Інформація про новину
  • Переглядів: 250
  • Дата: 15-06-2022, 19:04
15-06-2022, 19:04

25. Поняття про корисні копалини та їх види

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  24. Поняття про координати
Наступна сторінка:   26. Що можна побачити на небосхилі

Погляньте навколо та назвіть предмети, які вас оточують. Як ви вважаєте, із чого вони утворені? Ви, можливо, помітили, що деякі тіла виготовлені зі штучних матеріалів, а інші — з природних, як-от ніжки ваших парт, скло у вікні, крейда, якою пишете на дошці, та навіть стрижень вашого олівця.

Люди з давніх-давен користуються багатствами природи. Спочатку це були вода, пісок, деревина. Але згодом людство навчилося добувати й інші корисні речовини, зокрема з-під землі. Мінерали й гірські породи, які люди використовують у своїй діяльності, називають корисними копалинами.

За фізичним станом виділяють тверді, рідкі й газуваті корисні копалини.

Залежно від використання, корисні копалини поділяють на три типи: паливні, рудні, нерудні.

До паливних корисних копалин відносять ті, що використовують для підтримання вогню, обігріву приміщень, у промисловості. Це торф, природний газ, нафта, кам’яне вугілля (мал. 25.1). Із нафти виготовляють бензин, дизельне пальне тощо.

До рудних корисних копалин належать металічні руди та самородні метали. Насамперед це залізні руди, алюмінієві руди, золото, срібло.

Із залізної руди (мал. 25.2 на с. 84) виготовляють залізо для металевих конструкцій, корпусів автомобілів, батарей, огорож, знарядь праці та багато чого іншого.

Золото та срібло використовують для виготовлення прикрас, а також в електроніці.

Нерудними корисними копалинами є крейда, граніт, мармур (мал. 25.3 на с. 84), пісок, вапняк та інші. Їх найчастіше використовують як будівельну сировину. З них виготовляють цеглу, ними оздоблюють стіни приміщень тощо.

Пригадайте будову Землі.

Корисні копалини України

В Україні видобувають близько 100 видів корисних копалин. Наша країна багата на залізну руду, марганцеву руду, кам’яне вугілля, графіт, сірку, титанові руди, глини. Україна посідає одне з перших місць у світі за запасами цих корисних копалин. Видобувають на території України й інші корисні копалини в меншій кількості, зокрема газ, нафту, торф, буре вугілля, руди кольорових металів, а також нерудні корисні копалини. У надрах землі України є багато родовищ мінеральних вод: Трускавецьке, Моршинське, Березівське, Миргородське.

Добування та раціональне використання корисних копалин

Люди навчилися знаходити родовища і видобувати корисні копалини різними способами. Для видобутку твердих копалин використовують шахтний і кар’єрний способи. У шахтах добувають копалини, що перебувають глибоко в надрах Землі, а в кар’єрах — ті, що залягають близько до поверхні. Існує й свердловинний спосіб, який підходить для видобутку рідких і газуватих корисних копалин.

Останнім часом перед людством постала проблема раціонального використання корисних копалин, оскільки їх запаси є вичерпними. Ці речовини утворювалися впродовж сотень тисяч років, а людство їх видобуває дедалі більше.

Аби зберегти ці природні запаси для наступних поколінь, потрібно зменшувати обсяги добування копалин. Це можливо завдяки винайденню нових, штучних речовин, які можуть замінити природні. Видобувні підприємства мають застосовувати нові технології для зменшення втрат під час видобутку й обробки копалин, зменшення відходів або їх використання в інших галузях (безвідходне виробництво). Також люди навчилися використовувати сировину повторно. Наприклад, вироби з металів здають на вторинну переробку та виготовляють нові.

Корисні копалини поділяють на паливні, рудні, нерудні. Більшість предметів, які оточують нас, вироблені з корисних копалин.

1. Що таке корисні копалини?

2. Які корисні копалини ви знаєте?

3. Що таке раціональне використання корисних копалин?

ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ ЗАВДАННЯ

1. Знайдіть інформацію щодо використання компасів у давні часи різними народами та їх улаштування.

2. Сьогодні достовірно відомо, що Земля являє собою кулю, яка обертається навколо Сонця. А які ще були уявлення щодо будови світу в давні часи в різних культурах і цивілізаціях?

3. Охарактеризуйте відомі вам гіпотези щодо виникнення Місяця як природного супутника Землі. За результатами роботи підготуйте презентацію.

4. Чи відбувалися повні сонячні затемнення, які можна було спостерігати у вашій місцевості? А неповні? Чи відбудуться такі явища в майбутньому?

5. Чи є у вашій місцевості родовища будь-яких корисних копалин? Як їх використовують?

6. Знайдіть будь-яке повідомлення в масмедіа (газети й журнали, зокрема електронні, репортаж по телебаченню, соціальні мережі, відео на порталі Youtube тощо) про глобальне потепління. Висловіть своє ставлення щодо інформації, наведеної в цьому повідомленні.

7. Поясніть, чому паралелі та меридіани назвали саме так.

ОБГОВОРІТЬ У ГРУПАХ

1. Як ви вважаєте, чому під час спускання космічних кораблів на поверхню Місяця не використовують парашути? Чи можливо їх використовувати на Марсі?

2. Чи можливо літати на гвинтокрилі на Місяці та на Марсі?

3. Слово мантія походить від грецького слова й означає «вовняний плащ». Цим словом позначали урочистий одяг королів, чиновників та науковців.

А як ви вважаєте, чому цим словом назвали один із шарів Землі. Що спільного в мантії Землі та мантії-одягу?

4. Як ви вважаєте, чому квітки багатьох квітів закриваються на ніч та відкриваються зі сходом сонця? Для чого квітка соняшника повертається до сонця?

5. Поміркуйте, як можна пояснити внутрішню будову Землі на прикладі вареного яйця.

6. Згідно з висновками науковців, Місяць потроху віддаляється від Землі. Як це вплине на сонячні затемнення в майбутньому?

7. Як ви вважаєте, чи можна пояснити утворення гір і впадин рухом літосферних плит?

8. Поясніть, чи станеться що-небудь зі зміною пір року, якщо Земля обертатиметься навколо Сонця у зворотному напрямі.

9. Згідно із сучасною гіпотезою, перші живі організми з’явилися у воді, а наявність припливів і відпливів сприяло появі наземних рослин і тварин. Як це можна пояснити?

10. Іноді, щоб безпечніше підійти ближче до берега або ввійти в бухту, капітан морського судна чекає на приплив. Поясніть, для чого.

11. Герої роману Чарльза Діккенса «Великі надії» пересувалися по річці Темзі (Англія). Прочитайте уривок з роману. Ми зійшли в човен і відчалили. Герберт усівся на носі, а я біля руля. Було о пів на дев’яту, час майже повного припливу.

План був наступний: відплив почнеться о дев’ятій і буде нам попутний до третьої. Потім, до ночі, ми будемо гребти (веслувати) проти припливу. До того часу ми дійдемо до більшого колена річки, нижче Гревзенда; там вона широка, а берега її мало населені.

Поясніть, рухалися вони в бік океану чи від нього. Що має на увазі герой роману, коли говорить, що «відплив ... буде нам попутний». Чи змінюють напрям руху герої, зважаючи на те, що спочатку для них відплив попутний, а потім вони веслуватимуть проти припливу?

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ЗАВДАННЯ

Моделювання Пангеї

Вам знадобляться: саморобні пазли — вирізані контури всіх шести материків.

Розкладіть на столі пазли всіх материків за порядком від найбільшого до найменшого. Потім розмістіть їх так, як вони розташовані на сучасній карті світу. Поєднайте материки в один суцільний суходіл — складіть разом усі пазли в одну картинку.

Якщо скласти пазли, то видно, що раніше це був один-єди-ний материк. Але деяких частин пазлів не вистачає. Чому? Ці менші частини суші, ймовірно, відкололися від материків і стали островами або затопилися водою.

