Інформація про новину
  • Переглядів: 397
  • Дата: 16-06-2022, 22:54
16-06-2022, 22:54

10. Інфографіка. Карти

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  9. Моделювання
Наступна сторінка:   11. Фізична величина

Поміркуйте

Яку інформацію можна отримати з карти чи малюнка?

Пригадайте

Що таке план місцевості?

Чим карта відрізняється від плану?

Що таке масштаб?

Що таке глобус?

Інформація

Термін «інформація» походить від латинського слова informatio, що означає відомості, роз’яснення. Інформація — це зміст, отриманий людиною із зовнішнього світу. Якщо людину цікавлять певні події, відомості і власних знань недостатньо, вона потребує додаткової інформації. Під час наукових досліджень чи роботи над проєктом ми також шукаємо інформацію.

Сьогодні ми живемо в інформаційному суспільстві, яке отримує нові знання та ділиться інформацією через Інтернет. Віртуальний простір став місцем, де людина спілкується та навіть займається спортом.

ІнфоГрафіка

Первісні люди також передавали знання не лише в усній формі. Вони залишили на стінах печер велику кількість малюнків та мап, які можуть уважатися першими зразками інфографіки. Інфографіка — це візуальне (графічне) представлення інформації, даних або знань у вигляді графіків, таблиць, діаграм, малюнків. Її використовують для швидкого та зрозумілого подання інформації (мал. 10.1).

Історичний пам’ятник Ньюспейпер-рок, так званий «Газетний камінь», розташований у південно-східній частині штату Юта на заході США, є прикладом старовинної інфографіки (мал. 10.2). Він створювався індіанцями Північної Америки для відображення подорожей минулих поколінь.

Створення інфографіки — це візуалізація даних. У зв’язку з появою програмних засобів інфографіка стає основним засобом донесення будь-якої інформації у вигляді зображень і мінімального обсягу тексту.

Карти

Для більш точного та детального зображення земної поверхні використовують карти. Карта — це зменшене в декілька разів зображення на площині земної поверхні або її частини за допомогою умовних знаків. Залежно від того, що потрібно змоделювати в конкретному випадку у вигляді карти, створюють різні види карт.

За обсягом території карти поділяють на карти світу, півкуль, материків та їхніх частин, карти держав тощо (мал. 10.3-10.5).

За масштабом карти поділяють на дрібномасштабні (1 : 1 000 000 і менше), середньомасштабні (від 1 : 1 000 000 до 1 : 200 000) та великомасштабні (від 1 : 200 000 і більше).

Робота в парах

Інформація на карті представлена у вигляді умовних позначень. Об'єднайтеся в пари та створіть по п'ять власних умовних позначень різних об'єктів на карті. Обміняйтеся малюнками та спробуйте "впізнати" позначені об'єкти.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Що таке інфографіка?

2. На картах якого масштабу можна побачити більшу кількість об'єктів? Чому?

3*. Що означає вираз «читати карту»? Яку «азбуку» при цьому ми використовуємо?

4*. Ви плануєте подорож у далеку країну. Яку інформацію про неї можна отримати з фізичної карти материка, на якому розташована ця країна?

Дізнайтеся більше

Карта в електронному вигляді називається цифровою. Сьогодні за допомогою цифрових карт прогнозують погоду, спостерігають за польотами літаків тощо. Прикладами таких карт є карти погоди, які можна знайти в інтернеті, або карти Google — географічна карта й супутникові знімки всього світу та багатьох об’єктів Сонячної системи.

Ключова ідея

Інформація — це зміст, отриманий людиною із зовнішнього світу. Для швидкого та зрозумілого подання інформації використовують інфографіку у вигляді зображень, діаграм із мінімумом тексту. Карта — це зменшене зображення на площині земної поверхні або її частини за допомогою умовних знаків.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  9. Моделювання
Наступна сторінка:   11. Фізична величина^