Інформація про новину
  • Переглядів: 513
  • Дата: 16-06-2022, 22:57
16-06-2022, 22:57

14. Атоми. Молекули. Речовини. Різноманітність речовин

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  13. Прикладне значення природничих нау...
Наступна сторінка:   15. Поширеність атомів різних видів у п...

Поміркуйте

Із чого складаються речі, що нас оточують?

Пригадайте

У яких агрегатних станах можуть перебувати речовини?

У яких агрегатних станах перебуває вода на нашій планеті? Як називають воду в цих станах?

Атоми

У початковій школі ви дізналися, що всі тіла складаються з дуже маленьких частинок, які неможливо побачити неозброєним оком. Ці частинки називають атомами. Атоми — це частинки, із яких складаються всі тіла навколо нас і навіть ми самі.

Про існування атомів здогадувалися ще мислителі Давньої Греції. Грецьке слово «атомос» означає «неподільний». Але вони не володіли знаннями про будову атома. Сьогодні достеменно відомо, що атом складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів, що обертаються навколо нього. Одна зі спрощених моделей атома чимось нагадує будову Сонячної системи. Вона так і називається — планетарна модель атома (мал. 14.1).

Позитивний заряд ядра (+) компенсується негативним зарядом усіх електронів (—), тому сам атом електричного заряду не має (є електронейтральним).

Існує 118 різновидів атомів: більшість із них трапляються в природі, а деякі були добуті науковцями штучно під час експериментів. Кожен вид атомів має свою назву та позначення (хімічний символ, утворений із перших літер латинської назви). Наприклад: Окси-ген (О), Гідроген (Н), Нітроген (N), Карбон (С), Кальцій (Са). Назви атомів завжди пишуть із великої літери.

Атоми надзвичайно малі. Уявіть, якщо яблуко збільшити до розмірів Землі, то збільшений у стільки ж разів атом буде мати розмір яблука.

Молекули

Атоми можуть сполучатися між собою й утворювати молекули. Давньогрецький філософ Демокріт уважав, що всі атоми мають гачки, за допомогою яких вони з’єднуються. Насправді ніяких гачків в атомів немає, а в молекули вони сполучаються особливими хімічними зв’язками.

Молекула — це найменша частина речовини, яка зберігає властивості цієї речовини.

Молекули кожної речовини мають свою будову, яку позначають спеціальними хімічними формулами. Ці

формули показують, із яких атомів складається речовина і скільки атомів кожного виду міститься у складі молекули цієї речовини. Наприклад: молекула води утворена двома атомами Гідрогену й одним атомом Оксигену та має відому формулу — Н2О (мал. 14.2).

Молекули дуже малі. Уявіть: в одній краплині води містяться мільярди мільярдів молекул!

Речовини

Усі тіла навколо нас складаються з речовин. Деякі з них створила природа (пісок, вода), а деякі — людина (пластмаса, скло, гума) (мал. 14.3 і 14.4).

Усі речовини поділяють на прості та складні.

Таблиця 1. Класифікація речовин за складом

Прості

Складні

азот (N2)

вода (Н2О)

водень (Н2)

вуглекислий газ (CO2)

залізо (Fe)

крейда (СаСО3)

кисень (О2)

кухонна сіль (NaCl)

озон (О3)

спирт (С2Н5ОН)

сірка (S8)

харчова сода (NaHCO3)

Робота в парах

Об'єднайтеся в пари та по черзі називайте речовини, із яких складаються тіла, що є в класі. Називайте, органічні вони чи неорганічні.

Як видно з таблиці, прості речовини утворені однаковими атомами, а складні — різними. Складних речовин існує значно більше, ніж простих. Це пояснюється тим, що різні види атомів можуть сполучатися один з одним у різних варіантах.

Є речовини, молекули яких утворені невеликою кількістю атомів, — це кисень (О2), вода (Н2О), азот (N2), вуглекислий газ (CO2) тощо. А існують великі молекули, у складі яких міститься багато різних атомів — сахароза, або цукор (С12Н22О11), глюкоза (С6Н12О6), аспірин (С9Н8О4) тощо.

Речовини, із яких утворені тіла неживої природи, називають неорганічними. До таких речовин належать відомі вам вода, сіль, крейда. Багато природних неорганічних речовин використовується людством. Так, вуглець, що є складником корисної копалини вугілля, — це паливо; фосфор і сірку застосовують для виготовлення сірників; водень є екологічно чистим пальним тощо.

Органічні речовини утворюються в процесах життєдіяльності рослин та тварин. Також органічні речовини

синтезуються науковцями в лабораторіях. У молекулах органічних речовин обов’язково наявні атоми Карбону. Прикладами органічних речовин є білки, жири, вуглеводи — складники живих організмів (у тому числі людини), вони також є у складі нашої їжі.

Атоми, молекули та речовини вивчає наука хімія.

Різноманітність речовин

Шість цеглинок «Лего» можна скласти багатьма способами. Так само відбувається і з атомами (мал. 14.5). Але їх не шість, а значно більше. Речовин, утворених цими природними «цеглинками», існує величезна кількість — понад 50 мільйонів! І щороку науковці створюють нові речовини.

Є речовини, схожі зовні (як сіль і цукор), але вони мають зовсім різний смак. Речовини відрізняються за певними ознаками: кольором, смаком, твердістю, розчинністю у воді, агрегатним станом, здатністю взаємодіяти з іншими речовинами, проводити тепло тощо.

Усі ці ознаки називають властивостями речовин і поділяють на фізичні й хімічні. Детальніше ви вивчатимете їх на уроках фізики та хімії.

Дізнайтеся більше

Молекули можуть складатися з великої кількості різних атомів. Наприклад, молекула вітаміну В12 має ось таку формулу — С63Н88Со^4О14Р.

Однією з речовин, які значно дорожчі за золото, є каліфорній. Він не трапляється в природі, його добувають менше одного грама на рік у лабораторіях. Вартість каліфорнію сягає 27 мільйонів доларів за 1 грам!

Запитання для повторення й засвоєння

1. Чи справді атом є неподільним, як уважали в давнину?

2. Чи має атом заряд? Чому?

3. Чому назви атомів і речовин записують по-різному?

4. На прикладах поясніть, чим прості речовини відрізняються від складних.

Ключова ідея

Усі тіла у Всесвіті утворені з атомів, які складаються з ядра та електронів. Ядро атома має позитивний заряд (+), а електрони — негативний (-).

Молекули складаються як із однакових атомів, так і з різних.

Речовини поділяють на природні та створені людиною, прості та складні, органічні та неорганічні.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  13. Прикладне значення природничих нау...
Наступна сторінка:   15. Поширеність атомів різних видів у п...^