Отже, ми отримали модель поверхні Землі в минулому — материки Гондвану й Лавразію.

Дослідження силових ліній магнітного поля

Помістіть будь-який магніт на аркуш паперу або іншу гладку світлу поверхню.

Акуратно, аби не розсипати на підлогу, посипайте на магніт залізний порошок.

Несильними рухами назад-уперед та ліворуч-праворуч струсіть аркуш, аби силові лінії навколо магніту виявилися виразніше.

Замалюйте або сфотографуйте результат. За малюнком силових ліній визначте полюси магніту.

Визначення географічних координат

Використовуючи мапу України, визначте географічні координати (приблизно) українських міст-мільйонників (Київ, Дніпро, Львів, Одеса, Харків), а також вашого населеного пункту, якщо він відсутній у переліку.

Складання картосхеми місцевості

Визначте невелику ділянку місцевості довкола школи, вашої домівки або будь-якого іншого об’єкта, картосхему якого ви хотіли б скласти.

Придумайте позначки, якими ви б хотіли позначити різні об’єкти на вашій картосхемі (будівлі, дерева, дороги, паркани тощо).

Складіть картосхему та презентуйте її своїм однокласникам / однокласницям. Дізнайтеся, чи впізнали вони, картосхему якої місцевості ви склали?

Вивчення наборів корисних копалин

Дослідіть виданий вам набір корисних копалин.

Запропонуйте ознаки, за якими можна їх класифікувати (розділити на різні групи).

ДОВГОСТРОКОВІ ПРОЄКТИ

Визначення зміни кута падіння променя світла від Сонця на поверхню Землі впродовж року

Визначте місце, у якому ви зможете розмістити гномон і здійснювати свої спостереження (удома або в школі).

Визначте певний час, у який ви будете здійснювати спостереження. Зручніше обрати час, у який щось точно відбувається у вашому житті: закінчення уроку «Довкілля», ви повертаєтеся зі школи, полудень або інше.

Принаймні один раз на тиждень у сонячний день вимірюйте кут падіння сонячного світла, використовуючи гномон і транспортир.

Результати вимірювання позначайте на графіку.

Підготуйте презентацію, у якій розкажіть про вашу роботу та її результати.

Орієнтування на місцевості

Дізнайтеся правила заходу з орієнтування на місцевості.

Оберіть певну місцевість, на якій ви бажаєте здійснити цей захід у межах шкільної будівлі, території школи, навколо вашого будинку тощо).

Складіть кілька варіантів завдань з орієнтування для ваших однокласників / однокласниць, родичів або друзів.

Разом із дорослими сплануйте проведення цього заходу.

Після заходу підготуйте звіт, у якому розкажіть про підготовку та проведення заходу.

Дослідження поширення променів світла

Оберіть об’єкти, використовуючи які ви можете змоделю-вати: 1) утворення тіні та напівтіні; 2) сонячне та місячне затемнення. Для цього можна використати кулі або м’ячі різних розмірів, різні джерела світла, зокрема ліхтарики.

Використовуючи обрані об’єкти, дослідіть утворення тіні та напівтіні, змінюючи відстань між кулею та джерелом світла, а також між кулею та екраном.

Сформулюйте умови утворення тіні та напівтіні.

Використовуючи кулі для моделювання Землі та Місяця, дослідіть утворення тіні від Місяця на Землі й тіні від Землі на Місяці. Змінюючи розташування кульок, сформулюйте умови: 1) утворення сонячного та місячного затемнень; 2) можливості спостереження повного та неповного сонячного і місячного затемнень.

Підготуйте звіт, у якому розкажіть про підготовку та проведення вашого дослідження, а також сформульовані висновки.

 

 

Це матеріал з підручника "Довкілля" 5 клас Григорович 2022

 
Попередня сторінка:  24. Поняття про координати
Наступна сторінка:   26. Що можна побачити на небосхилі^