Інформація про новину
  • Переглядів: 312
  • Дата: 16-06-2022, 22:52
16-06-2022, 22:52

8. Класифікації

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  7. Кількісні та якісні ознаки об’єктів...
Наступна сторінка:   9. Моделювання

Поміркуйте

За якими ознаками діти поділяються на класи?

Що можна назвати класифікацією?

Пригадайте

На які групи поділяють об'єкти природи?

У чому полягає різниця між ними?

Які групи корисних копалин ви знаєте? Які з них видобувають у вашому регіоні?

Класифікація в біології

Для того, щоб вивчати біорізноманіття на планеті, науковці й науковиці постійно займаються дослідженнями й класифікацією. Вони створюють систему органічного світу, тобто класифікацію всього живого з урахуванням їхньої спорідненості за ознаками, перелік яких час від часу змінюється.

Отже, класифікація — це розподіл речей, тіл, об’єктів, явищ на різні групи за спільними ознаками.

Найдавніша система біологічної класифікації належить давньогрецькому філософу Аристотелю. Він уперше спробував розподілити тварин на групи за спорідненими ознаками. Основою його класифікації був спосіб пересування тварин у різноманітних середовищах існування (землею, водою чи повітрям).

Відтоді з’явилася не одна класифікація, якою користувався науковий світ.

Проте класифікації постійно змінюються. Адже наука рухається вперед. З’являються нові дані. І чим краще наукова спільнота розумітиме, як побудована новітня система біорізноманіття, тим більше корисного для людства можна отримати із цих знань.

Класифікації у фізиці та астрономії

У фізиці класифікують типи взаємодій між тілами: гравітаційні (притягання тіл до Землі), електричні (виникнення блискавки), сильні (перетворення ядер атомів у ядерних реакторах) та слабкі (народження та розпад елементарних частинок), різноманітні фізичні властивості тіл або явищ (довжина, маса, швидкість, час) тощо (мал. 8.1).

В астрономії займаються класифікаціями планет, зір, галактик та інших космічних об’єктів. Така класифікація дозволяє відтворити еволюцію Всесвіту загалом і нашої Сонячної системи зокрема.

Класифікації в географії

Ще одним прикладом класифікації є класифікація гірських порід і мінералів, яких налічується близько 3000 видів. Усі вони різні за своїми властивостями: колір, блиск, густина; твердість, розчинні або

нерозчинні, горючі й негорючі тощо. Але їх можна згрупувати за декількома ознаками: за походженням або умовами утворення, мінеральним та хімічним складом, властивостями тощо.

Також у географії широко використовується класифікація корисних копалин — гірських порід, які люди видобувають із надр землі та використовують у повсякденні. Ознакою для розподілу є саме їхнє подальше використання: паливні, що використовують для видобутку теплової енергії; рудні, які є сировиною для металургійної промисловості; нерудні, що слугують хімічною, будівельною та технічною сировиною.

Класифікації у хімії

У хімії класифікують речовини за різними ознаками, зокрема на прості та складні.

Також класифікують хімічні реакції, що відбуваються між речовинами за різних умов.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Навіщо потрібні класифікації?

2. На які групи й за якою ознакою поділяють тіла Сонячної системи?

3. Чому біологічна класифікація Аристотеля відрізняється від сучасних?

4*. Із якою метою класифікації переглядаються й оновлюються?

5*. Проведіть дослідження на тему «Класифікація тіл і явищ природи за різними ознаками». За результатами роботи створіть гру-сортування й презентуйте її однокласникам / однокласницям.

Дізнайтеся більше

Аристотель за своє життя описав 482 види тварин, виділивши декілька груп на підставі протилежних ознак: кровоносні — безкровні, крилаті — безкрилі. І через це птахи, метелики та кажани опинилися в одній групі, хоча мають суттєві фізіологічні відмінності. Ця класифікація мала ще один цікавий недолік. Серед тварин, визначених Аристотелем, велика кількість була описана ним особисто. Але він використав також описи інших людей, у яких була дуже багата фантазія. Тому з’явилися поруч із точними описами тварин описи фантастичних істот, яких ніхто ніколи не бачив, зокрема кентавра.

Ключова ідея

Класифікація — це розподіл речей, тіл, об'єктів, явищ на різні групи за спільними ознаками. Існують різноманітні види класифікацій: біологічні, географічні, хімічні тощо.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  7. Кількісні та якісні ознаки об’єктів...
Наступна сторінка:   9. Моделювання^