезної кількості речовин.

1. Які частинки називають атомами?

2. Наведіть приклади хімічних елементів і молекул.

 

Це матеріал з підручника "Довкілля" 5 клас Григорович 2022

 
Попередня сторінка:  1. Вступ. Значення природничих знань дл...
Наступна сторінка:   3. Речовини навколо нас^