Інформація про новину
  • Переглядів: 446
  • Дата: 16-06-2022, 22:51
16-06-2022, 22:51

6. Методи наукових досліджень

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  5. Людина як система
Наступна сторінка:   7. Кількісні та якісні ознаки об’єктів...

Поміркуйте

Для чого проводять наукові дослідження?

Чим дослід відрізняється від дослідження?

Назвіть етапи наукового дослідження.

Чи є навчальний проєкт науковим дослідженням?

Пригадайте

У якій послідовності виконується робота над про-єктом?

Які джерела інформації існують?

Що таке дослід?

Методи наукових досліджень

Мета науки полягає в отриманні корисних наукових та практичних знань про навколишній світ, вивченні його об’єктів, процесів і явищ різноманітними методами. Метод — це певна система правил, принципів і прийомів для досягнення мети дослідницької роботи або проєкту. Саме тому методи наукового дослідження охоплюють способи, за допомогою яких вивчають об’єкти, явища, природні та суспільні процеси.

Існує велика кількість методів наукових досліджень. На кожному етапі роботи вони можуть бути різними. Тому слід визначити, які методи дослідження найкраще підійдуть для виконання поставлених завдань і досягнення мети проєкту.

Більш докладно із цими методами ви можете ознайомитись, скориставшись інформацією під QR-кодом на початку параграфа.

Методи Географічних досліджень

Ще в давнину використовували експедиційний метод. Група людей вирушала в експедицію для дослідження певних об’єктів чи явищ. Географічна наука розвивалася на матеріалах, зібраних саме в експедиціях.

В Антарктиді працює Українська антарктична експедиція. Потрапити до її складу можуть усі охочі. Для цього треба подати заявку на сайті Національного антарктичного наукового центру та пройти конкурсний відбір.

Складіть таку заявку, де поясніть, якими дослідженнями ви хотіли б займатися під час експедиції.

Сьогодні цей метод також актуальний. Людина, яка розуміє географічну карту, може отримати величезну кількість достовірної інформації. Картографічний метод досліджень використовує карти для опису, аналізу та пізнання природних і суспільних об’єктів та явищ. Картографічний метод дослідження є одним із найсучасніших наукових методів, оскільки дозволяє використовувати електронні та цифрові карти. Також у мережі Інтернет розміщені старовинні

карти, працювати з якими раніше не було можливості (мал. 6.2).

Аерокосмічний метод — це метод вивчення нашої планети за допомогою космічних апаратів (мал. 6.3). Він почав використовуватися лише з ХХ століття. За допомогою аерокосмічного методу можна створювати точні географічні карти, вести спостереження за зміною погоди та клімату, за водами Світового океану тощо. А в поєднанні з методом комп’ютерного моделювання можна передбачити зміни навколишнього середовища.

Методи фізичних досліджень

У фізиці основними методами досліджень є теоретичний та експериментальний. Утім проводити експеримент без теоретичного обґрунтування немає ніякого сенсу, а теоретичні дослідження без експериментального підтвердження не можуть уважатися завершеними. «Спостереження, міркування та дослід — ось що складає так званий науковий метод». Ці слова належать Нобелівському лауреату з фізики, американському науковцеві Роберту Фейнману.

Експеримент є вихідною точкою фізичних досліджень.

Теоретичний метод у фізиці полягає в тому, що науковці та науковиці осмислюють результати спостережень або експериментів і на їхній основі висувають гіпотези, які передбачають нові, ще не відкриті явища або властивості тіл. Якщо гіпотеза підтверджується експериментально, то вона стає фізичною теорією.

Методи астрономічних досліджень

Основним інструментом астрономічних досліджень є телескоп. Із грецької мови телескоп перекладається, як «далеко бачу». У самій назві цього приладу закладено, що основним методом астрономічних досліджень є спостереження.

Астрономічні спостереження мають певні особливості. По-перше, спостерігають об’єкти, що перебувають або рухаються дуже далеко від Землі, тому немає можливості доторкнутися до об’єктів дослідження. По-друге, дуже часто стикаються з унікальними процесами, що більше не повторюються. По-третє, доволі часто астрономічні явища відбуваються дуже повільно, й спостереження за ними треба проводити роками, десятиліттями або навіть століттями.

Але завдяки телескопам та іншим астрономічним інструментам людство багато чого дізналося про далекі зорі й Усесвіт.

Останніми десятиліттями в астрономії почав використовуватися експериментальний метод дослідження — за допомогою космічних апаратів науковці змогли дослідити Місяць, Марс, Венеру, Меркурій, супутники Юпітера та Сатурна, деякі астероїди та комети.

МеТодИ хімічних досліджень

Як і в інших науках, що вивчають природу, у хімії є свої особливі методи досліджень.

Хімічний експеримент — вивчення явища, хімічної реакції або процесу за спеціально створених умов.

Аналіз у хімїі — розкладання хімічної речовини на частини і встановлення її хімічної будови.

Синтез у хімії — сполучення частинок різних речовин у нову речовину з необхідною хімічною будовою.

Також у хімії використовують загальні методи досліджень, такі як спостереження, вимірювання тощо.

Біологічні МеТодИ досліджень

Аби пізнати біорізноманіття нашої планети, біологи й біологині застосовують різні методи. Спостереження дозволяє досліджувати організми і процеси без втручання в них. Спостерігати можна за розпусканням квіток, поведінкою домашніх улюбленців тощо. Моніторинг передбачає тривалі спостереження за організмами й перебігом певних процесів.

Експеримент у біології передбачає зміну будови, функцій чи поведінку об’єктів дослідження, аби зрозуміти наслідки цих змін. Статистичний метод — це математична обробка матеріалу, який було зібрано під час досліджень. Він дозволяє проаналізувати та встановити певні закономірності.

ЗапКтання для повторення й засвоєння

1. Назвіть основні методи фізичних досліджень.

2. Які основні особливості астрономічних досліджень?

3. Чи є серед астрономічних досліджень експериментальні? Якщо є, то наведіть приклади.

4*. Використовуючи різноманітні методи досліджень, підготуйте доповідь і / або презентацію на тему за вибором.

Історичний розвиток способів класифікації організмів. Перші дослідження природи людиною.

Перші винаходи людства.

Ключова ідея

Загальними методами наукових досліджень є такі: спостереження, анкетування, моделювання, тестування, вимірювання, експеримент, моделювання тощо. Природничі науки також використовують свої особливі методи досліджень.

Усі методи наукових досліджень можна умовно розділити на експериментальні та теоретичні.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  5. Людина як система
Наступна сторінка:   7. Кількісні та якісні ознаки об’єктів...^