Інформація про новину
  • Переглядів: 192
  • Дата: 16-06-2022, 19:06
16-06-2022, 19:06

2. Земля як система

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  1. Сонячна система
Наступна сторінка:   3. Явища й об'єкти природи

Поміркуйте

Як Сонце та Місяць упливають на нашу планету?

Пригадайте

Чому відбувається зміна дня та ночі?

Чому відбуваються сезонні зміни в природі?

Чому поверхня Землі нагрівається нерівномірно?

Що таке теплові пояси?

Планета Земля

Земля — це планета, на якій ми живемо, одна з восьми планет нашої Сонячної системи і поки що єдине відоме місце у Всесвіті, де є життя (мал. 2.1).

Дізнайтеся більше

Земля — єдина планета в Сонячній системі, не названа на честь грецького чи римського бога або богині. Слово «земля» спочатку означало ґрунт і поверхню нашої планети. І все ще означає, коли ми пишемо це слово з маленької літери. А коли ми пишемо слово «Земля» з великої літери, це значить, ідеться про планету.

Сонце — джерело світла та тепла на Землі

Земля отримує від Сонця достатню кількість світла та тепла, необхідного для існування всього живого. Сонячне світло — це світлова енергія Сонця, а сонячне тепло — теплова енергія Сонця.

Одні об’єкти неживої та живої природи поглинають сонячні промені й нагріваються, а інші віддзеркалюють сонячне світло та не нагріваються.

Наприклад, у воді промені проникають на велику глибину — до десятків метрів, і вода в морі чи океані нагрівається. Тому океан іноді називають тепловим резервуаром нашої планети.

А сніг та льодовики відбивають сонячне світло майже повністю, тому й не нагріваються (мал. 2.2, с. 10).

Сильніше нагрівають поверхню сонячні промені, які падають на Землю прямовисно. Це відбувається

в момент, коли Сонце перебуває високо на небосхилі. І чим нижче воно стоїть над головою, тим менше нагрівається земна поверхня.

Оскільки кількість сонячного тепла, яке отримує поверхня Землі, не однакова та зменшується від екватора до полюсів, її умовно поділяють на широкі смуги — теплові пояси Землі. І саме від кількості сонячного тепла та світла, що потрапляє на цю частину земної поверхні, залежить різноманіття тваринного й рослинного світу теплового поясу.

Земля зовні є найбільш вивченою планетою Сонячної системи й має складну будову. Вона утворена з декількох оболонок, або геосфер (мал. 2.3). Кожна геосфера має свій склад і певні фізичні властивості.

Атмосфера — повітряна оболонка Землі. Вона складається з різних газів (азоту, кисню, вуглекислого газу та інших, а також водяної пари). Саме в цій оболонці відбуваються процеси, які регулюють погоду на планеті.

Літосфера — кам’яна оболонка. Вона представлена різноманітними формами рельєфу земної поверхні: горами, височинами, рівнинами, западинами.

Гідросфера — водна оболонка, яка складається з океанів, морів та вод суші — озер, річок, боліт.

Біосфера — оболонка життя на Землі. Це різні живі організми: рослини, тварини, гриби, бактерії та неклітинні форми життя — віруси. Фундатором учення про біосферу був український науковець В. І. Вернадський.

Оболонки Землі (геосфери) стикаються, взаємно проникають та взаємодіють між собою, щоб створити таке знайоме нам середовище існування — географічну оболонку.

Робота в групах

Об'єднайтеся в чотири групи: "Геологи", "Біологи", "Гідрологи" й "Метеорологи". Підготуйте презентацію, що доведе важливість оболонки Землі, яку вивчає певна професія.

Земля зсередини

Про стан і будову глибших шарів Землі існують лише припущення. Їх роблять на основі даних, одержаних різними методами досліджень, наприклад, методом буріння надглибоких свердловин.

Дані сейсмічних досліджень під час землетрусів дають підстави для виділення у внутрішній будові Землі головних шарів (мал. 2.4).

1. Земна кора — зовнішній твердий шар Землі. Її товщина складає від 5 до 70 км. Земна кора, своєю чергою, поділяється на материкову та океанічну. Материкова земна кора значно товща за океанічну.

2. Мантія — найбільший за об’ємом шар Землі. Її температура сягає 2000 °С, але через високий тиск речовина мантії перебуває у твердому стані. Земна кора разом із верхньою частиною мантії утворюють літосферу.

3. Ядро — найгарячіша та найгустіша частина Землі. Воно складається з внутрішнього твердого ядра та зовнішнього рідкого. Температура внутрішнього ядра, за припущеннями науковців, складає 6000 °С.

Найглибші свердловини Землі

Назва

Глибина, м

Берта Роджерс

9 583

КТБ-Оберпфальц

9 900

Кольська надглибока свердловина

12 262

Дізнайтеся більше

Володимир Іванович Вернадський (1863-1945)

Видатний український природознавець, засновник геохімії, біогеохімії та радіогеології. Автор учення про біосферу. Один із засновників Української академії наук

ЗапИтання для повторення й засвоєння

1. За якими ознаками виокремлюють геосфери Землі?

2. Чому різні території Землі отримують не однакову кількість сонячного тепла та світла? Наведіть приклади таких територій.

3*. Іноді внутрішню будову нашої планети порівнюють із будовою яйця. Чому?

4*. Українська письменниця Марко Вовчок 1871 року переклала фантастичний роман Жуля Верна «Подорож до центру Землі».

У ньому герої вирішили спуститися у вулкан, щоб досягнути центру Землі. Чи можлива, на ваш погляд, така подорож? Відповідь поясніть.

Ключова ідея

Земля — це планета Сонячної системи. Вона отримує від Сонця світло та тепло, необхідні для існування всього живого. Але кількість тепла не однакова та зменшується від екватора до полюсів. Залежно від цього виділяють жаркий, помірний і холодний теплові пояси.

Земля складається з геосфер: атмосфери, гідросфери, літосфери, гідросфери, що взаємодіють між собою та утворюють географічну оболонку. У внутрішній будові Землі виділяють земну кору, мантію, ядро.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  1. Сонячна система
Наступна сторінка:   3. Явища й об'єкти природи^