Інформація про новину
  • Переглядів: 160
  • Дата: 15-06-2022, 20:46
15-06-2022, 20:46

36. Поняття про ґрунти

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  35. Багатства ланів та сільськогоспода...
Наступна сторінка:   37. Технології обробки ґрунтів

Яка роль ґрунту в житті рослин?

Склад ґрунту

Усі живі організми так чи інакше взаємодіють із поверхнею Землі, що представлена ґрунтом. Ґрунт — це верхній пухкий родючий шар Землі, у якому ростуть рослини та живуть тварини. Між грудочками ґрунту є маленькі порожнини, заповнені повітрям і водою. Саме це робить його пухким, полегшує ріст рослин та життєдіяльність ґрунтових тварин. Ґрунт не однорідний, він складається з різних органічних і неорганічних компонентів. Серед неорганічних речовин у ґрунті переважають пісок, глина, вода, повітря, мінеральні солі. Гумус, або перегній, — органічна складова ґрунту, це продукти життєдіяльності або гниття різних мікроорганізмів. Чим більше гумусу в ґрунті, тим він родючіший.

Види ґрунтів

Залежно від складу й властивостей розрізняють кілька видів ґрунтів.

Після дощу на ділянках із глинистими ґрунтами часто можна побачити калюжі.

Чорноземи — це найродючіші ґрунти, бо мають найбільшу кількість гумусу серед усіх видів ґрунту — до 9 %. Тоді як у піщаних і глинистих ґрунтах уміст гумусу не більше 3 %. Чорноземи сформувалися за умов недостатньої зволоженості степів. Тож найбільше їх у лісостеповій і степовій зонах України.

А на Заході України та Поліссі за умов значної вологості та рослинності мішаних лісів сформувалися переважно піщані й глинисті ґрунти, а також їхні перехідні форми.

Екологічні проблеми ґрунтів

У процесі життєдіяльності рослини вбирають воду разом із мінеральними речовинами з ґрунту. У природі цей механізм налаштований: одні організми відмирають, а їхні рештки забезпечують життя іншим організмам. Такий кругообіг речовин існував мільйони років.

Але людина розпочала засівати лани й порушила цей баланс, оскільки забирала урожай для своїх потреб. До того ж різні культурні рослини в різній кількості споживають поживні речовини. Із часом ґрунти виснажувалися. Тому фермери почали вносити в ґрунт добрива — речовини, що використовують для підживлення рослин і поліпшення родючості ґрунтів (мал. 36.1 на с. 125).

Останнім часом аграрії стикаються з виснаженням не лише речовинного складу ґрунту, але й зі зменшенням видового складу мікроскопічних мешканців ґрунту. Більшість бактерій і грибів, що підтримують якість ґрунтів, страждають від надмірного використання добрив людиною. Також унаслідок застосування добрив у ґрунті стає менше дощових червів, які, пропускаючи ґрунт і рештки рослин через свій стравохід, збагачують ґрунт поживними речовинами, роблять його рихлим і покращують проникнення в нього води й повітря (мал. 36.2).

Неправильне використання ґрунтів може призвести до ерозії. Ерозія ґрунтів — це процес руйнування ґрунтового покриву або гірських порід водним потоком, вітром, льодом тощо. У результаті ерозії утворюються яри, балки та річкові долини (мал. 36.3).

Природна ерозія сприяє повільному формуванню рельєфу на планеті, проте антропогенна ерозія (та, що спричинена нераціональною людською діяльністю) відбувається значно швидше за природну.

Ґрунти — це верхній родючий шар земної поверхні, що забезпечує поживними речовинами і місцем проживання велику кількість організмів. Неправильне використання ґрунтів людиною призводить до їх збіднення та ерозії.

1. Що таке ґрунт?

2. Які складові ґрунту ви знаєте?

3. Які види ґрунтів ви знаєте? Чим вони відрізняються?

4. Що таке добрива?

5. Що таке ерозія ґрунтів і до чого вона призводить?

 

Це матеріал з підручника "Довкілля" 5 клас Григорович 2022

 
Попередня сторінка:  35. Багатства ланів та сільськогоспода...
Наступна сторінка:   37. Технології обробки ґрунтів^