Інформація про новину
  • Переглядів: 350
  • Дата: 16-06-2022, 23:00
16-06-2022, 23:00

19. Очищення води

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  18. Чисті речовини та суміші. Розділенн...
Наступна сторінка:   20. Рух і спокій. Відносність руху

Поміркуйте

У дитячих казках трапляється вираз «жива і мертва вода». Чи існує така вода в реальному житті?

Пригадайте

Що таке гідросфера?

Яка вода переважає на нашій планеті: прісна чи солона?

Чому не можна пити воду з річок та озер?

Вода в прИроді

Найпоширеніша речовина в природі — це вода, адже дві третини поверхні нашої планети вкрито водою. Це поверхневі води — річки, озера, болота, льодовики та води Світового океану. Також вода є і в атмосфері, і в ґрунті, і в живих організмах. Вода на Землі безперервно переміщується. Цей «замкнений» процес називають колообігом води в природі (мал. 19.1).

Вода в атмосфері перебуває у стані водяної пари та найдрібніших краплинок у хмарах і тумані. Вона випадає на землю у вигляді різних опадів: дощу, снігу, граду, роси тощо. Ця вода просочується у верхні шари ґрунту, утворюючи підземні води.

Підземні води складаються не лише з атмосферних опадів. Вони утворюються у різноманітних процесах, що відбуваються всередині Землі.

Підземна вода, виходячи на поверхню, зазнає природного очищення через численні шари глини й піску та утворює джерела і криниці (мал. 19.2). Вода часто збагачується мінералами. Такі води називають мінеральними (мал. 19.3).

Саме в природних джерелах найчистіша й найякісніша вода. Інші види води перед вживанням потрібно додатково очищувати.

Очищення в оди

Оскільки природна вода є сумішшю різних речовин, то для очищення води часто використовуються ті самі методи, що й для розділення сумішей, зокрема фільтрування й відстоювання.

Про те, як очищували воду в давні часи ви можете ознайомитися, скориставшись інформацією під QR-кодом на початку параграфа.

Методи очищення Води

Воду очищують за допомогою механічних, хімічних, фізичних та біологічних методів.

До механічних методів належать відстоювання та фільтрування. Так позбуваються піску, мулу та інших твердих домішок.

Побутові фільтри можуть увібрати в себе з води лише певну кількість домішок, тому потрібно вчасно змінювати картриджі в них. У побуті для очищення води використовують фільтри різних конструкцій (мал. 19.4).

Хімічними методами є знезаражування (знищення мікроорганізмів) за допомогою хлору й озону та пом’якшення води за допомогою соди.

До фізичних методів очищення належать знезараження води за допомогою ультрафіолетового випромінювання, звичайне кип’ятіння (мал. 19.5) та виморожування.

Біологічне очищення здійснюють із використанням різних бактерій, водоростей. Основою біологічного методу очищення стічних вод є процеси самоочищення, які відбуваються у водоймах у природних умовах: органічні речовини розкладаються мікроскопічними організмами, а поживні речовини поглинають водяні рослини.

Робота в групах

На Гугл-мапі знайдіть план свого населеного пункту з позначками підприємств. Складіть перелік тих під-риємств, що можуть забруднювати водойми вашого населеного пункту.

Промислове забруднення Води

Сьогодні найбільшу небезпеку для природних вод становить діяльність людини. Майже щодня кількість чистих джерел води у світі зменшується. А через зростання населення планети, зміну способу життя людей та розвиток технологій кількість води, яку ми використовуємо, стрімко збільшується.

Основним джерелом забруднення води є відходи промисловості й сільського господарства. У результаті в навколишнє середовище потрапляють шкідливі й токсичні речовини: мийні засоби, пестициди,

мастила тощо. Вони забруднюють як поверхневі, так і підземні води.

Для людства найнебезпечнішим є забруднення джерел прісної води: річок, озер тощо. Адже питної води на Землі дуже мало, порівняно із солоною.

Від забруднення води страждають тварини й рослини, які мешкають у воді. Сьогодні розробляють нові, сучасні й безпечні методи очищення води. Але найкраще створювати умови для запобігання забрудненню води. Для цього країни впроваджують суворі екологічні закони.

Дізнайтеся більше

Щорічно 22 березня ми відзначаємо Всесвітній день водних ресурсів. Його мета — привернути увагу до збереження запасів прісної води.

Для людини дуже важливо пити чисту воду — це одна з основних складових здоров’я. Слід також дотримуватися питного режиму. У дітей кількість води, яку необхідно випити за добу, залежить від маси тіла: до 40 мл рідини на 1 кг маси тіла за добу.

Запитання для повторення й засвоєння

1. Де в природі трапляється вода?

2. Які речовини забруднюють воду?

3. Якими методами очищують воду?

4. Як ми можемо захистити природні води від забруднення?

5*. Що ви знаєте про питний режим? Розрахуйте, скільки чистої питної води ви маєте випивати за добу.

6*. Під час тривалого літнього походу в туристів закінчилась питна вода. На ночівлю вони розбили намети на березі озера. Порадьте, як можна очистити воду з озера, щоб її споживання було безпечним для здоров'я.

Ключова ідея

Найпоширеніша речовина в природі — це вода. Природне очищення підземних вод відбувається у шарах глини та піску. Очищення води — це обробка природної води з метою поліпшення її якості. Для нього використовують механічні, хімічні, фізичні та біологічні методи.

Унаслідок діяльності людини у водойми потрапляє багато забруднювачів. Тому проблема очищення природних вод є дуже актуальною.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  18. Чисті речовини та суміші. Розділенн...
Наступна сторінка:   20. Рух і спокій. Відносність руху^