Інформація про новину
  • Переглядів: 423
  • Дата: 16-06-2022, 23:10
16-06-2022, 23:10

32. Періодичність. Циклічність

Категорія: Природознавство

Попередня сторінка:  31. Рух у природі й техніці. Реактивний ...
Наступна сторінка:   33. Рухи організмів

Поміркуйте

Чи повторюються в природі явища та процеси?

Пригадайте

Що називають географічною оболонкою Землі? Які види руху ви знаєте? Чому змінюються пори року?

Періодичність

Ми вже говорили, що всі оболонки Землі (геосфери) взаємодіють між собою, створюючи географічну оболонку. Деякі процеси такої взаємодії повторюються або «йдуть по колу». Тобто природним явищам властива певна періодичність і циклічність.

Явища, які відбуваються або настають через певні проміжки часу, повторюються час від часу, називають періодичними явищами. Слово «період» у перекладі з грецької означає «чергування». Так, припливи чергуються з відпливами, а день із ніччю (мал. 32.1).

БіорИТМИ

Періодичні явища в живій природі називають біо-ритмами. Вони можуть бути добовими, сезонними, місячними, річними та багаторічними.

Упродовж року через обертання Землі навколо Сонця відбувається чергування сезонів. А оскільки періодично змінюються кліматичні умови, рослини виявляють ознаки пристосованості до зміни умов життя. Зміни зовнішнього вигляду, процесів росту й розвитку організмів упродовж року відповідно до чергування його сезонів називають сезонними ритмами (мал. 32.2).

Сезонні природні явища, такі як квітування рослин, опадання листя, міграції птахів, зимову сплячку тварин тощо, вивчає наука фенологія.

Зміни стану організмів упродовж доби називають добовими ритмами. Пригадайте, як рослини вранці розкривають квітки, а увечері їх закривають. Або як соняшники повертають свої квітки, «слідкуючи» за переміщенням Сонця небосхилом.

Більшість науковців уважають, що біологічні ритми живих організмів регулюються особливим механізмом — «біологічним годинником», який визначає здатність організму реагувати на плин часу.

Дослід

Біле латаття, що росте на Шацьких озерах, розкриває пелюстки о 7-й годині, а закриває — о 19-й годині. Скільки годин триває день у латаття? Чому цей "годинник" не працює в похмурий день?

Біоритми В людини

Людина — компонент живої природи, і їй також притаманні біологічні ритми, які можуть час від часу змінюватися (мал. 32.3). Ритми впливають на системи органів людини, а тому завдяки біоритмам можна зробити висновок про стан здоров’я нашого організму.

Розгляньмо добові, сезонні та річні біологічні ритми в людини. Ви, можливо, чули, що людей умовно поділяють на «сов», «жайворонків» та «голубів». Пояснення цього дуже просте — усе залежить від характеру добових біоритмів. Люди-«сови» найактивніші в другій половині дня, увечері або вночі, вони пізно лягають спати. А от люди-«жайворонки» прокидаються енергійні вранці. Людям-«голубам» не важливо, коли прокидатися, адже вони однаково завзяті в будь-який час доби.

Коли ми говоримо про сезонні біоритми, то варто зазначити, що вони певною мірою впливають на здоров’я людини. Так, щоосені або ж ранньою весною поширюються вірусні захворювання, частіше

виникають алергії, порушення роботи серцево-судинної системи. Через розлад біоритмів погіршується самопочуття й слабшає імунітет.

Часто люди, які належать до «жайворонків», але працюють уночі, відчувають втому й слабкість, їхній організм не може швидко відновитися під час відпочинку, а тому вони стають більш вразливими до застуд.

Аби організм працював правильно й злагоджено, намагайтеся лягати спати й прокидатися в один і той самий час, вимикайте телевізор та девайси за годину до сну й перед відпочинком обов’язково прийміть теплу ванну.

Циклічність

Слово «цикл» у перекладі з грецької означає «круг, коло, круговерть». У природничих науках циклом називають сукупність взаємозв’язаних явищ, процесів, що утворюють закінчену послідовність розвитку впродовж певного проміжку часу. Також циклом називають послідовні події, що повторюються.

Життєвий цикл у біології — це послідовність стадій розвитку, що відбувається з організмами від народження до завершення життя.

Наприклад, у життєвому циклі коників, бабок, тарганів та деяких інших комах виділяють три фази: яйце ^ личинка ^ доросла комаха (мал. 32.4). А життєвий цикл метеликів, жуків, бліх тощо складається із чотирьох фаз: яйце ^ личинка ^ лялечка ^ доросла комаха (мал. 32.5).

Зверніть увагу, що личинки у цих двох циклах відрізняються за зовнішніми ознаками.

Дізнайтеся більше

У XVIII столітті французький астроном Жан-Жак д’Орто де Меран, спостерігаючи за змінами життєвих процесів у рослин, відкрив явище біологічної ритмічності. Відтоді було зібрано чимало матеріалів щодо різноманіття біоритмів у довкіллі.

Вивченням біоритмічних процесів займається галузь науки — хронобіологія (від грец. хронос — час).

Запитання для повторення й засвоєння

1. Що таке біоритми? Наведіть приклади біоритмів.

2. Наведіть приклади циклічних явищ у природі.

3. Чи можна колообіг води

в природі назвати циклом? Чому?

4*. Розгляньте зображення сонячного годинника. Поміркуйте, чому його створено у вигляді кола.

5*. Поміркуйте, із чим пов'язане зменшення маси тіла деяких тварин узимку.

Ключова ідея

Природні явища бувають періодичними та циклічними. Біоритми — це періодичні явища в живій природі. Розрізняють добові, місячні, сезонні й багаторічні біоритми.

 

 

Це матеріал з підручника "Природничі науки" 5 клас Рудич 2022

 
Попередня сторінка:  31. Рух у природі й техніці. Реактивний ...
Наступна сторінка:   33. Рухи організмів^