Інформація про новину
  • Переглядів: 165
  • Дата: 16-06-2022, 22:50
16-06-2022, 22:50

4. Біорізноманіття

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  3. Явища й об'єкти природи
Наступна сторінка:   5. Людина як система

Поміркуйте

Уявіть, що середньорічна температура в Антарктиді, де мешкають пінгвіни, знизилася на 10 градусів. Що можуть«придумати» пінгвіни, аби пристосуватися до нових умов існування?

Пригадайте

Які умови забезпечують існування життя на Землі?

Живий світ Землі

Навколишнє середовище об’єднує безліч об’єктів живої та неживої природи. Із курсу «Я досліджую світ» ви вже знаєте, що організми — тіла живої природи. Їх вивчає дивовижна наука — біологія. У перекладі з давньогрецької мови «біос» означає життя, а «логос» — учення.

Мешканці нашої планети надзвичайно різноманітні. Аби добре орієнтуватися у вивченні тіл живої природи, організми поділили на великі групи й визначили їхню приблизну кількість. До прикладу, бактерій — 30 тис., грибів — орієнтовно 100 тис., квіткових рослин — щонайменше 250 тис., а тварин — близько 1,4 млн видів.

Тіла живої природи відрізняються за виглядом, будовою, особливостями життєдіяльності тощо. Але спільними для кожного організму є процеси життєдіяльності: дихання, живлення, ріст, здатність розмножуватися, розвиватися та пристосовуватися до певних умов середовища.

Рі3н°манітність середовищ життя організмів

Немає такого куточка на Землі, де б не існували об’єкти живої природи.

Усі вони мешкають на різних материках, опановують різні середовища життя й по-різному пристосовуються до одних і тих самих умов існування: освітленості, температури, наявності повітря, зволоженості, вмісту мінеральних речовин, гумусу тощо.

Середовище існування — це та частина природи, яка оточує живі організми та взаємодіє з ними. Розрізняють наземно-повітряне, ґрунтове, водне середовище та середовище живих організмів.

Організми, які живуть у цих чотирьох середовищах, постійно взаємодіють між собою, тому між тваринами, рослинами, грибами та бактеріями утворюються численні зв’язки та взаємовідносини (мал. 4.1, с. 16).

БіорізноМаніТТя рослИн у прИроді

Рослини, або флора (сукупність усіх видів рослин на Землі), — окраса нашої планети. Вони дають

кисень для дихання, із них виготовляють продукти, ліки й речі.

Залежно від будови, рослини поділили на групи: водорості, мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини.

Водорості — група водяних рослин, у яких відсутній поділ на стебло, листя й корінь. Забарвлення водоростей різноманітне: червоне, буре, жовто-зелене.

Мохи — трав’янисті рослини. Одним із представників мохів є мох зозулин льон (мал. 4.2). Натрапити на нього можна в лісі, луках чи на болотах.

Папороті — мешканці тінистих вологих лісів і вологих ярів. Люди вирощують папороті як декоративну рослину.

Хвойні рослини — це дерева та кущі. Ялина, ялівець, туя — представники хвойної флори.

Квіткові рослини — це дерева, кущі та трав’янисті рослини. Кущі квіткових рослин можуть витися, обмотуватися, плестися. Розмножуються завдяки насінню, яке міститься в плодах.

ОсоблИвосТі рослинного світу океанів

Рослини відіграють важливу роль у житті водного середовища (мал. 4.3). Вони постачають кисень, який дуже важливий для його мешканців. Рослини здебільшого ростуть у достатньо освітлених неглибоких місцях, однак червоні водорості пристосовані існувати на великих глибинах. Тож чим глибше опускатися до дна, то світла у воді стає менше і рослинності також.

Дерев’янистих рослин із міцним стовбуром тут немає, на відміну від наземно-повітряного середовища. Лише на узбережжях центральної Америки, східної Африки, Азії та Австралії ростуть дерева мангрових лісів, що пристосувалися до життя в солоній водоймі тропіків. На відміну від водоростей, їхнє тіло поділене на органи.

Особливості рослинного світу

МаТерИКіВ

Флора наземно-повітряного середовища надзвичайно багата. Усе завдяки природним зонам, які формуються через розмаїття кліматичних умов.

Під QR-кодом на початку параграфа міститься інформація про найпоширеніші рослини природних зон різних континентів.

БіорізноМаніТТя ТВарИн у прИроді

Кожен вид організмів посідає своє місце в природі. Тварини, або фауна (сукупність усіх видів тварин), опанували всі середовища життя на Землі: водне, наземно-повітряне, ґрунт та організмове життя, тобто всередині або на поверхні організму (воші, блохи, кліщі тощо). Деякі тварини можуть поєднувати середовища життя, оскільки все залежить від їхньої життєдіяльності. До прикладу, жаба озерна живе і в наземно-повітряному середовищі, і у водному.

Пригадайте групи тварин та їхні істотні ознаки, які ви вивчили в початковій школі, користуючись інформацією під QR-кодом на початку параграфа.

Особливості ТВарИнНоГо світу океанів

Фауна Світового океану різноманітна. Зміни температур у водному середовищі не такі різкі, як у наземно-повітряному. Тварини пристосувалися до таких умов життя, оскільки температура їхнього тіла залежить від температури середовища, яке їх оточує: деякі представники тваринного світу здатні підтримувати сталу температуру тіла, як-от: ракоподібні, молюски, шкіряста черепаха тощо. Кисень у воді розріджений і розподілений нерівномірно. Наприклад, риби вбирають його за допомогою спеціалізованих органів — зябер, а ссавці — дельфіни та кити — визирають із водного середовища, аби вдихнути повітря легенями.

Скориставшись інформацією під QR-кодом на початку параграфа, пригадайте, які ще тваринні організми мешкають у Світовому океані.

ОсоблИВосТі ТВарИнНоГо світу МаТерИКіВ

Кліматичні умови Землі вплинули й на поширення фауни на планеті. Про те, як тварини пристосувалися до природних зон материків, ви прочитаєте, просканувавши QR-код на початку параграфа.

Уявіть, що вам випала можливість спуститися в глибини океану та спуститися в шахту на глибину 1 км. Яких представників тваринного світу ви б там зустріли? Намалюйте їх.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Що вивчає наука біологія?

2. За якими особливостями відрізняються представники різних груп організмів?

Що в них спільного?

3*. Поміркуйте, як зміна клімату впливає на тварин і рослин на Землі.

4*. Яке значення представників різних груп рослин і тварин у природі?

5*. Прочитайте назви організмів. Визначте правильний наголос у словах, використавши словник наголосів.

До яких груп належать ці організми?

Камбала, кропива, олень, павич, осетер, стерлядь, чорнослив, щавель.

Ключова ідея

Біорізноманіття — це всі живі організми, які населяють нашу планету. Сюди належать мікроорганізми, гриби, рослини й тварини. Усі вони пристосувалися до природних зон Землі та різноманітних умов життя: наземно-повітряного, водного, ґрунтового й організмового.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  3. Явища й об'єкти природи
Наступна сторінка:   5. Людина як система^