Інформація про новину
  • Переглядів: 273
  • Дата: 16-06-2022, 22:57
16-06-2022, 22:57

15. Поширеність атомів різних видів у природі

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  14. Атоми. Молекули. Речовини. Різномані...
Наступна сторінка:   16. Матеріальні та віртуальні. Моделі с...

Поміркуйте

Атомів якого виду найбільше на Землі?

Пригадайте

Що таке літосфера?

Із чого складається гідросфера?

Який склад атмосфери?

Що називають біосферою?

Поширеність атомів у прИроді

У природі трапляється 88 видів атомів. У Всесвіті та на Землі вони поширені нерівномірно.

У Всесвіті найбільше атомів Гідрогену (Н). Вони містяться в міжзоряному просторі та у складі зір. А на Землі найпоширенішими є атоми Оксигену — на них припадає майже половина маси земної кори.

Наша планета має чотири основні оболонки: літосферу, гідросферу, атмосферу та біосферу. Вони відрізняються не лише за своїми властивостями, а й за поширеністю в них різних атомів.

Поширеність атомів у літосфері

Як видно з Діаграми 1, у складі літосфери переважають атоми двох видів — атоми Оксигену та Силіцію. Це пояснюється тим, що основними компонентами літосфери є граніт і базальт, які мають формулу SiO2.

Також у літосфері багато глини, яка складається з атомів Алюмінію та Оксигену. А ще в земній корі є поклади залізної руди, одним із компонентів якої є атоми Феруму (Fe).

Поширеність атомів у гідросфері

Ця оболонка нашої планети майже повністю складається із води (H2O). Тому й не дивно, що в гідросфері переважають (за масою) атоми Оксигену (О) й Гідрогену (Н) (Діаграма 2, с. 44).

Поширеність атомів в атмосфері

Атмосфера нашої планети — це суміш різних газоподібних речовин. Попри те, що маса атмосфери становить лише одну мільйонну частку від маси Землі, вона відіграє важливу роль у багатьох природних процесах.

Як видно з Діаграми 3 на с. 44, у складі повітря найбільше атомів Нітрогену й Оксигену, які утворюють, відповідно, молекули газів азоту (N2) й кисню (O2). В атмосфері також є атоми Аргону (Ar), молекули вуглекислого газу (CO2) та води в газоподібному стані (водяна пара) тощо (мал. 15.1, с. 44).

Виконайте самостійно або із дорослими

На мапі України знайдіть місця розташування корисних копалин із найбільшим умістом атомів Феруму в літосфері.

Поширеність атомів у біосфері

На Землі живі організми мешкають у ґрунті, воді, на поверхні планети та в повітрі. Усі організми складаються здебільшого з органічних речовин, а з неорганічних у біосфері переважає вода. Атоми Карбону (С) містяться в усіх молекулах органічних речовин. Атоми Гідрогену (Н) та Оксигену (О) містяться у складі більшості органічних сполук, зокрема білків, жирів і вуглеводів (Діаграма 4). Також у живих організмах є атоми Нітрогену (N), Фосфору (Р), Сульфуру (S).

Усі ці атоми є основою життя на планеті й необхідні для життєдіяльності організмів.

Атоми Карбону (С) утворюють своєрідний скелет у молекулах органічних речовин. Атоми Оксигену (О) у складі кисню беруть участь у процесах дихання, фотосинтезу та гниття органічних решток. Життя неможливе без води (атоми Гідрогену й Оксигену), а рослинам потрібні поживні речовини з ґрунту (атоми Нітрогену, Фосфору тощо).

Атоми в біосфері перебувають у безперервному русі, переходячи від неорганічних речовин до органічних і навпаки. Так, із ґрунту, повітря й води атоми у складі неорганічних речовин надходять до рослин, які перетворюють ці речовини на органічні. Рослинами харчуються рослиноїдні тварини, яких поїдають хижаки. А бактерії перетворюють усі органічні рештки на неорганічні речовини.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Яких атомів найбільше в літосфері?

2. Які гази є в атмосфері? Із яки: атомів вони складаються

3*. Людина також належить до біосфери. Чи відрізняється склад нашого організму від інших біологічних об'єктів?

Ключова ідея

Атоми у Всесвіті та на Землі поширені нерівномірно. Гідроген (Н) переважає в космосі, а на Землі найпоширенішими є атоми Оксигену (О). Оболонки Землі суттєво відрізняються між собою за поширенням у них різних видів атомів.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  14. Атоми. Молекули. Речовини. Різномані...
Наступна сторінка:   16. Матеріальні та віртуальні. Моделі с...^