Інформація про новину
  • Переглядів: 137
  • Дата: 15-06-2022, 20:54
15-06-2022, 20:54

Словник термінів до підручника "Довкілля" Григорович

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  45. Екосистеми пустель
Наступна сторінка:   1. Сонячна система

Атоми — найменші хімічно неподільні частинки речовини, що складаються з ядра та електронів.

Багатоклітинний організм — організм, тіло якого складається з великої кількості клітин.

Бактерії — мікроскопічні одноклітинні організми.

Біологія — наука, що вивчає живі організми.

Висотна поясність — зміна природних зон від підніжжя гір до вершин.

Відплив — зменшення рівня води в морях і океанах унаслідок дії Місяця та Сонця.

Всесвіт — усі космічні тіла і простір між ними.

Гейзери — джерела, які час від часу викидають фонтани гарячої води та пари.

Генетика — наука про зберігання і передачу спадкових ознак організмів.

Географія — наука, що вивчає Землю: природу, населення, господарську діяльність людини, взаємодію людей і природи.

Глобус — об’ємна модель Землі.

Градусна сітка — система умовних ліній (меридіанів і паралелей) на географічних картах і глобусах.

Гумус, або перегній, — органічна складова ґрунту, що утворюється в результаті розкладу решток організмів і продуктів їх життєдіяльності.

Ґрунт — верхній пухкий родючий шар землі, у якому ростуть рослини та живуть тварини.

Дихання — процес, який забезпечує поглинання організмами кисню з повітря, використання його в процесах життєдіяльності організмів та видалення вуглекислого газу.

Добрива — речовини, які використовують для підживлення рослин і поліпшення родючості ґрунтів.

Екватор — умовна лінія, що розділяє Землю на дві півкулі; найбільша довжина окружності Землі.

Електрогенератор — пристрій, усередині якого з великою швидкістю обертається металевий стрижень (вал), унаслідок чого утворюється електричний струм.

Ерозія ґрунтів — процес руйнування ґрунтового покриву або гірських порід водним потоком, вітром, льодом тощо.

Живлення — отримання організмами органічних і неорганічних речовин для життєдіяльності з навколишнього середовища.

Землетрус — підземний поштовх, який супроводжується коливанням ділянки поверхні Землі.

Земна вісь — уявна лінія, навколо якої обертається Земля; нахилена під кутом 66°33 до площини орбіти Землі навколо Сонця.

Земна кора — верхній твердий шар Землі.

Клітина — найменша функціональна частина організму.

Корисні копалини — мінерали й гірські породи, які люди використовують у своїй діяльності.

Літосфера — земна кора разом із верхньою частиною мантії.

Маса тіла — одна з головних властивостей тіла або частинки; характеризує, скільки зусиль необхідно докласти, щоб змінити швидкість тіла або зрушити його з місця.

Матеріали — речовини або їх суміші, з яких виготовляють тіла або предмети.

Меридіани — умовні лінії на глобусі та карті; найкоротші лінії, що з’єднують два полюси Землі.

Міраж — явища відбиття та перетворення світлових променів у шарах атмосфери з різною температурою повітря.

Мітохондрія — органела, що перетворює поживні речовини та кисень на енергію для потреб організму.

Молекула — найменша частинка речовини, що визначає її хімічні та фізичні властивості.

Обмін речовин — процес надходження поживних речовин та енергії із навколишнього середовища та їх перетворення.

Одноклітинний організм — організм, тіло якого складається лише з однієї клітини.

Орбіта — траєкторія руху тіла в космічному просторі навколо іншого тіла.

Органела — частина клітини, що виконує певну функцію.

Організми — тіла живої природи, яким властиві розмноження, ріст і розвиток, обмін речовин, дихання й живлення.

Паралелі — умовні лінії на глобусі та карті, паралельні екватору.

Подразливість — здатність організмів реагувати на вплив довкілля.

Приплив — збільшення рівня води в морях і океанах унаслідок дії Місяця та Сонця.

Природні зони — великі комплекси Землі, що сформовані під дією певного клімату (співвідношення вологи і тепла).

Природознавство — наука про природу.

Пустеля — тип місцевості з посушливим кліматом, розрідженою рослинністю або її відсутністю.

Рівнодення — доба, коли світловий день дорівнює ночі (23 вересня і 21 березня).

Розмноження — здатність організмів відтворювати подібні собі організми.

Світло — один із різновидів енергії, що може бачити людина.

Система органів — сукупність органів, що виконують спільну функцію.

Сонячна система — скупчення великих і малих тіл, які обертаються навколо Сонця певними орбітами.

Теплокровні тварини — тварини, які здатні підтримувати сталу температуру свого тіла незалежно від температури довкілля.

Фізика — наука, що вивчає явища в природі, зокрема рух, електрику, магнетизм, світіння тощо.

Фотосинтез — перетворення води й вуглекислого газу в рослинах на поживні речовини та кисень під дією сонячного світла.

Хімія — наука, що вивчає речовини та їх перетворення.

Хлоропласти — зелені органели клітин рослин, у яких відбувається фотосинтез.

Холоднокровні тварини — тварини, які не здатні підтримувати сталу температуру свого тіла.

Цитоплазма — рідке середовище клітин, у якому відбуваються процеси та рухаються органели.

Червона книга України — природоохоронний документ, у якому перелічені рідкісні та зникаючі види організмів.

Чумацький Шлях, або Молочний Шлях, — галактика, до якої належить Сонячна система.

Ядро клітини — органела, що наявна в клітинах еукаріотів і містить спадкову інформацію.

 

Це матеріал з підручника "Довкілля" 5 клас Григорович 2022

 
Попередня сторінка:  45. Екосистеми пустель
Наступна сторінка:   1. Сонячна система^